Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Jets Vacumtoalett

6 Problemstillinger for Jets Vacumtoalett

Jets Vacumtoalett: Toalettet trekker ikke ordentlig ned

Svar fra Hyttetorget

Det kan være tilbakeslagsventilen på vacumventilen som har gått tett.
1. Toalettstolen må tas frem slik at du kommer til på baksiden.
2. Fra utløpet på ventilen går det en 12mm sort plastslange opp til en ventil. Ventilen er montert på toppen av vacumventilen.
3. Ta av det hvite plaststykket som sitter midt på slangen. Dette er en enveis ventil og må monteres samme vei igjen.
4. Ventilen må rengjøres slik at det ikke er smuss på den.
5. Rengjør slangen som går ned til utløpet på vacumventilen.
6. Monter ventilen og slangen på plass igjen.

Jets Vacumtoalett: Bytte fra vanlig vanntoalett til jets vacumtoalett

Det er pr.i dag et vanlig vanntoalett med mye større rørdimensjon enn det jets systemet trenger, kan man koble seg inn på de eksisterende rørene? Eller må det legges nye i en mindre dimensjon?
Svar fra Hyttetorget

Det må legges rør med 32mm utvendig diameter.
Dette kan legges innvendig i det røret som ligger der i dag.

Jets Vacumtoalett: Må vacumgeneratoren stå frostfritt?

Svar fra Hyttetorget

Dersom vacumgeneratoren er plassert i et rom som utsettes for frost, må det benyttes en frostvæske for å hindre at avfallet i generatoren fryser. Det kan benyttes isopropanol eller lignende som tilsetning til vannet inn på toalettet.

Jets Vacumtoalett: rensing

Kunden benytter i dag blårens til rens av toalettet. Går dette bra eller er det spesielle midler man må benytte?
Svar fra Hyttetorget

Du bør benytte deg av jets toilet clean. Det er et rengjøringsmiddel som renser både toalettskålen og rørene. Dette kan du kjøpe hos oss.

Jets Vacumtoalett: Frost i rør

Har Jets vacumtoalett. Kun 12 volt. Bruker frostveske. Allikevel fryser røret om natten når vi er der. (Går greit når det er snø) Røret ligger åpent på fjell med 6 m.til septikktank. Tanken ligger 2 meter høyere enn hytta. Frosten skjer i skjøten. Er det noen mulighet til å isolere røret? Vil det hjelpe om jeg legger pukk, treverk rundt. Eller har dere andre forslag.
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler at du kontakter en rørlegger og kjøper isolasjon som du legger rundt rørene. I tillegg vil jeg anbefale at du legger en varmekabel utvendig på røret før du legger isolasjonen. Hvis røret skulle fryse kan du sette på varmekabelen en stund til røret er tinet opp. Ikke la varmekabelen stå på hele tiden. Da vil du få problemer at det tetter seg med avfall i røret.

Jets Vacumtoalett: Sikring på batteriledning går stadig.

Jets vacumtoalett med biomottak.

Sikringen ryker, gjentatte ganger.
"200A sikring som sitter på batterikabel.
Har byttet og brukt 3 sikringer.
Toalettet fungerer når det kobles utenom sikring.
Svar fra Hyttetorget

Når sikringen(200A) ryker på batterikabelen fra Vacumpumpe, skyldes dette ofte stor motstand på knivene i pumpen. Når motstanden blir høy stiger amperen.

Urinstein som har bygget seg opp i pumpen, feil avfall som er kastet i toalettet(bind, servietter, tamponger), feil bruk av frostvæske(glykol). Er vanlige årsaker til at motstanden i pumpen blir høy.

Pumpen burde ikke kjøres uten batterisikring, dette er brannfarlig.

Vi anbefaler da at pumpen blir levert til service.