Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Solcelleregulator

20 Problemstillinger for Solcelleregulator

Solcelleregulator: Styringstavlen kobler ut belastningen for tidlig

Styringstavlen kobler ut belastningen for tidlig, hva er galt?
Svar fra Hyttetorget

1. Hvis regulatoren viser prosentverdi i visningsvinduet skal dette programmeres fra soc til vol visning. Se 6.2 i brukermanualen.

2. Nattlysfunksjonen skal stå på off. Se 6.4 i brukermanualen.

3.Forbuket på utgangskursen kan være høyere enn 20amp.

4. det kan være en kortslutning i anlegget.


Solcelleregulator: Feilmelding E06

Hva er galt når displayet i regulator viser feilmelding E06?
Svar fra Hyttetorget

Denne feilmeldingen er dessverre vanlig på en del eldre regulatorer. Den kommer når sola går ned og blir borte når sola kommer opp igjen. Meldingen har ingen betydning for anlegget, alt virker som det skal.

Solcelleregulator: Feilmelding E12

Hva er galt når feilmelding E12 vises i displayet på regulatoren?
Svar fra Hyttetorget

Feilmelding E12 betyr at det er kortslutning på regulatorens modulinngang.

Solcelleregulator: Feilmelding E07

Hva er galt når feilmelding E07 vises i displayet på regulatoren?
Svar fra Hyttetorget

Feilmelding E07 kommer hvis spenningen har vært borte fra batteriet over lengre tid. Regulatoren må resettes, dette gjøres på følgende måte: Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes).

Vent i 30sek og koble inn kablene i motsatt rekkefølge av slik de ble frakoblet. Det er viktig at regulatoren får strøm fra batteriet først.

Solcelleregulator: Feilmelding E13

Hva er galt når displayet på regulatoren viser feilmelding E13?
Svar fra Hyttetorget

Denne feilmeldingen står ikke i gamle manualer. Feilen er at sikringen fra batteriet er defekt.

Solcelleregulator: Styringstavlen kutter TV, men ikke lamper

TV kutter når styringstavlen viser 12,3V.
Svar fra Hyttetorget

Hvis tv kutter på 12,3v må det være spenningsfall fra styringstavla og bort til tv. Du bør ha en egen kabel fra styringstavla til tv. Denne kabelen må dimensjoneres etter effekten på tv/dekoder.

Solcelleregulator: feilmelding 101 m/surt fjes - etterpå 001 med surt fjes?

Svar fra Hyttetorget

101 er ikke en feilmelding. Alle feilmeldinger kommer opp med en E foran feilkoden. Hvis du tar en selvtest på regulatoren kommer det opp 101 til slutt. Dette er riktig.
Hvis regulatoren har et surt fjes kan det være at det er liten kapasitet på batteriene.
Hvis ikke regulatoren viser prosent i visningsvinduet må den settes over på volt visning. Se 6.2 i brukermanualen.Solcelleregulator: Fulladet batteribank (13,06V) gir strøm kun i 15 min

Belaster kun med 3-4 amp. Forbruket kutter etter 15 min.
Hva kan være feil?
Spenningen på batteriet faller til 11V, ingenting fungerer.
Har 3x140 battterier, lader hele banken med batterilader, Tester et og et batteri, virker kun i ca. 5-15 min,
Svar fra Hyttetorget

Et batteri med en spenning på 13,06 er ikke nødvendigvis fullladet. Hvis du har en spennig på batteriene på 12,2v på morgenen og sola kommer frem vil regulatoren lade med en spennig på 14,1v. Spenningen på batteriene vil da bli kunstig høy. Etter at sola har blitt borte fra panelet og det settes på et forbruk på batteriene vil spenningen synke til hvilespenning. Hvilespenningen er den som sier noe om hvor mye kapasitet det er igjen på batteriene.
Hvis du har et strømaggregat og en batterilader anbefaler jeg at du lader opp batteriene med denne. Husk at det tar lang tid for at denne batteribanken skal bli full ladet.

Solcelleregulator: Solcelleanlegget gir ikke strøm

Alt ser ut til å være koblet riktig, men batteriene gir ikke strøm. Jeg får ikke strøm inn i ledningsnettet i hytta og ingen strøm til noen produkter. Ingen feilmelding vises i silcellepanelet. Hva er galt?
Svar fra Hyttetorget

Styringstavlene er laget slik at de holder tilbake ca 30% av kapasiteten på batteriene. Når du har benyttet 70% vil styringstavla slå av utgangen for strøm. Du mister strømmen i hytta.
1. Sjekk om styringstavla står innstilt på volt. Den må ikke stå på prosentvisning.
2. Sjekk om batteriene er full ladet når du kommer på hytta. Sett på en stor belastning i 5 min og slå den av igjen. Hvis spenningen er 12,7v er batteriene full ladet.

Når du nå setter på et forbruk og spenningen faller fort ned mot 12v er batteriene defekt.

Solcelleregulator: Gammelt og nytt panel mot en ny styringstavle

Kan det monteres et gammelt og et nytt panel mot en ny
regulator
Svar fra Hyttetorget

Hvis det er likt antall celler (firkanter) og panelene har sol samtidig kan disse kobles sammen mot samme regulator.
Nye paneler har ofte 36 celler. Hvis ikke panelene har sol samtidig må det monteres et diodesett for sammenkobling av paneler.

Solcelleregulator: Feil på regulator etter batteribytte

Monterte to nye batterier 140 At. Koplet de riktig sammen pluss til pluss og minus til minus. Nå er det ikke liv i styringstavlen
Svar fra Hyttetorget

Du kan ha kortsluttet kablene fra solcelleregulatoren. Vi anbefaler at du frakobler styringstavlen. Dette må gjøres i følgende rekkefølge:

1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes).

