Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Tanker

5 Problemstillinger for Tanker

Samletanker: Nivåvarsler: Àvstilling av alarm lyd

Kan alarmen på nivåvarsleren justeres slik at den kun gir lys og ikke lyd?
Svar fra Hyttetorget

Lyden kan ikke fjernes fra varsleren.
Den skal gi både lyd og lyssignal. Lyden vil bli borte når du trykker på knappen. Lyset blir ikke borte før tanken er tømt.

Tanker: Forlengelse av hals

Har en 3000 liter tank Platin, ønsker å forlenge halsen på denne med 2 stk kum/betongringer. Er dette ok?
Svar fra Hyttetorget

Dette anbefaler vi ikke. Du kan kjøpe en halsforlenger.
Se link for halsforlengeren.

Ute cisterner: cisterne 500L stående

Kan vanncisterner stå ute hele året med vann og hvordan evt. frostsikrer man disse? Har disse tappekran og overløpsrør?
Svar fra Hyttetorget

Vanncisterner kan ikke stå med vann i hvis de står ute hele året og ikke frostsikres.
Hvis du skal frostsikre en cisterne må den isoleres godt utvendig og legge en varmekabel innvendig i tanken.

Samletanker: samletank+gråvannsrensesysem

Hvordan er luftesystem i forhold til gråvanns-renseanleggene deres og platin samletank. Vil det ha noe å si ift hvor man plasserer de med tanke på lukt?
Svar fra Hyttetorget

Sortvann
Hvis du har Jets toalett eller kverntoalett må luftingen skje ved selve tanken
Hvis du har et "vanlig" toalett kan du velge å ta avluftingen enten fra tanken eller fra tilførselsrøret. Det normale i så fall er å sette på et t-stykke på tilførselsrøret og føre avluftingen over tak

Gråvann
Gråvannsløsningen luftes ved hjelp av et T-stykke og rør. Røret føres over tak.

Ute cisterner: Kan en 500l sisterne grønn brukes til parafin

Svar fra Hyttetorget

Våre vanncisterner er ikke godkjent til parafin.