Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Toaletter

20 Problemstillinger for Toaletter

Incinolet: Hvordan skifte varmeelement på Incinolet

Svar fra Hyttetorget

Det er enkelt å skifte dette elementet.
1. Ta ut askeskuffen
2. Fjern dekselet på høyre side på toalettet, da kommer du inn til tilkoblingen til varmeelementet.
3. Ta ut termostatføleren.
4. Skru av ledningene som går inn til varmeelementet.
5. Skru av vingemutteren som holder platen rundt varmeelementet.
6. Trekk platen av.
7. Ta hendene inn der hvor askeskuffen har stått og skyv elementet fra deg slik at det løsner fra festene og trekk det helt ut.
8. Nytt element monteres i motsatt rekkefølge.

Klikk på bildet nedenfor for å se video av utskiftingen:


https://www.youtube.comIncinolet: Rengjøring eller utskifting av vifte til Incinolet

Svar fra Hyttetorget

Rengjøring eller utskifting av vifte til Incinolet gjøres slik:

https://www.youtube.com


Biologiske toaletter: Hvordan forhindre lukt i toalettrommet

Svar fra Hyttetorget

1. Lufterøret fra biokammeret bør ledes mest mulig rett opp og over tak.

2. Hele lufterørets lengde (også over tak) bør isoleres for å hindre kondens i røret og øke luftgjennomstrømningen. Dette er spesielt viktig for vinterhytter.

3. Dersom man har strøm eller 12V anbefaler vi en elektrisk vifte plassert i eller på toppen av lufterøret for å øke trekken i røret. Dette eliminerer lukt i toalettrommet, øker fordamping av væske og er til fordel for komposteringsprosessen.

4. Får man på tross av dette lukt i toalettrommet tyder det på luftlekkasje og utetthet i røret. Sjekk spesielt overgangen mellom det fleksible hvite Ø110 mm lufterøret og der dette går inn i toppen av vifta. Det skal sitte en tetningsring (O-ring) på røret som sørger for tetting.

5. En vind-vifte på toppen av lufterøret kan benyttes, enten i tillegg til en elektrisk vifte plassert i røret eller som frittstående vifteløsning. Vind-vifte er effektivt når det blåser, men uten effekt når det er vindstille.

6. Man kan skape et overtrykk i rommet og erstatte vond lukt med frisk varmere luft ved hjelp av en solventilator

Biologiske toaletter: Hvordan hindre vond lukt ute

Svar fra Hyttetorget

1. Toppen av lufterøret bør være over mønetoppen for å hindre nedslag av vond lukt ute

2. I sommervarmen fordamper det mye urin. Denne lukten kan reduseres ved å helle en bøtte med vann der hvor urinen ligger. På denne måten fortynnes luktstoffene og lukten reduseres umiddelbart. Den kan komme tilbake igjen etter noen dager, og da gjør man det samme igjen. Varmekabelen kan med fordel slås av under slike forhold


Biologiske toaletter: Hvordan unngå at urinen fryser

Hvordan unngår man at urinen fryser på vinteren?
Svar fra Hyttetorget

1. Ved tilgang til strøm benyttes varmekabel i ytterkammeret, hvor urinen samler seg.

2. Benytt nedbrytbar frostvæske i ytterkammeret

Cinderella: Service telefon for Cinderella

Svar fra Hyttetorget

Har du tekniske problemer eller andre spørsmål knyttet til Cinderella forbrenningstoalett ber vi om at du tar kontakt med fabrikken direkte:

Ecotech Servicetelefon: 77 71 15 00

Incinolet: Vi er plaget av vond lukt ute når toalettet brenner.

Vi har en Incinolet forbrenningsdo, den er kjøpt brukt så den er nok en del år gammel. Det lukter vondt når den brenner. Litt søtlig kvalmende lukt. Det lukter selv om den er nylig tømt.
Svar fra Hyttetorget

Lukt fra forbrenningstoalett kan oppstå dersom tilførsel-/avluftingen ikke er montert korrekt.

1. Sørg for at lufteventiler i rommet er montert og at disse er åpne
2. Lufterøret ut fra toalettet skal ikke ha flere enn ett 90 grader bend.
3. Askeskuffen bør tømmes ca hver 3 dag.

Incinolet: Sikringen går når Incinolet starter

Svar fra Hyttetorget

Varmeelementet er i stykker og må skiftes. Nytt varmeelement kan kjøpes i vår nettbutikk under "Reservedeler"

http://www.hyttetorget.no/article.php?articleID=88101&categoryID=13650

Skifting av varmelementet kan du selv gjennomføre. HVordan dette gjøres har vi beskrevet med en videofilm. Følg linken nedenfor for å se på videoen


Biologiske toaletter: Montering av takmansjett

Vi har shingel tak, skal mansjetten monteres over eller under shingelen?
Svar fra Hyttetorget

Overkant av mansjetten skal tres under shingelen og ligge oppå neste rad med shingel. Det blir som en trapp.
Vannet skal renne fra shingelen og over mansjetten slik at det kommer ut på neste rad.

Aquatron: Lukt som kommer opp på toalettrommet fra Aquatron.