Vent i 30sek og koble inn kablene i motsatt rekkefølge av slik de ble frakoblet. Det er viktig at regulatoren får strøm fra batteriet først.

Solcelleregulator: Hvordan settes regulator tilbake til grunninnstilling?

Hvordan settes regulator tilbake til grunninnstilling og hvordan gjennomføres en selvtest?
Svar fra Hyttetorget

Når en regulator skal settes tilbake til grunninnstillinger står dette beskrevet i punkt 6.5 i brukermanualen.


Solcelleregulator: Styringstavla gir kun 7v på forbrukerutgangen.

Svar fra Hyttetorget

Når styringstavla gir ut 7v må du sette på strømmen ut med den høyre bryteren.
Lyspæra skal lyse i høyre hjørne.

Solcelleregulator: Feilmelding E08

Panelet fungerer som det skal, 13,9 i spenning på batteriet, lys i alt. Er det i orden da, selv om det akkurat sto E08 i regulatoren. (Dette står ikke lenger der)
Svar fra Hyttetorget

E08 er melding om at det er for høy spenning på batteriene. Når det er et 12v anlegg kan spenningen komme opp i maks 14,5v. Når den kommer opp i 14,7 vil batteriene koke og tørke ut etter en stund.

Regulatoren passer på at ladespenningen ikke overstiger 14,5V. Når feilmeldingen E08 likevel har vært fremme i displayet, skyldes dette mest sannsynlig en ustabilitet i elektronikken. Resett kan må resettes, dette gjøres på følgende måte:

Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes).

Vent i 30sek og koble inn kablene i motsatt rekkefølge av slik de ble frakoblet. Det er viktig at regulatoren får strøm fra batteriet først.

Solcelleregulator: Regulatoren blinker og strømmen kutter ut

Regulatoren blinker og strømmen kutter ut. Så kommer alt tilbake etter en stund
Svar fra Hyttetorget

Styringstavla er laget slik at den kobler ut belastningen når det er ca 30% (11,7v) igjen på batteribanken. Rett før den kobler ut vil det blinke i displayet en stund. Spenningen kommer tilbake når den er kommet opp til 12,5v.

Solcelleregulator: Sendes strøm automatisk ut igjen etter dyputladningstans?

Jeg har et styringspanel som ser ut som det som er i Vera solsecceanlegg monteringsannvisning 2020.

Det ble en utkobling av systemet og min bruksanv viser at det er en funksjon som hindrer dyputladning av batteriet, aktiverers ved 30% av total kapasitet.

Dro hjem fra hytta før batteriet var tilstrekkelig oppladet til at systemet gav strøm ut i annlegget, det jeg lurer på er hva som skjer når bateriet har nok effekt til at systemet sender strøm ut i annlegget igjen, vil panelet sende strøm ut automatisk eller må jeg aktivere av/på knappen
Svar fra Hyttetorget

Våre styringstavler slår av forbruket når spenningen kommer ned i ca 11,7v eller 30%. Strømmen på forbrukerutgangen kommer tilbake automatisk når spenningen er over 12,5v. Vi anbefaler at styringtavlen viser volt i visningsvinduet. Ikke % som det har vært på tidligere utgaver. Hvis du har forlatt hytta etter at du har hatt en dyputladning og det er lys som står på i hytta vil dette komme på igjen når strømmen kommer tilbake. I vinterhalvåret vil du tømme batteribanken raskt hvis det er belastning på, på grunn av begrenset lading.

Solcelleregulator: Feilmelding E11

Svar fra Hyttetorget

Feilmelding E11 betyr at det er kortslutning på forbrukerutgangen. Sjekk om det er noen kabler eller lyspærer som kan være kortsluttet. Ta av kablene på forbrukerutgangen og se om feilen blir borte. Hvis ikke må du gjøre følgende:

Du kan demontere kablene fra regulatoren og koble de til igjen.
Husk at det er viktig at du gjør det i riktig rekkefølge.

Frakobling
1. Forbrukerutgangen
2. Solcellepanelet
3. Batterikablene

Tilkobling
Motsatt rekkefølge av frakobling

Solcelleregulator: Sola skinner, men styringstavla viser 0 i lading

Svar fra Hyttetorget

Hvis solcellepanelet har sol og det benyttes strøm i hytta vil forbruket tas fra solcellepanelet.Hvis du har et forbruk på 2 amp og solcelelpanelet gir 1 amp vil det tas 1 amp fra panelet og 1 amp fra batteribanken.

Solcelleregulator: Innstilling for AGM batterier

Skal styringsenheten være innstilt på GEL eller LI når jeg har 2 stk AGM batteri 140At?
Svar fra Hyttetorget

Styringstavla skal være innstilt på Gel

Solcelleregulator: Hvor mange paneler kan tilkobles regulatoren.

Hei! Jeg skal forsterke mitt 12 volts kraftanlegg fra en batterikapasitet på 300 amp til ca. 1000 amp. Dette skal foregå med å utvide fra ett til tre solcellepaneler (største type), og montering av vindmølle høykvalitet, tysk modell). Hvilke batteritype vil du anbefale, og hvor mange batterier kan jeg seriekople uten at det går ut over effekten? Hvilken type kontrollpanel brukes til et slik kraftig anlegg?
Svar fra Hyttetorget

Du kan benytte styringstavla som vi har Vera Pr2020.
Den håndterer en effekt på 20 amp ut og inn.