Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Gassvannvarmere

18 Problemstillinger for Gassvannvarmere

Gassvannvarmere: Varmeren slutter å brenne når den slår over fra pilot til full styrke

Svar fra Hyttetorget

1. Det kan være lite gass på flasken.

2. Regulatoren gir ikke nok gass, skift regulator

3. Gassflasken står for langt unna brenneren (maks 1,5m). Det bør være en egen gassflaske for brenneren.

5. Rengjør dyse og brenner i tilfelle smuss fra uren gass

Gassvannvarmere: Varmeren slutter å brenne kort tid etter at den har slått over til full styrke

Svar fra Hyttetorget

Temperaturen i avgassen blir for høy slik at overopphetingssikringen slår ut.

1. Det kan være for kort avstand fra brenneren til der hvor røret går mellom veggen (min 1m)

2. Røret gjennom veggen må ikke være mer enn 45 grader slik at varmen kan fortsette å stige

3. Det kan være for høy motstand i røret. Sjekk om ventilen i utløpet på veggen er tett.

Gassvannvarmere: Varmeren vil ikke gå over til full styrke fra pilotbluss.

Svar fra Hyttetorget

Vanntrykket er for lavt.

1 Det må benyttes vannpumpe. Hvis pumpe benyttes, sjekk at denne gir tilstrekkelig med vanntrykk. Sjekk trykket og sila på innløpet

2. Hvis det benyttes 12V pumpe, sjekk tverrsnittet på strømkabelen til pumpa. Denne kan være for tynn.

Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren brenner ujevnt

Gassvannvarmeren brenner ujevnt og det fører til variabel vanntemperatur. Hva er galt?
Svar fra Hyttetorget

1. Det kan være lite gass på flasken

2. Sjekk sila på innløpet, den kan være full av smuss slik at ikke varmeren får tilstrekkelig vanntrykk.

3. Regulatoren gir ikke nok gass. Skift regulator.

4. Sjekk at det benyttes to-greps blandebatteri. Det må ikke benyttes termostatstyrt blandebatteri.


Gassvannvarmere: Frostsikring av gassvannvarmer.

Er det noen spesielle innstillinger på gassvannvarmeren for å frostsikre den?
Svar fra Hyttetorget

Alle vannrør må tømmes for vann før gassvannvarmeren skal dreneres.

Tidligere modeller (med pilotbluss)
På alle tidligere modeller er det en plugg i bunnen som skal skrus ut.

Nyere modeller (med display)
På nyere gassvannvarmere holder det med at det høyre rattet holdes mot minimum noen sekunder. Sett det i midtstilling når hytta forlates.Gassvannvarmere: Er det greit å bruke lenger avgassrør enn 3m

Svar fra Hyttetorget

Det vil gå bra. Det er viktig at det ikke er motstand eller svinger på lufterøret. Hvis motstanden er for høy vil varmeren stenges på grunn av overoppheting.

Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren gir for lite varme på vannet

Jeg har maks 2 m kobberør og flaska står ute. Temperaturen på vannet blir bare 30 grader. Hvis jeg setter flaska inne kommer temperaturen opp i 50 grader.
Svar fra Hyttetorget

Grunnen er at røret fra gassflaska og inn til brenneren har for liten dimensjon. Røret må skiftes med større dimensjon.

Gassvannvarmere: Kan gassvannvarmer installeres i samme rom som forbrenningstoalettet

Svar fra Hyttetorget

Gassvannvarmeren kan installeres i samme rom som forbrenningstoalettet. Vi anbefaler 2 lufteventiler i et slikt tilfelle. I tillegg anbefaler vi at gassvanvarmeren har en egen gassflaske.

Gassvannvarmere: Hvor varmt blir det før varmesikringen slår ut?

Svar fra Hyttetorget

Varmesikringen slår ut ved 85 grader

Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren tenner ikke

Svar fra Hyttetorget

Anbefalt innstilling på gassvannvarmeren når vann inn har romtemperatur (ca 20 grader)
- Gass vris til minimum
- Vann vris til minimum
- Dersom vann inn har lavere temperatur vris gassmengden høyere enn minimum
- I dusjen skal varmtvannskranen være helt åpen
- Kaldtvannskranen brukes til temperaturregulering av dusjvannet

Andre sjekkpunkter:
- Kontroller at det er gass på gassflasken
- Sjekk om det er gnist. Gnisttenneren kan rengjøres slik at gnisten blir kraftigere
- Gassflasken skal ikke dele gass med andre apparater enn varmeren.
- Gassventilen må ikke være en sikkerhetsventil. Denne stopper nemlig gassen automatisk når et gassapparat krever så stor mengde gass som gassvannvarmeren. Den tror nemlig at det er brudd på slangen.

- Hvis gassventilen har vært koblet fra gassflasken, er det luft i slangen. Denne luften må evakueres gjennom en liten dyse i varmeren (gjelder eldre modeller med pilotflamme). Varmeren evakuerer luft ved at du trykker/vrir knappen og holder denne i posisjonen før tenning i ca. 1 minutt. Deretter tennes varmeren. Gnisttenneren kan også rengjøres slik at gnisten blir kraftigere.

