Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Vannsystem

21 - 40 Problemstillinger for Vannsystem

Hyttedusjer: Er det vannlås i dusjene?

må det lages sluk med vannlås i gulv?
Svar fra Hyttetorget

For å unngå frostproblematikk, leverer vi ikke med vannlås. Avløpet er på 32mm (1") og vannet ledes ut via slange eller rør.

Blandebatterier: Kan det brukes muffe m/utv.gjenger fra blandebatteri til rør?

Svar fra Hyttetorget

1. Det følger med i pakka når det kjøpes blandebatteri fra Hyttetorget.
2. Husk å bruke gjengetape

Pumper: Maxi pumpe går et lite sekund når man åpner krana.

Den gir et lite puff med vann. Skal den ikke holde seg av til trykket blir såpass lavt at den må bygge nytt trykk? Er det lufting på pumpen, hvor sitter isåfall lufteskruen?
Svar fra Hyttetorget

Alle pumper må luftes. Når de skal luftes må vannkrana åpnes helt til all luft er evakuert. Dette gjelder både på kaldt og varmtvann.

Hvis dette er en pumpe som er noen år gammel og den starter opp og går kun kort tid er feilen at det er dårlig trykk på belgen som sitter rundt vannet.
På motsatt ende av der vannet kommer inn i pumpa sitter det et sort plastlokk. Ta av dette lokket og sjekk om det er riktig trykk. Trykket skal være 0,2 bar under starttrykket til pumpa. Starttrykket fra fabrikk er 1,5 bar.

Gassvannvarmere: Frostsikring av gassvannvarmer.

Er det noen spesielle innstillinger på gassvannvarmeren for å frostsikre den?
Svar fra Hyttetorget

Alle vannrør må tømmes for vann før gassvannvarmeren skal dreneres.

Tidligere modeller (med pilotbluss)
På alle tidligere modeller er det en plugg i bunnen som skal skrus ut.

Nyere modeller (med display)
På nyere gassvannvarmere holder det med at det høyre rattet holdes mot minimum noen sekunder. Sett det i midtstilling når hytta forlates.Gassvannvarmere: Er det greit å bruke lenger avgassrør enn 3m

Svar fra Hyttetorget

Det vil gå bra. Det er viktig at det ikke er motstand eller svinger på lufterøret. Hvis motstanden er for høy vil varmeren stenges på grunn av overoppheting.

Hyttedusjer: Får ikke stilt på dusjhåndtaket

Svar fra Hyttetorget

Det en skrue i senter av holderen der hvor dusjhodet skal settes inn. Denne skruen kan løsnes litt.

Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren gir for lite varme på vannet

Jeg har maks 2 m kobberør og flaska står ute. Temperaturen på vannet blir bare 30 grader. Hvis jeg setter flaska inne kommer temperaturen opp i 50 grader.
Svar fra Hyttetorget

Grunnen er at røret fra gassflaska og inn til brenneren har for liten dimensjon. Røret må skiftes med større dimensjon.

Gassvannvarmere: Kan gassvannvarmer installeres i samme rom som forbrenningstoalettet

Svar fra Hyttetorget

Gassvannvarmeren kan installeres i samme rom som forbrenningstoalettet. Vi anbefaler 2 lufteventiler i et slikt tilfelle. I tillegg anbefaler vi at gassvanvarmeren har en egen gassflaske.

230V Beredere: Det kommer vann ut gjennom det lille hullet på sikkerhetsventilen.

Når vi har tappet varmtvann, kommer det litt vann ut av sikkerhetsventilen. Er dette normalt?
Svar fra Hyttetorget

Når det går varmt vann ut, kommer det kaldt vann inn i berederen. Det nye vannet blir varmet opp og utvider seg på grunn av oppvarmingen. Da dannes det trykk, og trykket får avlastning ved at noe vann slippes ut gjennom sikkerhetsventilen. Slik er det på alle varmvannsberede.


Gassvannvarmere: Hvor varmt blir det før varmesikringen slår ut?

Svar fra Hyttetorget

Varmesikringen slår ut ved 85 grader

Pumper: Filterhuset slipper ut vannet 10-15 sekunder etter pumpen har stoppet

Har sjekket at alle rør på sugesiden er tette.
Svar fra Hyttetorget

Det er luftlekkasje i filterhuset

1. Forsøk å skru filterhuset bedre til
2. Dersom dette ikke hjelper, må filterhuset skiftes.


Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren tenner ikke

Svar fra Hyttetorget

Anbefalt innstilling på gassvannvarmeren når vann inn har romtemperatur (ca 20 grader)
- Gass vris til minimum
- Vann vris til minimum
- Dersom vann inn har lavere temperatur vris gassmengden høyere enn minimum
- I dusjen skal varmtvannskranen være helt åpen
- Kaldtvannskranen brukes til temperaturregulering av dusjvannet

Andre sjekkpunkter:
- Kontroller at det er gass på gassflasken
- Sjekk om det er gnist. Gnisttenneren kan rengjøres slik at gnisten blir kraftigere
- Gassflasken skal ikke dele gass med andre apparater enn varmeren.
- Gassventilen må ikke være en sikkerhetsventil. Denne stopper nemlig gassen automatisk når et gassapparat krever så stor mengde gass som gassvannvarmeren. Den tror nemlig at det er brudd på slangen.

