Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Solcelleanlegg

13 Problemstillinger for Solcelleanlegg

Solcelleanlegg: Solcelleanlegget lader ikke

Solcelleanlegget er koblet opp men batteriene lades ikke, hva kan være galt?
Svar fra Hyttetorget

Når solcelleanlegget ikke lader kan du følge punktene som er beskrevet nedenfor:

1. Verdier skal vises i Volt
Hvis styringstavlen viser verdier i prosent må den settes over på volt (gjelder regulatorer frem til våren 2009).

A. Hold den venstre knappen med pil taster inne helt til displayet skifter til SOC
B. Trykk på den høyre knappen med lyspærer på, SOC begynner å blinke.
C. Trykk på pil ned på den venstre knappen, displayet skifter til UOL.
D. Trykk på den høyre knappen med lyspærer igjen, UOL slutter å blinke.

La regulatoren stå i et minutt slik at den skifter til normalmodus. Nå står det spenning i vinduet

2. Kontroller hvilespenningen på batteriene
Det er hvilespenningen på batteriene som viser hvilken kapasitet de har. Hvilespenningen måles når solen har gått ned. Et full-ladet batteri har en hvilespenning på 12,72V. Batteriet er helt utladet på 10,5V, men styringstavla vil bryte strømtilgangen når spenningen er rundt 11,1V (30%). Ladespenningen (måles på dagtid) kan være opp mot 14,4V og vil ikke gi noen indikasjon på om batteriene er fulladet.

Benyttes syrefylte batterier bør syrevekta måles med en syremåler. Dersom en av cellene i et batteri har stort avvik fra de andre bør dette batteriet fjernes fra batteribanken. Er batteriene tette bør de kobles fra hverandre og spenningen måles på hvert enkelt batteri. Batteri(er) med stort avvik fjernes fra batteribanken.

3. Kontroller at batteriene er like
Batterier av ulik Ah størrelse og type skal ikke kobles sammen. Det samme gjelder batterier med større aldersforskjell enn 12 måneder

4. Kontroller om det kommer spenning fra panelet
Koble ut kablene som går fra solcellepanelet til regulatoren, husk at det er strøm på kabel endene. Bruk et multimeter for å måle spenningen fra panelet. Spenningen skal være mellom 17 og 21V når det er sol på panelet.

5. Kontroller polariteten på ledningene fra panelet
Hvis det vises en måne på regulatoren på dagtid er det byttet om på polariteten (+og -) fra panelet. Dette gjelder kun nye anlegg.

6. Kontroller ledningene fra panelet
Følge ledningene tilbake til panelet. Se etter mulige skader på ledning og brudd. Sjekk eventuelle koblinger. På paneler som er utstyrt med koblingsboks på panelets bakside må man åpne denne. Sjekk også koblinger her. Merk at kabeltykkelsen fra panel til regulator er dimensjonert etter tabellen i monteringsanvisningen. Dette er svært viktig for å unngå spenningstap.

7. Kontroller panelets overflate
Se etter synlige skader på panelets overflate. Har panelet vært utsatt for røff behandling eller hærverk kan dette være årsaken. Panelet må da skiftes. Påse også at ingen gjenstander skygger for panelets overflate

8. Kontroller sperredioden
På enkelte solcelleanlegg er det montert sperredioder for å koble sammen flere paneler. Det kan oppstå brudd i en slik diode. Benytt et multimeter for å måle om det er spenning på kontaktpunktene på diodene.

9. Lading i mørketid
I mørketiden av året lader et solcelleanlegg dårlig. På styringstavla kan du se hvor mye som er ladet inn på batteriene og hvor mye som er brukt. Du finner dette når du trykker på piltastene. Trykk til du kommer til et vindu som har bilde av en sol og pil til batteriet. Det skal stå ah etter tallene i vinduet. Slik vil du se om du forbruker mer strøm enn det som lades inn. Tabellen nedenfor viser lading pr.uke gjennom året, fra ulike panelstørrelserSolcelleanlegg: Hvordan frakoblers anlegget på korrekt måte?

Svar fra Hyttetorget

Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes)

Solcelleanlegg: Hvordan lager jeg flere kurser på hytta

Svar fra Hyttetorget

Det er viktig at forbruket i hytta fordeles på flere kurser. Vi anbefaler at tv og f.eks vannpumpe fordeles på separate ledninger. Det går inntil 5 ledninger (kurser) inn i styringstavlen. Dersom du har behov for flere enn dette, lar du en ledning gå inn til en koblingsboks for derfra å gå videre med nye kurser. Pass på å dimensjonere opp ledningen inn til koblingsboksen.

