Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under 230V Beredere

15 Problemstillinger for 230V Beredere

230V Beredere: Berederen gir ikke varmt vann

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om det er strøm i stikk-kontakten.

2. Overopphetingssikringen kan ha løst ut, reset denne (se anvisning)

3. Varme elementet er defekt og bør skiftes


230V Beredere: Det kommer ikke vann ut av berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk at kaldt vann kommer inn på høyre side.

2. Sikkerhetsventilen kan stenge for vannet, denne må isåfall byttes ut.


230V Beredere: Sikringen går eller jordfeilbryteren slår ut

Svar fra Hyttetorget

Varmeelementet må skiftes


230V Beredere: Hvordan skifte varmeelement på berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Strømledningen trekkes ut fra stikkontakten i veggen.

2. Dekselet i bunnen av berederen fjernes.

3. Strømkablene som er tilkoblet termostaten (den brune og blå) kobles ifra.

4. Jordledningen (den gule og grønne) fjernes fra flensen på elementet.

4. De fire skruene (13mm pipenøkkel benyttes) skrus ut. Flensen kan nå trekkes ut slik at elementet blir synlig.
5. Elementet demonteres med skruen som sitter i senter av den grønne flensen. Benytt 10mm nøkkel eller umbroconøkkel for dette.
6. Rengjør rundt flensen og påse at pakningen er montert før du monterer det på plass igjen.

Husk at du flytter pakningen over fra det gamle til det nye elementet før du monterer det på plass igjen.

230V Beredere: Hvordan skifte anode på berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Strømledningen trekkes ut fra stikkontakten i veggen.

2. Dekselet i bunnen av berederen fjernes.

3. Strømkablene som er tilkoblet termostaten(den brune) kobles ifra.

4. De fire skruene (13mm pipenøkkel benyttes) skrus ut og elementet løsner slik at det kan trekkes ut. Da ser du sink anoden sitter på en stang mellom varmeelementet.
Denne skrus av og skiftes med den nye.

230V Beredere: Det lekker fra det lille grå hullet i det grå dekselet

Svar fra Hyttetorget

Det er enten lekkasje i pakningen til elementet eller lekkasje i selve stål tanken.
1. Skru av dekselet under berederen.
2. Sjekk om vannet kommer fra flensen som er festet med fire skruer.
3. Hvis vannet kommer fra den kan skruene trekkes til.
hvis ikke dette hjelper kan pakningen skiftes.
4. hvis vannet kommer fra selve stål tanken må berederen skiftes.

230V Beredere: Berederen virker ikke.

Den røde lampa lyser ikke. Prøvde å starte berederen før han hadde fylt på vann. Nå virker den ikke. Er den ødelagt?
Svar fra Hyttetorget

Overopphetingssikringen har løst ut og må resettes (se brukerveiledning).


230V Beredere: Det kommer vann ut gjennom det lille hullet på sikkerhetsventilen.

Når vi har tappet varmtvann, kommer det litt vann ut av sikkerhetsventilen. Er dette normalt?
Svar fra Hyttetorget

Når det går varmt vann ut, kommer det kaldt vann inn i berederen. Det nye vannet blir varmet opp og utvider seg på grunn av oppvarmingen. Da dannes det trykk, og trykket får avlastning ved at noe vann slippes ut gjennom sikkerhetsventilen. Slik er det på alle varmvannsberede.


230V Beredere: Får ikke tømt berederen

har en 30l bereder fra 2005. Bruker ikke tappesett.
Har gått greit i alle år, men i år får han ikke ut alt vannet. Det virker som det er en del i igjen for det skvalper ganske mye. Har tatt bereden ned og demontert rørene - men klarer ikke å få vannet ut
Svar fra Hyttetorget

Når en bereder skal tømmes for vann er det viktig at varmtvannsrøret er helt tomt for vann eller at det kobles fra tanken. Når vannet tappes ut på kaldvannsrøret må det komme luft inn fra varmtvannsrøret for at vannet skal komme ut.

