Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Vannsystem

20 Problemstillinger for Vannsystem

Gassvannvarmere: Varmeren slutter å brenne når den slår over fra pilot til full styrke

Svar fra Hyttetorget

1. Det kan være lite gass på flasken.

2. Regulatoren gir ikke nok gass, skift regulator

3. Gassflasken står for langt unna brenneren (maks 1,5m). Det bør være en egen gassflaske for brenneren.

5. Rengjør dyse og brenner i tilfelle smuss fra uren gass

Gassvannvarmere: Varmeren slutter å brenne kort tid etter at den har slått over til full styrke

Svar fra Hyttetorget

Temperaturen i avgassen blir for høy slik at overopphetingssikringen slår ut.

1. Det kan være for kort avstand fra brenneren til der hvor røret går mellom veggen (min 1m)

2. Røret gjennom veggen må ikke være mer enn 45 grader slik at varmen kan fortsette å stige

3. Det kan være for høy motstand i røret. Sjekk om ventilen i utløpet på veggen er tett.

Gassvannvarmere: Varmeren vil ikke gå over til full styrke fra pilotbluss.

Svar fra Hyttetorget

Vanntrykket er for lavt.

1 Det må benyttes vannpumpe. Hvis pumpe benyttes, sjekk at denne gir tilstrekkelig med vanntrykk. Sjekk trykket og sila på innløpet

2. Hvis det benyttes 12V pumpe, sjekk tverrsnittet på strømkabelen til pumpa. Denne kan være for tynn.

230V Beredere: Berederen gir ikke varmt vann

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om det er strøm i stikk-kontakten.

2. Overopphetingssikringen kan ha løst ut, reset denne (se anvisning)

3. Varme elementet er defekt og bør skiftes


230V Beredere: Det kommer ikke vann ut av berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk at kaldt vann kommer inn på høyre side.

2. Sikkerhetsventilen kan stenge for vannet, denne må isåfall byttes ut.

230V Beredere: Sikringen går eller jordfeilbryteren slår ut

Svar fra Hyttetorget

Varmeelementet må skiftes


Pumper: Pumpa går hele tiden

Svar fra Hyttetorget

1. Det kan komme inn falsk luft på sugesiden. Sjekk alle koblinger. Stopp pumpa og se om vannet forsvinner fra filteret på inntaket. Hvis vannet blir borte er det en lekkasje på sugesiden.

2. Trykkbryter kan være defekt.

3. Pumpa kan være montert opp ned. Pumpehuset skal stå nederst og elektromotoren på toppen

Pumper: Det er lekkasje under på pumpa

Svar fra Hyttetorget

Det er en sprekk på feste til trykkbryter (frostskade). Bryteren må skiftes


Pumper: Pumpa går, men gir ikke vann

Svar fra Hyttetorget

Pumpehus må skiftes.


Pumper: Pumpa går stadig i 1 sekund og slår seg av igjen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om det er en lekkasje på trykksiden.

2. Sjekk om det er lakkasje på sugesiden. Dette gjøres med at strømmen tas fra pumpa. La den stå en stund og se om vannet er borte fra filterglasset. Hvis vannet er borte er det en lakkasje i filteret eller i slangen fra cisterna til pumpa.
3. Ventilkammersettet må skiftes.
4. Øvre pumpehus må skiftes (NB! Den nederste delen på pumpa kalles øvre pumpehus)


Pumper: Elektromotoren går ikke

Svar fra Hyttetorget

Trykkbryteren kan være defekt. Bryteren må skiftes

Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren brenner ujevnt

Gassvannvarmeren brenner ujevnt og det fører til variabel vanntemperatur. Hva er galt?
Svar fra Hyttetorget

1. Det kan være lite gass på flasken

2. Sjekk sila på innløpet, den kan være full av smuss slik at ikke varmeren får tilstrekkelig vanntrykk.

3. Regulatoren gir ikke nok gass. Skift regulator.

4. Sjekk at det benyttes to-greps blandebatteri. Det må ikke benyttes termostatstyrt blandebatteri.

230V Beredere: Hvordan skifte varmeelement på berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Strømledningen trekkes ut fra stikkontakten i veggen.

2. Dekselet i bunnen av berederen fjernes.

3. Strømkablene som er tilkoblet termostaten (den brune og blå) kobles ifra.

4. Jordledningen (den gule og grønne) fjernes fra flensen på elementet.

4. De fire skruene (13mm pipenøkkel benyttes) skrus ut. Flensen kan nå trekkes ut slik at elementet blir synlig.
5. Elementet demonteres med skruen som sitter i senter av den grønne flensen. Benytt 10mm nøkkel eller umbroconøkkel for dette.
6. Rengjør rundt flensen og påse at pakningen er montert før du monterer det på plass igjen.

Husk at du flytter pakningen over fra det gamle til det nye elementet før du monterer det på plass igjen.

230V Beredere: Hvordan skifte anode på berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Strømledningen trekkes ut fra stikkontakten i veggen.

2. Dekselet i bunnen av berederen fjernes.

3. Strømkablene som er tilkoblet termostaten(den brune) kobles ifra.

4. De fire skruene (13mm pipenøkkel benyttes) skrus ut og elementet løsner slik at det kan trekkes ut. Da ser du sink anoden sitter på en stang mellom varmeelementet.
Denne skrus av og skiftes med den nye.

Pumper: Hvilken farge er det på + ledningen på 230V pumpe

Svar fra Hyttetorget

Det er ikke + og - i et 230V anlegg. Det er det samme hvilken farge som benyttes.

Pumper: Er 230V hyttepumper jordet?

Svar fra Hyttetorget

230V pumpene er ikke jordet

230V Beredere: Det lekker fra det lille grå hullet i det grå dekselet

Svar fra Hyttetorget

Det er enten lekkasje i pakningen til elementet eller lekkasje i selve stål tanken.
1. Skru av dekselet under berederen.
2. Sjekk om vannet kommer fra flensen som er festet med fire skruer.
3. Hvis vannet kommer fra den kan skruene trekkes til.
hvis ikke dette hjelper kan pakningen skiftes.
4. hvis vannet kommer fra selve stål tanken må berederen skiftes.

Pumper: Pumpa gir ikke jevnt trykk

Svar fra Hyttetorget

Pumpa gir mer vann enn det som blandebatteriene slipper igjennom. Hvis pumpa gir 12,5l pr min og blandebatteriet slipper igjennom 8 liter vil pumpa starte og stoppe hele tiden. Dette fordi den produserer mer vann enn blandebatteriet slipper ut.

Hyttedusjer: Lite spredning på dusjhode

Jeg har nettopp montert en Vera Fritidsdusj som jeg har kjøpt hos dere. Problemet er at vannet kommer ut av dusjhodet som en vanlig stråle - det er ingen spredning på vannet. Håper dere har en løsning på hva jeg må gjøre.
Svar fra Hyttetorget

Hvis du trekker hele hodet der hvor vannet kommer ut nedover vil vannet spre seg. Dusjhodet har to stillinger.
1. Dusjhodet inntykket. fast stråle.
2. Dusjhodet trukket ut. Bred stråle.

230V Beredere: Berederen virker ikke.

Den røde lampa lyser ikke. Prøvde å starte berederen før han hadde fylt på vann. Nå virker den ikke. Er den ødelagt?
Svar fra Hyttetorget

Overopphetingssikringen har løst ut og må resettes (se brukerveiledning).