Vi er plaget av vond lukt som kommer opp i toalettrommet. Samtidig samler det seg væske i bunnen av beholderen der dunkene står. Er det riktig at det skal samles væske i ytterkammeret før det begynner å renne ut ?
Svar fra Hyttetorget

På Aquatron er det viktig at det monteres et lufterør over tak. Dette røret skal tilkobles røret som går fra toalettet til separatoren. Dette skal holde for at du ikke skal få lukt. Hvis det fortsatt er lukt kan det monteres en vifte som suger ut lukten fra kompostmottaket. Dette lufterøret bør gå over tak.
Det er riktig at det skal ligge væske i bunnen av beholderen. dette for at det skal komme fukt til komposten.

Vifter: Må en ha fast opplegg til takvifte

Kobles vifteregulatoren direkte på vifteledningen eller
må en ha boks i mellom
Svar fra Hyttetorget

Ledningen til vifta kan tilkobles direkte i vifteregulatoren.

Incinolet: Hvordan kan forbrenningen forbedres?

Det blir igjen papiraktige rester etter forbrenningen er avsluttet. Har allerede økt innstillingen av forbrenningstiden til 1,5 time. Har også justert opp temperaturen til 700 grader. Restene kommer fortsatt etter forbrenning.
Svar fra Hyttetorget

1. Du må ha lufteventiler i toalettrommet åpne for at toalettet skal forbrenne som det skal. Min en 110mm ventil som står åpen.
2. Lufterøret skal primært installeres uten bend bortsett fra ved starten av lufterøret. Bend kan gi motstand og være negativt for forbrenningen.
3. Sjekk om det er fremmedlegemer i lufterøret.
4. Hempa på askeskuffen må sjekkes. Det skal være en liten slakk på ca 1mm.
5. Vifta må rengjøres.
6. Katalysatoren må sjekkes. Hvis katalysatorkulene henger sammen må de byttes.
7. Hvis bunnen av den indre askeskuffen buler nedover må den skiftes eller rettes opp igjen.
8. Lokket på toppen av forbrenningskammeret kan lukke skeivt og ikke tette som det skal.
9. Varmeelementet er dårlig og må skiftes.
10. Temperaturmåleren kan være defekt.

Jets Vacumtoalett: Toalettet trekker ikke ordentlig ned

Svar fra Hyttetorget

Det kan være tilbakeslagsventilen på vacumventilen som har gått tett.
1. Toalettstolen må tas frem slik at du kommer til på baksiden.
2. Fra utløpet på ventilen går det en 12mm sort plastslange opp til en ventil. Ventilen er montert på toppen av vacumventilen.
3. Ta av det hvite plaststykket som sitter midt på slangen. Dette er en enveis ventil og må monteres samme vei igjen.
4. Ventilen må rengjøres slik at det ikke er smuss på den.
5. Rengjør slangen som går ned til utløpet på vacumventilen.
6. Monter ventilen og slangen på plass igjen.

Jets Vacumtoalett: Bytte fra vanlig vanntoalett til jets vacumtoalett

Det er pr.i dag et vanlig vanntoalett med mye større rørdimensjon enn det jets systemet trenger, kan man koble seg inn på de eksisterende rørene? Eller må det legges nye i en mindre dimensjon?
Svar fra Hyttetorget

Det må legges rør med 32mm utvendig diameter.
Dette kan legges innvendig i det røret som ligger der i dag.

Vanntoaletter med Samletank : Hvordan frostsikre en tank som ligger over bakken

varmekabel?
Isolering?
Frostvæske?
Svar fra Hyttetorget

Når en tank skal frostsikres over bakken må den isoleres godt. I tillegg må det legges en varmekabel inn i tanken, ca. 150 - 200 watt.

Vifter: Takvifte sluttet å virke kort tid etter at vifteregulator ble montert.

Svar fra Hyttetorget

Det er viktig at det benyttes maskin regulator og ikke lys regulator. Når regulatoren monteres er det viktig at den justeres slik at vifta går rundt på det laveste turtallet, og ikke brummer.


Biologiske toaletter: Tanken til snurredassen er ikke i vater

Har en snurredass som ble montert under hytta. Her har tydligvis snekkeren gjort en dårlig jobb. Hele tanken har fallt ned på den ene siden.
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler at tanken flyttes slik at det kan lages en fundament som vil holde.
Nesten all tyngde hviler på senterakselen på denne beholderen. Det er der det er viktig at det er et godt fundament.

Toaletter: Hvordan forstsikres infiltrasjonsrøret fra Urinova

Svar fra Hyttetorget

Hygienevæsken som skal brukes etter hvert toalettbesøk har en frysetemperatur på -15 grader. Denne vil sørge for at væsken ikke fryser med mindre det er ekstrem kulde. Dersom man frykter ekstrem kulde, kan man legge en varmekabel rundt røret og deretter isolere.

Incinolet: Avstand til stikkontakt

Hvor langt fra toalettet kan stikkontakten plasseres?
Svar fra Hyttetorget

Maks 1 meter.

Jets Vacumtoalett: Må vacumgeneratoren stå frostfritt?

Svar fra Hyttetorget

Dersom vacumgeneratoren er plassert i et rom som utsettes for frost, må det benyttes en frostvæske for å hindre at avfallet i generatoren fryser. Det kan benyttes isopropanol eller lignende som tilsetning til vannet inn på toalettet.