Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Biologiske toaletter

13 Problemstillinger for Biologiske toaletter

Biologiske toaletter: Hvordan forhindre lukt i toalettrommet

Svar fra Hyttetorget

1. Lufterøret fra biokammeret bør ledes mest mulig rett opp og over tak.

2. Hele lufterørets lengde (også over tak) bør isoleres for å hindre kondens i røret og øke luftgjennomstrømningen. Dette er spesielt viktig for vinterhytter.

3. Dersom man har strøm eller 12V anbefaler vi en elektrisk vifte plassert i eller på toppen av lufterøret for å øke trekken i røret. Dette eliminerer lukt i toalettrommet, øker fordamping av væske og er til fordel for komposteringsprosessen.

4. Får man på tross av dette lukt i toalettrommet tyder det på luftlekkasje og utetthet i røret. Sjekk spesielt overgangen mellom det fleksible hvite Ø110 mm lufterøret og der dette går inn i toppen av vifta. Det skal sitte en tetningsring (O-ring) på røret som sørger for tetting.

5. En vind-vifte på toppen av lufterøret kan benyttes, enten i tillegg til en elektrisk vifte plassert i røret eller som frittstående vifteløsning. Vind-vifte er effektivt når det blåser, men uten effekt når det er vindstille.

6. Man kan skape et overtrykk i rommet og erstatte vond lukt med frisk varmere luft ved hjelp av en solventilator

Biologiske toaletter: Hvordan hindre vond lukt ute

Svar fra Hyttetorget

1. Toppen av lufterøret bør være over mønetoppen for å hindre nedslag av vond lukt ute

2. I sommervarmen fordamper det mye urin. Denne lukten kan reduseres ved å helle en bøtte med vann der hvor urinen ligger. På denne måten fortynnes luktstoffene og lukten reduseres umiddelbart. Den kan komme tilbake igjen etter noen dager, og da gjør man det samme igjen. Varmekabelen kan med fordel slås av under slike forholdBiologiske toaletter: Hvordan unngå at urinen fryser

Hvordan unngår man at urinen fryser på vinteren?
Svar fra Hyttetorget

1. Ved tilgang til strøm benyttes varmekabel i ytterkammeret, hvor urinen samler seg.

2. Benytt nedbrytbar frostvæske i ytterkammeret

Biologiske toaletter: Montering av takmansjett

Vi har shingel tak, skal mansjetten monteres over eller under shingelen?
Svar fra Hyttetorget

Overkant av mansjetten skal tres under shingelen og ligge oppå neste rad med shingel. Det blir som en trapp.
Vannet skal renne fra shingelen og over mansjetten slik at det kommer ut på neste rad.

Biologiske toaletter: Tanken til snurredassen er ikke i vater

Har en snurredass som ble montert under hytta. Her har tydligvis snekkeren gjort en dårlig jobb. Hele tanken har fallt ned på den ene siden.
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler at tanken flyttes slik at det kan lages en fundament som vil holde.
Nesten all tyngde hviler på senterakselen på denne beholderen. Det er der det er viktig at det er et godt fundament.

Biologiske toaletter: Takviften fryser

Hei. Har el.vifte som står på toppen av lufte røret. Den slår jeg av når vi reiser hjem. Problemet er att den har frosset fast når vi skal slå den på igjen.
Har varme kabel i beholderen. Vi slår av strømmen når vi folater hytta.
Kan jeg montere varme kabel i lufterøret?
Svar fra Hyttetorget

Du kan montere varmekabel i lufterøret. Vi har varmekabler som har en lengde på 4m
Effekt: 72-152W


Biologiske toaletter: Sikringen går

Snurredass 15 år gammel, standard modell med varmekabler. Sikringen går når varmekabelen kobles til
Svar fra Hyttetorget

Det er overledning i varmekabelen, den må skiftes.

