Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Toaletter

21 - 40 Problemstillinger for Toaletter

Toaletter: Lukt av Surredassen

Har tenkt å forlenge lufterøret over tak. Har 160mm, kan jeg sette på en overgang til 110mm? For som jeg vet har dere sluttet med 160mm.
Svar fra Hyttetorget

Du må ikke strupe røret ned til 110mm. Da vil luften få mer motstand og trekken vil bli svekket. Hvis du kontakter en rørlegger kan de skaffe deg 160mm rør og skjøtemuffe.

Biologiske toaletter: Takviften fryser

Hei. Har el.vifte som står på toppen av lufte røret. Den slår jeg av når vi reiser hjem. Problemet er att den har frosset fast når vi skal slå den på igjen.
Har varme kabel i beholderen. Vi slår av strømmen når vi folater hytta.
Kan jeg montere varme kabel i lufterøret?
Svar fra Hyttetorget

Du kan montere varmekabel i lufterøret. Vi har varmekabler som har en lengde på 4m
Effekt: 72-152W


Biologiske toaletter: Sikringen går

Snurredass 15 år gammel, standard modell med varmekabler. Sikringen går når varmekabelen kobles til
Svar fra Hyttetorget

Det er overledning i varmekabelen, den må skiftes.

Jets Vacumtoalett: rensing

Kunden benytter i dag blårens til rens av toalettet. Går dette bra eller er det spesielle midler man må benytte?
Svar fra Hyttetorget

Du bør benytte deg av jets toilet clean. Det er et rengjøringsmiddel som renser både toalettskålen og rørene. Dette kan du kjøpe hos oss.

Vifter: Finnes det sikring på regulatoren?

Regulatoren har sluttet å virke etter 4 år, finnes det en sikring som kan byttes?
Svar fra Hyttetorget

Det er en glassikring som sitter bak dekselet til regulatoren.
1. Trekk av bryterhjulet.
2. Skru ut mutteren som sitter rundt akselen.
3. Ta av dekselet.
4. Sjekk om sikringen har gått i stykker, isåfall må den byttes.

Biologiske toaletter: Får ikke snurret Vera snurredass standard

Jeg får ikke snurret innerkammeret på Vera Snurredass med faste kammer.
Svar fra Hyttetorget

1. Det kan ligge et fremmed element mellom indre og ytre kammer. Det kan også være at innerbeholderen har blitt noe deformert slik at mutteren til innerluken hindrer snurring fordi den hekter fast i ytterbeholderen. Dette kan skje dersom man har ikke har fylt kammerne på riktig måte, nemlig i stigende nummerrekkefølge 1,2,3,4. Problemet kan løses ved å tømme kammerne

2. De 4 faste kammerne henger fast i senterakslingen. Akslingen må derme bære en vekt på inntil 500 kilo med fulle beholdere. Disse 500 kiloene blir overført fra akslingen til sentrum av bunnen på Snurredassen. Dersom underlaget til bunnen er ustabilt, dvs det er ikke støpt flate under bunnen, kan underlaget gi etter for presset fra akslingen. Dette vil i sin tur føre til at toppen av akslingen glir ut av sporet sitt slik at hele innerbeholderen blir liggende litt skjevt og lar seg ikke dreie.
Problemet kan løses ved å tømme kammerne, støpe fundament og sette akslingen på riktig plass

3. Vinterstid kan urinen fryse dersom man ikke har varmekabel. På eldre modeller kan dette hindre dreiing av kammer.
Problemet vil løses til våren. Neste vinter bør man bruke frostvæske for å hindre ny frost

Vifter: Takvifte stopper ved lav hastighet på regulator

Når viften reguleres til lavere hastighet, stopper den. Hva er galt? Skal vifte eller regulator byttes?
Svar fra Hyttetorget

Det er viktig at regulatoren justeres når den monteres.
Bak dekselet er det en liten justeringsskrue. Når bryteren er justern ned på min effekt må skruen justeres slik at vifta går fritt rundt på et lavt turtall.
Dette er viktig for at vifta ikke skal gå i stykker.

Jets Vacumtoalett: Frost i rør

Har Jets vacumtoalett. Kun 12 volt. Bruker frostveske. Allikevel fryser røret om natten når vi er der. (Går greit når det er snø) Røret ligger åpent på fjell med 6 m.til septikktank. Tanken ligger 2 meter høyere enn hytta. Frosten skjer i skjøten. Er det noen mulighet til å isolere røret? Vil det hjelpe om jeg legger pukk, treverk rundt. Eller har dere andre forslag.
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler at du kontakter en rørlegger og kjøper isolasjon som du legger rundt rørene. I tillegg vil jeg anbefale at du legger en varmekabel utvendig på røret før du legger isolasjonen. Hvis røret skulle fryse kan du sette på varmekabelen en stund til røret er tinet opp. Ikke la varmekabelen stå på hele tiden. Da vil du få problemer at det tetter seg med avfall i røret.

Biologiske toaletter: Reinhald av innvendig toalett.

Eg har ein snurredass med 3 kammer +1 .Ønsker opplysning om kva vaskemiddel eg kan
beuka til reinjering innvendig i toalettskåla utan å skada kompostprosessen.
Toalettet er av plast.
Svar fra Hyttetorget

Du kan benytte Jif til rengjøring. Ved bruk av moderate mengder vil du ikke skade kompostprosessen.

Incinolet: Kan toalettet stå i uthus om vinteren?