- Hvis gassventilen har vært koblet fra gassflasken, er det luft i slangen. Denne luften må evakueres gjennom en liten dyse i varmeren (gjelder eldre modeller med pilotflamme). Varmeren evakuerer luft ved at du trykker/vrir knappen og holder denne i posisjonen før tenning i ca. 1 minutt. Deretter tennes varmeren. Gnisttenneren kan også rengjøres slik at gnisten blir kraftigere.

- Dersom varmeren har automatisk tenning, altså ikke pilotflamme; kontroller at batteriene er montert riktig

- Det er en overopphetingssikring i toppen av varmeren på venstre side. Dersom denne er utløst, må den trykkes inn. Årsaken til overopphetingen må kartlegges. En vanlig årsak er at lufterøret er montert ut gjennom vegg med 90 grader vinkel. Se brukerveiledning for korrekt montering av lufterørBlandebatterier: Hvorfor er det viktig med to-greps blandebatteri

Svar fra Hyttetorget

En gassvannvarmer er avhengig av at det ikke benyttes termostatstyrt blandebatteri. Gassvannvarmeren vil ikke fungere som den skal.
Det er ikke mulig å evakuere ut alt vannet i et ettgreps blandebatteri derfor anbefaler vi ikke dette.

230V Beredere: Får ikke tømt berederen

har en 30l bereder fra 2005. Bruker ikke tappesett.
Har gått greit i alle år, men i år får han ikke ut alt vannet. Det virker som det er en del i igjen for det skvalper ganske mye. Har tatt bereden ned og demontert rørene - men klarer ikke å få vannet ut
Svar fra Hyttetorget

Når en bereder skal tømmes for vann er det viktig at varmtvannsrøret er helt tomt for vann eller at det kobles fra tanken. Når vannet tappes ut på kaldvannsrøret må det komme luft inn fra varmtvannsrøret for at vannet skal komme ut.

Gassvannvarmere: Bruk av gjengetape ved kaldtvannsinntaket

Skal det brukes gjengetape ved kaldtvannsinntaket?
Svar fra Hyttetorget

Det skal benyttes litt gjengeteip på gjengene. Det må ikke legges mange omdreininger for da sprekker plastmuffa.

Hyttedusjer: Kan det skiftes til termostatbatteri på dusjene

Svar fra Hyttetorget

Ja. Kunden kan skifte til hvilket som helst blandebatteri.
Vi anbefaler ikke termostatstyrt blandebatteri når det benyttes gassvannvarmer.

Hyttedusjer: 80x80 dusj - justering av jul

Hjulet går ikke langt nok ned i spora på døra (døra sklir bare til lukkestilling)
kan hjula være for små?
Svar fra Hyttetorget

På alle hjulene er det mulighet til å justere høyden. De er eksenteriske. Når du skrur på ytterkappa i plast vrir hele kappa seg slik at den løfter eller senker døren. Dette vil hjelpe hvis døra lukker seg av seg selv. Det kan være vanskelig å sette på plass døra i skinnene under monteringen. la det være litt slakk på mutteren som strammer hjulene. Mutteren strammes etter at døra er satt på plass.

Hyttedusjer: Kan dusj og sikringsskap stå i samme rom?

Er det lov og hva med avstander mellom disse to? Er det noen regel for det?
Svar fra Hyttetorget

Det er ikke noe problem hvis ikke skapet utsettes for vannsøl eller fuktighet.
Vårt sikringsskap er tett og beregnet for noe vannsøl.

Gassvannvarmere: Opplever ujevn temperatur på vannet

Svar fra Hyttetorget

Dette kan komme av:
1. Du bør benytte 2 greps blandebatteri, termostatstyrt blandebatteri kan ikke brukes

2. Ujevnt vanntrykk vil påvirke temperaturen. Gassvannvarmeren justerer effekten etter vanngjennomstrømningen.

3. Gassvannvarmeren må ikke dele gass med andre apparater

Gassvannvarmere: Displayet viser kun 0 grader hele tiden

Hva kan være galt med displayet?
Svar fra Hyttetorget

Hvis varmeren produserer varmt vann er det noe det noe feil med displayet eller føleren som registrerer varmen. Det enkleste er å skifte displayet først.
Display kan du bestille på linken under.