Biologiske toaletter: Får ikke snurret Vera snurredass standard

Jeg får ikke snurret innerkammeret på Vera Snurredass med faste kammer.
Svar fra Hyttetorget

1. Det kan ligge et fremmed element mellom indre og ytre kammer. Det kan også være at innerbeholderen har blitt noe deformert slik at mutteren til innerluken hindrer snurring fordi den hekter fast i ytterbeholderen. Dette kan skje dersom man har ikke har fylt kammerne på riktig måte, nemlig i stigende nummerrekkefølge 1,2,3,4. Problemet kan løses ved å tømme kammerne

2. De 4 faste kammerne henger fast i senterakslingen. Akslingen må derme bære en vekt på inntil 500 kilo med fulle beholdere. Disse 500 kiloene blir overført fra akslingen til sentrum av bunnen på Snurredassen. Dersom underlaget til bunnen er ustabilt, dvs det er ikke støpt flate under bunnen, kan underlaget gi etter for presset fra akslingen. Dette vil i sin tur føre til at toppen av akslingen glir ut av sporet sitt slik at hele innerbeholderen blir liggende litt skjevt og lar seg ikke dreie.
Problemet kan løses ved å tømme kammerne, støpe fundament og sette akslingen på riktig plass

3. Vinterstid kan urinen fryse dersom man ikke har varmekabel. På eldre modeller kan dette hindre dreiing av kammer.
Problemet vil løses til våren. Neste vinter bør man bruke frostvæske for å hindre ny frost

Biologiske toaletter: Reinhald av innvendig toalett.

Eg har ein snurredass med 3 kammer +1 .Ønsker opplysning om kva vaskemiddel eg kan
beuka til reinjering innvendig i toalettskåla utan å skada kompostprosessen.
Toalettet er av plast.
Svar fra Hyttetorget

Du kan benytte Jif til rengjøring. Ved bruk av moderate mengder vil du ikke skade kompostprosessen.

Biologiske toaletter: Reparasjon av Snurredassen

Det har kommet en rift på toppen av lokket til ytterkammeret. Hvilket middel kan benyttes for å reparere lokket?
Svar fra Hyttetorget

Du må benytte en liten bit med glassfiber og polyester (herder). Polyester og herder skal blandes sammen.
1. Puss med et grovt sandpapir der hvor skaden er og litt ut på sidene.
2. Bland sammen polyester og herder etter anvisning på emballasjen.
3. Før på et lag med en pensel der hvor skaden er.
4. Klipp til en bil med glassfiber som legges på skaden og litt ut på sidene.
5. Legg flere strøk med polyester oppå glassfiberen slik at den blir fuktig.
6. Press ut luft hvis det er det i glassfiberen.

Biologiske toaletter: Hvilket type toalettpapir skal benyttes i biologisk toalett.

Hvilken type toalettpapir anbefaler dere? Når dunken tas ut for tømming er alt utenom papiret blitt fin jord. Ikke lett å finne papir som ikke er resirkulert, tips/merke?
Svar fra Hyttetorget

Resirkulert papir skal ikke benyttes. Vi anbefaler Lambi eller papir som løser seg opp når det kommer i kontakt med vann.

Biologiske toaletter: Kan det legges inn varmekabel i Snurredass for å unngå at urin fryser. og hvilken type kabel?

Svar fra Hyttetorget

Vi leverer en varmekabel, men den vil ikke holde urinen frostfri hvis det ikke isoleres godt rundt beholderen. Varmekabelen er ment for at du skal få kompostering større deler av året og bedre fordamping av væska. Se link for varmekabelen du kan benytte.


Biologiske toaletter: Kappe støtter i kammer av snurretoalett

Snurretoalett fra ca 1980 med 3 (4?) støtter i kammer.
De står i veien føler jeg og vet at nye toalett ikke har dette.
Hvis jeg kapper de alle eller bare den ene som står mest veien er det fare for at jeg kan få problemer med å dreie rundt etterpå eller andre ting som kan bli problemer ?
Jeg er i tvil pga har hørt om noen som har stort snurretoalett til hus som fikk problemer etterpå, men kanskje dette er helt ok og gjøre med hyttemodellen ?

Mvh Tor Arne
Svar fra Hyttetorget

Du kan fjerne støttene. De har ikke noe innvirkning på bæringen av kammeret.
Hensikten med stagene var at de skal transportere luft. De er tatt bort på senere modeller.