Vi er veldig godt fornøyd med toalettet vi kjøpte, det funger helt utmerket, men jeg lurer på om det kan stå i et uthus om vinteren? Det blir jo kaldt og kanskje også litt rått, bør jeg pakke det inn i en isolasjonsmatte? Består toalettet av rustfri plater ?
Svar fra Hyttetorget

Toalettet består av rustfrie plater. Det er viktig at det ikke blir for fuktig for det er elektronikk innvendig i toalettet.
Hvis det står innendørs og ikke det kommer vann inn i rommet vil dette gå bra.

Incinolet: Bytte av timer

Hei. Er det mulig å skifte timer selv?
Svar fra Hyttetorget

Det er en enkel jobb. Skru av topplokket på toalettet. Da ser du en blank boks som det det er et hull i med et rundt klart lokk. Ta av det blanke lokket og trekk timeren rett opp og skift den.

Biologiske toaletter: Reparasjon av Snurredassen

Det har kommet en rift på toppen av lokket til ytterkammeret. Hvilket middel kan benyttes for å reparere lokket?
Svar fra Hyttetorget

Du må benytte en liten bit med glassfiber og polyester (herder). Polyester og herder skal blandes sammen.
1. Puss med et grovt sandpapir der hvor skaden er og litt ut på sidene.
2. Bland sammen polyester og herder etter anvisning på emballasjen.
3. Før på et lag med en pensel der hvor skaden er.
4. Klipp til en bil med glassfiber som legges på skaden og litt ut på sidene.
5. Legg flere strøk med polyester oppå glassfiberen slik at den blir fuktig.
6. Press ut luft hvis det er det i glassfiberen.

Biologiske toaletter: Hvilket type toalettpapir skal benyttes i biologisk toalett.

Hvilken type toalettpapir anbefaler dere? Når dunken tas ut for tømming er alt utenom papiret blitt fin jord. Ikke lett å finne papir som ikke er resirkulert, tips/merke?
Svar fra Hyttetorget

Resirkulert papir skal ikke benyttes. Vi anbefaler Lambi eller papir som løser seg opp når det kommer i kontakt med vann.

Toaletter: Vindviften går ikke som normalt

Det kommer skrapelyder i lageret.
Svar fra Hyttetorget

Lageret på viften må byttes. Vi har rep. sett til vind-vifter, varenr 1621. Denne kan bestilles på vår hjemmeside, under reservedeler.

Incinolet: Luken lukker seg ikke helt

Luken vil ikke lukke seg helt, det hender også at den låser seg i åpen stilling.
Svar fra Hyttetorget

Det kan være noe som sitter mellom forbrenningskammeret og lokket som tetter over kammeret. Det kan også være en justering som skal til.
1. Ta av to skruer på hver side av toppen av toalettet.
2. Ta av muttteren som dekker til startknappen.
3. Ta av hele toppen.

Nå kan du se om det sitter noe som stenger for lokket, fjern eventuelt dette.
Hvis det ikke sitter noe mellom bør du kontakte Hyttetorget for hjelp til justeringen.

Toaletter: synes forbrenningen tar veldig lang tid

Svar fra Hyttetorget

Forbrenningstiden varierer med mengde avfall.
Aldri under 30 min og aldri over 110 min

Vacuum Toaletter : Hvor er vannlåsen plassert

Svar fra Hyttetorget

Vannlåsen er i toalettskålen, det er et stort vannspeil i toalettskålen.

Incinolet: Lukter brent inne i toalettrummet når forbrenningen pågår

Toalettet er helt nytt .Ved forbrenning oppstår det en brent og litt søttaktig lukt inne i rummet.
Svar fra Hyttetorget

Hvis du får lukt i toalettrommet må du først og fremst sjekke at det er tilstrekkelig med tilførselsluft i toalettrommet. Standard luke som settes i helt åpen stilling.
I tillegg kan du sjekke lufterøret ut fra toalettet.
1.Det kan ligge noe i røret som reduserer luftgjennomstrømmningen.
2.Sjekk om det er stor åpning mellom askeskuffen og forbrenningskammeret. Når du strammer hengsla på askeskuffen skal det kun være en liten slakk når du beveger på skuffen.
3.Sjekk den innvendige askeskuffen. Hvis det er en kul nedover i bunnen på den må du slå den tilbake.

Biologiske toaletter: Kan det legges inn varmekabel i Snurredass for å unngå at urin fryser. og hvilken type kabel?

Svar fra Hyttetorget

Vi leverer en varmekabel, men den vil ikke holde urinen frostfri hvis det ikke isoleres godt rundt beholderen. Varmekabelen er ment for at du skal få kompostering større deler av året og bedre fordamping av væska. Se link for varmekabelen du kan benytte.


Biologiske toaletter: Kappe støtter i kammer av snurretoalett

Snurretoalett fra ca 1980 med 3 (4?) støtter i kammer.
De står i veien føler jeg og vet at nye toalett ikke har dette.
Hvis jeg kapper de alle eller bare den ene som står mest veien er det fare for at jeg kan få problemer med å dreie rundt etterpå eller andre ting som kan bli problemer ?
Jeg er i tvil pga har hørt om noen som har stort snurretoalett til hus som fikk problemer etterpå, men kanskje dette er helt ok og gjøre med hyttemodellen ?

Mvh Tor Arne
Svar fra Hyttetorget

Du kan fjerne støttene. De har ikke noe innvirkning på bæringen av kammeret.
Hensikten med stagene var at de skal transportere luft. De er tatt bort på senere modeller.