Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Samletanker

2 Problemstillinger for Samletanker

Samletanker: Nivåvarsler: Àvstilling av alarm lyd

Kan alarmen på nivåvarsleren justeres slik at den kun gir lys og ikke lyd?
Svar fra Hyttetorget

Lyden kan ikke fjernes fra varsleren.
Den skal gi både lyd og lyssignal. Lyden vil bli borte når du trykker på knappen. Lyset blir ikke borte før tanken er tømt.

Samletanker: samletank+gråvannsrensesysem

Hvordan er luftesystem i forhold til gråvanns-renseanleggene deres og platin samletank. Vil det ha noe å si ift hvor man plasserer de med tanke på lukt?
Svar fra Hyttetorget

Sortvann
Hvis du har Jets toalett eller kverntoalett må luftingen skje ved selve tanken
Hvis du har et "vanlig" toalett kan du velge å ta avluftingen enten fra tanken eller fra tilførselsrøret. Det normale i så fall er å sette på et t-stykke på tilførselsrøret og føre avluftingen over tak

Gråvann
Gråvannsløsningen luftes ved hjelp av et T-stykke og rør. Røret føres over tak.