Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Solcelleregulator

21 - 23 Problemstillinger for Solcelleregulator

Solcelleregulator: Styringstavle og batterispenning

Har solcelleanlegg med styringstavle/regulator. Tidligere brukte jeg SOC innstilling som viste hvor mye av batterikapasiteten som var igjen. I forbindelse med at jeg koblet til batterilader som går direkte på batteriet, og SOC innstillingen tar ikke hensyn til ladingen. Har derfor endret innstilling slik at jeg måler spenningen på batteriet. Lurer på om det er en skala for batterispenning som sier hvor stor del av kapasiteten som er brukt, og om målingene påvirkes av om batteriet samtidig lader fra solcellene eller dersom det samtidig brukes strøm fra batteriet.
Svar fra Hyttetorget

Full-ladet batteri er 12,7v og strømmen blir borte når spenningen kommer ned i 11,7v. Spenninger over 12,7v er ladespenning.
Her er en tabell:

100 % 12,72 V -70°C
85 % 12,54 V
70 % 12,36 V
50 % 12,12 V
40 % 12,00 V -25°C
25 % 11,82 V
10 % 11,64 V -10°C
0 % 11,04 V

Solcelleregulator: Feilmelding E10

Hvordan skal jeg rette feilen.
Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

E10 indikerer for høy ladestrøm eller modulstrøm, forsøk og koble fra styringstavla i riktig rekkefølge : Utstrøm, panel og til slutt batteri. La det stå i noen minutter før du kobler til i omvendt rekkefølge.

Solcelleregulator: Viss du har e7 på regulatoren og ikke o stiler den lader da panelet batteriene?

Svar fra Hyttetorget

Hei Odd Kåre

Feil E7 slår utt på batterispenning 10,5V. Dette indikerer at batteribanken kan være dårlig, den bør kontrollmåles.
Før E7 alarm slår inn, skal systemet ha gitt alarm for lav spenning på 11,7 volt og systemet kutter forbruk på 11,1 volt

Sytemet vil ikke lade med en slik feiltilstand, dette er av sikkerhetsmessige grunner for å hindre lading av defekte batterier.

Under normale driftsforhold vil du kunne lase av lading til batteriene, forbruk og spenning ved å pile gjennom menyene på kontroller.

Kontroller at kabler er tilskrudd i kontrollpanel.
Mål spenning med et digitalt voltmeter over tilkobling for batterier uten at batteripoler er tilkoblet. Hvilespenning bør være 12,5 - 12,6 Volt uten belastning og uten tilkoblet solcelle. Hvor gamle er batteriene dine ?
Om du bringer batteriene til en av hyttetorgets butikker kan vi kontrollmåle batteriene. Mulig batteriene bær byttes eller at batteribanken bør utvides i forhold til forbruk. Se også andre innlegg om solceller og batterier på problemløser sidene våre.