Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Pumper

16 Problemstillinger for Pumper

Pumper: Pumpa går hele tiden

Svar fra Hyttetorget

1. Det kan komme inn falsk luft på sugesiden. Sjekk alle koblinger. Stopp pumpa og se om vannet forsvinner fra filteret på inntaket. Hvis vannet blir borte er det en lekkasje på sugesiden.

2. Trykkbryter kan være defekt.

3. Pumpa kan være montert opp ned. Pumpehuset skal stå nederst og elektromotoren på toppen


Pumper: Det er lekkasje under på pumpa

Svar fra Hyttetorget

Det er en sprekk på feste til trykkbryter (frostskade). Bryteren må skiftes


Pumper: Pumpa går stadig i 1 sekund og slår seg av igjen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om det er en lekkasje på trykksiden.

2. Sjekk om det er lakkasje på sugesiden. Dette gjøres med at strømmen tas fra pumpa. La den stå en stund og se om vannet er borte fra filterglasset. Hvis vannet er borte er det en lakkasje i filteret eller i slangen fra cisterna til pumpa.
3. Ventilkammersettet må skiftes.
4. Øvre pumpehus må skiftes (NB! Den nederste delen på pumpa kalles øvre pumpehus)


Pumper: Elektromotoren går ikke

Svar fra Hyttetorget

Trykkbryteren kan være defekt. Bryteren må skiftes

Pumper: Hvilken farge er det på + ledningen på 230V pumpe

Svar fra Hyttetorget

Det er ikke + og - i et 230V anlegg. Det er det samme hvilken farge som benyttes.

Pumper: Er 230V hyttepumper jordet?

Svar fra Hyttetorget

230V pumpene er ikke jordet

Pumper: Pumpa gir ikke jevnt trykk

Svar fra Hyttetorget

Pumpa gir mer vann enn det som blandebatteriene slipper igjennom. Hvis pumpa gir 12,5l pr min og blandebatteriet slipper igjennom 8 liter vil pumpa starte og stoppe hele tiden. Dette fordi den produserer mer vann enn blandebatteriet slipper ut.

Pumper: Maxi pumpe går et lite sekund når man åpner krana.

Den gir et lite puff med vann. Skal den ikke holde seg av til trykket blir såpass lavt at den må bygge nytt trykk? Er det lufting på pumpen, hvor sitter isåfall lufteskruen?
Svar fra Hyttetorget

Alle pumper må luftes. Når de skal luftes må vannkrana åpnes helt til all luft er evakuert. Dette gjelder både på kaldt og varmtvann.

Hvis dette er en pumpe som er noen år gammel og den starter opp og går kun kort tid er feilen at det er dårlig trykk på belgen som sitter rundt vannet.
På motsatt ende av der vannet kommer inn i pumpa sitter det et sort plastlokk. Ta av dette lokket og sjekk om det er riktig trykk. Trykket skal være 0,2 bar under starttrykket til pumpa. Starttrykket fra fabrikk er 1,5 bar.

Pumper: Filterhuset slipper ut vannet 10-15 sekunder etter pumpen har stoppet

Har sjekket at alle rør på sugesiden er tette.
Svar fra Hyttetorget

Det er luftlekkasje i filterhuset

1. Forsøk å skru filterhuset bedre til
2. Dersom dette ikke hjelper, må filterhuset skiftes.


Pumper: Gårdspumpa har låst seg

Svar fra Hyttetorget

Det må være stempelet som har kilt seg fast. Skru av dekselet på toppen av pumpa og lirk stempelet forsiktig opp. Trolig må stempelet skiftes. Nytt stempel finnes under linken:


Pumper: Kan hyttepumpa brukes til en oppvaskmaskin

dette er en vanlig oppvaskmaskin som brukes hjemme.
eventuelt har du et forslag til hva slags pumpe som kan brukes
Svar fra Hyttetorget

Pumpa som vi leverer kan benyttes på en vanlig oppvaskmaskin.
Maskinen vil bruke litt lenger tid på vaskeprosessen.
I maskinene er det en sensor som føler på vann nivået. Når vannet er kommet opp til der føleren er plassert vil maskinen gå videre i programmet. Når du benytter en hyttepumpe vil maskinen bruke noe lenger tid fordi vannet bruker lenger tid opp til sensoren.

Pumper: Får ikke jevn vannstrøm

Kranen 'hoster' og det kommer vann og luft om hverandre. Får ikke jevnt trykk selv om jeg lar pumpa gå lenge. Pumpa stopper ikke selv om kranene stenges...
Svar fra Hyttetorget

Det er helt tydelig at det er luft i systemet. Lufta må komme inn på sugesiden av pumpa. Jeg anbefaler at du sjekker alle koblinger fra filteret og ned i cisterna som vannet pumpes opp fra. Det kan også være filteret som er utett.

Pumper: Kan maxi pumpe tørrkjøres?

Kan hyttepumpe maxi tørrkjøres?
Svar fra Hyttetorget

Nei! Hvis den kjøres tørr vil pumpehjulet løsne fra akselen.

Pumper: Pumpa har stoppet.

Motoren vil ikke gå når vi åpner vannkrana.
Svar fra Hyttetorget

Trykkbryteren kan være i stykker.
Ta ut strømkabelen til pumpa.
Skru av det lille firkantede dekselet i bunnen av pumpa og ta av de to ledningene som er festet inn på bryteren.
Sett disse ledningene sammen.
Sett inn strømkontakten.
Hvis pumpa går nå er elektromotoren i orden og trykkbryteren defekt. Trykkbryter må bestilles.
Hvis pumpa ikke går er elektromotoren defekt. Ny pumpe må bestilles.

Pumper: Hvordan skiftes trykkbryteren?

Svar fra Hyttetorget

1. Skru av dekselet i bunnen av pumpa, det er festet med en stjerneskrue.
2. Trekk ut de sorte ledningene.
3. Skru av en skrue på hver side av trykkryteren.
4. Bryteren er nå løs og kan demonteres.
5. Bryteren monteres i motsatt rekkefølge.