230V Beredere: Rengjøring av liggende vanncisterne

Jeg har en vanntank fra cipax 2100 liter liggende. Hvordan kan den rengjøres? Hva rengjøringsmidler brukes og hvordan er prosedyre for å få den vasket og rengjort. Eller skal den vaskes. Den er plassert under hytten og det er vanskelig tilgang til tanken. Forstår ikke hvordan man skal komme inn i tanken, med klut eller kost for å få den rengjort. Kan dere hjelpe med denne problemstillingen.
Svar fra Hyttetorget

Det viktigste når du benytter en vanncisterne er at du tilsetter micrupur eller tilsvarende middel. Disse desinfiserer og konserverer vann i cisterne, brønn etc sikkert og effektivt. Natrium sølv klorid forbindelse som eliminerer bakterier og virus på 30 minutter. Holder tanken fri for alger (slim og baterier) i 6 måneder.

Når tanken skal rengjøres kan du benytte vanlig vaskemiddel, det er viktig at du vasker hjørnene grundig, benytt en stiv vaskebørste. Tanken må spyles grundig slik at alle såperester blir borte. Du kan gjerne benytte høytrykkspyler til denne jobben. Det er ofte vanskelig å komme til i disse tankene. Vi anbefaler at dere tar et langt skaft med en kost på enden. Dette trer dere inn i lokket som er i tanken.

230V Beredere: Hvor sitter overoppetingsikringen på ISEA bereder?

Svar fra Hyttetorget

Sikringen sitter bak dekselet som er i fronten nede på varmeren.
Skru av skruene i bunnen av varmeren inn mot bakveggen.
Trekk av bryterknotten til termostaten.
Trekk ned dekselet i bakkant og ta det av.
Overopphetingssikringen kommer fram på høyre side der hvor dekselet var montert.
Trykk inn knappen, den skal da bli stående inne.

230V Beredere: Tømming av 230V bereder

Jeg har montert vannpakken fra Vera. Jeg har ikke tappesett, hvordan skal man da tømme berederen?
Svar fra Hyttetorget

Hvis du ikke har montert et tappesett må du skru av sikkerhetsventilen på innløpet på kaldtvannsiden. Alle kraner skal åpnes slik at ikke vakuum hindrer tømmingen. Husk å ta ut støpselet for berederen.

230V Beredere: Oppvaskmaskin uten innlagt vann

Jeg undres, finnes det oppvaskmaskin for hytter med borevann til vegg, skjønner at jeg i så fall må fylle på vann


hilsen kari hytteeier
Svar fra Hyttetorget

Alle oppvaskmaskiner er avhengig av at det er trykkvann inn. Det kan du enkelt løse med Vera Vannsystem, se linken som er vedlagt.

Det som er viktig på en oppvaskmaskin er at avløpspumpa tømmes for vann hvis det er fare for frost. Det er også viktig at magnetventilen på innløpet for vann tømmes. Sjekk dette med leverandøren av maskinen før dere går til innkjøp.

230V Beredere: Tåler berederen Micropur?

Svar fra Hyttetorget

Du kan tilsette Micropur i vannet, dette er ikke skadelig for vannvarmeren

230V Beredere: Brukerveiledning Blandebatteri Cometa Crome

Hei

Har fått ett Saga møbel (servantskap) som inkluderer dette blandebatteriet.
Det var ingen brukerveiledning med for tilkobling av dette blandebatteriet. Finner ingen på produktsidene her heller. Kan dere sende dette på mail?
Svar fra Hyttetorget

Vi har desverre ikke monteringsanvisning for blandebatteriet.
1. Den lange skruen skal skrus inn i blandebatteriet fra undersiden.
2. Slangene monteres på. De skal trekkes til med hendene.
3. Batteriet settes på vasken.
4. Pakning og skive tres på skruen og holdes oppe mot underkant av vasken.
5. Mutteren skrus på skruen og trekkes forsiktig til.
6. Hvis du benytter Pex rør skal du skru de grå overgangene på slangene som kommer fra blandebatteriet.