Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Varmeovner

12 Problemstillinger for Varmeovner

Gassovner: Gassovnen slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

Dersom ovnen slukker når knappen slippes kan dette skyldes to ting;

1. Ledningen som er festet til ventilen som sitter under bryterknotten kan være løs. Den trekkes til med en skiftenøkkel (se bilde til venstre)2. Veltesikringen som er montert i bunnen av ovnen kan være festet skeivt. Den blanke plata mellom gassflaska og brennerdelen må demonteres. Den er festet med 3stk stjerneskruer. Sikringen sitter i bunnen av ovnen, se bilde under. Hvis den står montert på skrå må den trykkes over til siden slik at den står i rett posisjon. Hvis ovnen fortsatt ikke virker kan ledningen som går inn på sikringen kobles sammen.
Laserkamin: Parafinkamin 12v gsm. Alt fungerer, men får en gul flamme som blafrer?

Svar fra Hyttetorget

Dette kan skyldes at ovnen benyttes høyere enn 500 meter over havet. Blandingsforholdet mellom luft og parafin må da justeres (blandingsforhold luft/parafin kan måtte justeres også under 500 moh).

Se brukermanual eller hurtigveiledning som forklarer hvordan man endrer innstillingen til 500-1000 mtr eller 1000-1500m over havet ved hjelp av noen små vippebrytere under dekselet i ovnen.

NB! Ovnen kan brenne litt ujevnt de første driftstimene. La ovnen brenne en tid for å se om dette stabiliserer seg før man begynner å justere.


Dersom du opplever videre problemer ta kontakt med Hyttestyring på tlf: 71 51 46 40 (mandag - fredag 09:00 til 15:00, Lørdag 10:00 til 13:00)
epost: hyttestyring@hyttetorget.no


Gassovner: Har gassvarmeovnen forskjellige innstillinger?

Har den termostat?
Svar fra Hyttetorget

Gassvarmeovnen har tre trinn. Den har ikke termostat.

Gassovner: Infrarød gasspvn: Gnisttenner virker ikke

Piezoelektrisk tenner virker ikke, ovnen kan tennes manuelt.
Svar fra Hyttetorget

Det kan være to feil.
1. Ledningen har hoppet av.
2. Avstanden mellom gnistpluggen og brenneren er for stor.

Laserkamin: Gul blafrende flamme

Vi har den nye 3,8kW parafinovnen. Den er innstilt på riktig høyde over havet, men brenner med gul blafrende flamme. Er dette korrekt? Hytta ligger på ca 860m over havet.
Svar fra Hyttetorget

Flammen skal være blå nede og går over til gul. Hvis flammen blafrer tyder det på at den ikke får riktig blandeforhold. Sjekk om luftinntaket er åpent. Hvis alt ser bra ut må den inn til oss for sjekk.

Laserkamin: Laserkamin får ikke drivstoff.

Tanken er full og meldingen fuel kommer frem i displayet.
Svar fra Hyttetorget

Under tanken sitter det en sil. På denne sila sitter det en tapp som går opp i tanken og åpner for drivstoffet. Denne tappen kan være knekt eller skjev.
Ny sil kan bestilles i nettbutikken vår, varenummer 42783.

Laserkamin: Laserkaminen blafrer, den brenner ikke rent.

Svar fra Hyttetorget

Hvis kaminen brenner med en ujevn gul flamme må blandingsforholdet justeres. Informasjon om hvordan du justerer blandingsforholdet, finner du i brukermanualen.

Laserkamin: Innstilling av høyde over havet på laserkamin

Hei,

Kjøpte nettopp en ring hytta varm med laserkamin. Jeg har høyde over havet på hytta temmelig nøyaktig 500 m. Bør jeg da stille laserkaminen på 0-500 m eller 500-1000 m eller vil det være akkurat det samme?

Hilsen
Kjell Arild Høgda
Svar fra Hyttetorget

Ikke juster den når du setter kaminen i drift. Hvis det viser seg at den ikke brenner med blå flamme etter noen timers drift bør du justere den.

Laserkamin: Høyt strømforbruk i korte perioder på laserkamin under drift

Har flere ganger opplevd at laserkaminen (nytt ring hytta varm system) i en periode (vet ikke helt hvor lenge) får et like høyt stømforbruk som under oppstart. Er dette normalt og hva skyldes det?
Svar fra Hyttetorget

Hvis det er veldig kaldt vil kaminen gå inn og ettervarme forbrenningskammeret hvert andre minutt. Varmen ligger kun inne i noen sekunder. Strømforbruket vil bli litt høyere, men forbrenningen krever en viss temperatur for at den skal kunne forbrenne som den skal.

Gassovner: Gassvarmeovn ca et år. Den slutter å brenne kort tid etter at den er...

Gassvarmeovn ca et år. Den slutter å brenne kort tid etter at den er startet.
Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

Det kan være veltesikringen som har hengt seg opp, forsøk å rist den godt og tenn på nytt.

Laserkamin: Kaminen slutter å brenne etter en tid, feilmelding E-11.

Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

Siden du får feilmelding E-11 er det her snakk om at kaminen får for lite luft.

Her er det et par ting du bør sjekke.

1. Kaminen er stilt inn på riktig høyde over havet.

2: Det er god lufttilgang med ventiler, det kan lønne seg å ha en ventil lavt på
vegg, dette løser problemet dersom det er ventiler i rommet fra før men,kaminen
slutter fremdeles å brenne etter en tid.

3. Rens luftfilteret.

Laserkamin: Kaminen tenner ikke. Feilmelding E01 Hva er galt?

Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

Her er høres det ut som en defekt brenselspumpe.
Denne finnes som reservedel se: https://www.hyttetorget.no/brenselpumpe-eurostove-sre-401-301
Fremgangsmåte for skifte av brenselpumpe se: https://www.hyttetorget.no/content/mma/publish/03/339/33969/parafinovn.pdf

Mvh Hyttetorget