- Dersom varmeren har automatisk tenning, altså ikke pilotflamme; kontroller at batteriene er montert riktig

- Det er en overopphetingssikring i toppen av varmeren på venstre side. Dersom denne er utløst, må den trykkes inn. Årsaken til overopphetingen må kartlegges. En vanlig årsak er at lufterøret er montert ut gjennom vegg med 90 grader vinkel. Se brukerveiledning for korrekt montering av lufterørGassvannvarmere: Bruk av gjengetape ved kaldtvannsinntaket

Skal det brukes gjengetape ved kaldtvannsinntaket?
Svar fra Hyttetorget

Det skal benyttes litt gjengeteip på gjengene. Det må ikke legges mange omdreininger for da sprekker plastmuffa.

Gassvannvarmere: Opplever ujevn temperatur på vannet

Svar fra Hyttetorget

Dette kan komme av:
1. Du bør benytte 2 greps blandebatteri, termostatstyrt blandebatteri kan ikke brukes

2. Ujevnt vanntrykk vil påvirke temperaturen. Gassvannvarmeren justerer effekten etter vanngjennomstrømningen.

3. Gassvannvarmeren må ikke dele gass med andre apparater

Gassvannvarmere: Displayet viser kun 0 grader hele tiden

Hva kan være galt med displayet?
Svar fra Hyttetorget

Hvis varmeren produserer varmt vann er det noe det noe feil med displayet eller føleren som registrerer varmen. Det enkleste er å skifte displayet først.
Display kan du bestille på linken under.

Gassvannvarmere: Tilkoble til lufteventil

Kan man koble avgassrøret til en lufteventil over tak?
Svar fra Hyttetorget

Det må være ubrennbart materiale i lufteventilen. Temperaturen kan komme opp i nærmere 90 grader.

Gassvannvarmere: Avgassrør med horisontal vinkling

ønsker å gå opp til kaldloft og legge det bortover der. Lager hull i gavelen der,
får et rørstrekk på ca 5 meter på loftet - er det brukbart eller er det for langt
Svar fra Hyttetorget

Dette er ingen anbefalt installasjon. Avgassrøret må aldri ha en vinkel på mer enn 45 grader. Grunnen til dette er at den varme avgassen må ha anledning til å stige hele tiden. Jo mer vertikalt, desto bedre.

Gassvannvarmere: Gassvannvarmerengir plutselig kaldt vann

Har godt varmt vann når jeg er i dusjen. Hvis jeg syns det blir for varmt og tar litt mere kaldt vann fra batteriet, blir det bare kaldt vann som kommer.
Varmeren slukker.
Svar fra Hyttetorget

Anbefalt innstilling på gassvannvarmeren når vann inn har romtemperatur (ca 20 grader)
- Gass vris til minimum
- Vann vris til minimum
- Dersom vann inn har lavere temperatur vris gassmengden høyere enn minimum
- I dusjen skal varmtvannskranen være helt åpen
- Kaldtvannskranen brukes til temperaturregulering av dusjvannet


Hvis du har automatbatteri er dette en problematisk installasjon for gassvannvarmeren. Det bør være 2-greps batteri; ett for varmtvann og 1 for kaldtvann.

Gassvannvarmere: LED display virker ikke/varmer tenner ikke

Hei
Har installert Vera gassvannvarmer 12liter m/autotenning.
Jeg får den ikke til å tenne og får heller ikke liv i LED displayet
Skal led displayet lyse straks batteriene blir satt i eller kun når den varmer vann?
jeg har sjekket at batteriene er riktig plasser og at de ikke er utladet.
Hva kan problemet være her?
Svar fra Hyttetorget

Det vil ikke lyse i displayet før varmtvannskrana åpnes. Når krana åpnes vil displayet tenne, magnetventilen klikker og gassen strømmer frem og tenner.
Hvis ikke noe skjer med gassvannvarmeren når krana åpnes er det ikke tilstrekklig med vanngjennomstrømning gjennom varmeren eller at vanntrykket er for lavt. Det kan også være at bryteren på varmeren ikke åpner som den skal. Denne bryteren kan justeres.
Varmeren skal tenne når metallstaget der hvor pil 1 peker trekkes ut mot høyre.
Hvis det er problem med at varmeren ikke tenner når varmtvannskrana åpnes på kan staget trekkes til denne posisjonen. Da skal varmeren tenne umiddelbart.
Hvis varmeren fungerer nå kan du justere stanga på bryteren. Bøy stanga forsiktig litt mot høyre med en tang. Se nå om varmeren tenner. Hvis den ikke tenner må du justere noe mer.
For bedre vanngjennomstrømning justerer du skrue nr 3 litt ut.


Gassvannvarmere: Pulserende trykk

Ved start av varmt vann gir pumpa bare pulserende trykk. Hva kan årsaken være da ?
Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

Dette er et problem som kan oppstå ved bruk av ett greps batterier.
på gassvannvarmer må det benyttes to greps blandebatterier.