Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Sibir kjøleskap

2 Problemstillinger for Sibir kjøleskap

Sibir kjøleskap: Skapet tenner ikke

Svar fra Hyttetorget

1. Påse at gassregulatoren er riktig montert på gassflasken og at venderen på regulatoren er slått på.

2. Sett bryteren for energivalg på gassdrift.

3. Hold gassventilen inne i 1 minutt – uten å prøve tenne skapet. Noe propangass, i blandet luft, vil da strømme ut i rommet og medføre noe propanlukt. Ventiler ut gassen via et vindu eller en åpen dør.

4. La kjøleskapet stå - uten å forsøke å tenne det - i minimum 5 minutter.

5. Trykk så gassventilen inn, samtidig som piezotenneren raskt betjenes med dobbeltklikk. Hold gassventilen inne inntil viseren på instrumentet har beveget seg inn på det grønne feltet, da kan gassventilen slippes. Skapet skal nå være tent.

6. Om kjøleskapet derimot ikke har tent – la det stå i 5 minutter - før prosedyren i punkt 5 gjentas.

Sibir kjøleskap: Tenner ikke. Sibir 103 l

Har gassbryteren på 5 og holder inn bryteren for gassåpner når tenner trykkes inn. Har prøvd flere ganger uten å lykkes.
Svar fra Hyttetorget

1. Påse at gassregulatoren er riktig montert på gassflasken og at venderen på regulatoren er slått på.

2. Sett bryteren for energivalg på gassdrift.

3. Hold gassventilen inne i 1 minutt – uten å prøve tenne skapet. Noe propangass, i blandet luft, vil da strømme ut i rommet og medføre noe propanlukt. Ventiler ut gassen via et vindu eller en åpen dør.

4. La kjøleskapet stå - uten å forsøke å tenne det - i minimum 5 minutter.

5. Trykk så gassventilen inn, samtidig som piezotenneren raskt betjenes med dobbeltklikk. Hold gassventilen inne inntil viseren på instrumentet har beveget seg inn på det grønne feltet, da kan gassventilen slippes. Skapet skal nå være tent.

6. Om kjøleskapet derimot ikke har tent – la det stå i 5 minutter - før prosedyren i punkt 5 gjentas.