Solcelleanlegg: Bytte fra 230V til 12V kabler

Har strøm på hytta, men skal koble ifra denne og sette opp 12V solcelleanlegg. Kan alle kabler benyttes videre?
Svar fra Hyttetorget

I et 230v anlegg benyttes det 1,5mm kabel når det er 10 amp kurser. Denne kabelen er ofte for tynn når det benyttes 12v. I et solcelleanlegg skal det ikke benyttes kabel med mindre tverrsnitt enn 2,5mm.
Hvis det gamle ledningsopplegget er 1,5mm kan du benytte dette til led belysning.
Alt annet som har høyere belastning bør du legge opp nye kabler til.

Solcelleanlegg: Lading av batteribank fra aggregat

"Banken" består av to batterier a 190 At. Trenger råd om hvordan lader skal kobles til slik at ikke regulator eller solcellepanel skades.
Svar fra Hyttetorget

1. Innstilling på styringstavlen
Batteriladeren skal tilkobles på det ene batteriet. Styringstavlene er vanligvis beregnet for dette. Det er viktig at du sjekker brukermanualen til styringstavla om det står at det noe må forandres på med instillingene når det benyttes en batterilader. Det er noen av styringstavlene som kan vise feil kapasitet på batteriene når det ikke er tatt hensyn til en ekstern lader.

2. Batterilader
Det er få aggregater som har en ladeutgang. Selv om det er en 12v utgang vil ikke denne lade opp batteriene. Batteriene skal ha en ladespennig på 14,1v .
Vi anbefaler at det benyttes en batterilader i tillegg til aggregatet for opplading av batteriene. Hvis det er innebygget batterilader i aggragetet er det sjeldent denne lader med høy effekt. Det vil gå mye raskere med en lader som lader med 30 eller 50 amp.

Solcelleanlegg: Kabeltykkelse mellom solcellepanel og styringstavle

Svar fra Hyttetorget

Avstanden mellom panel og styringstavle skal kompenseres med at det legges tykkere kabel. Tabellen nedenfor viser anbefalt kabeltykkelse ved ulike avstander / panelerSolcelleanlegg: Solcelle og Vindgenerator.

Vi har bestilt solcellepakke 160w hos dere og lurer på om vi kan utvide annlegget med en vindgenerator av typen: Rutland 913 eller Ampair Pacific for å få bedre kapasitet på vinterstid. Kan man koble de sammen? evt hva trenger man av tilleggsutstyr?
Svar fra Hyttetorget

Du kan tilkoble en vindgenerator til batteriene på et solcelleanlegg. Det som er viktig er at det er innebygget laderegulator i vindgeneratoren, det er det vanligvis. Det er viktig at ladespenningen som kommer ut fra vindgeneratoren er beregnet for agm eller gele batterier. Hvis ladespenningen er for høy kan du ødelegge batteriene.

Solcelleanlegg: Hvordan slår jeg av strømmen i hytta på solcelleregulatoren.

Svar fra Hyttetorget

Med den høyre knappen på regulatoren kan du slå av all strømmen i hytta.
Når strømmen er på lyser det en lyspære i høyre hjørne på displayet.

Solcelleanlegg: Koble sammen flere solcellepaneler

Kan man koble flere solcellepaneler sammen, feks 3 paneler på 3 forskjellige vegger?
Svar fra Hyttetorget

Du kan koble sammen flere solcellepaneler selv om de står på forskjellige vegger. Det som er viktig er at du monterer diodesett for sammenkobling av panelene.

Solcelleanlegg: Hvordan kobles ledningene til og fra sikringsskapet

Usikker på hvor + og - skal være, hvor skal det settes ledninger
Svar fra Hyttetorget

Plussledningen skal tilkobles i toppen av hver sikring.
Minusledningen skal tilkobles kobberskinna som den sorte tykke kabelen går inn på.

Solcelleanlegg: Lades solcelleanlegget i overskyet vær?

Svar fra Hyttetorget

Et solcelleanlegg lader noe når det er gråvær, men det er svært lite. Så lenge det er lyst ute vil panelet lade noe.

Solcelleanlegg: Hva er forskjellen mellom monokrystalliske og polykrystalliske celler?

Hva er best?
Svar fra Hyttetorget

Monokrystalliske celler er mørke i fargen og polykristalliske celler er blå.
Monokrystalliska celler gir noe bedre lading i gråvær enn poly.

Solcelleanlegg: Kabeldimensjonering til anneks

Jeg vil kjøpe et anlegg som skal brukes til både hovedhytte og annex.
Hovedhytte skal brukes til hovedsaklig lys mens i annekset skal det brukes et led tv og to led lamper.
- Hva er størrelsen på kabel fra batteri til annekset?
- Går dette med et 120w panel?
- Burde sikring legges inn?
Svar fra Hyttetorget

Først må du regne ut hvor stort forbruket er i anekset. Lengden på kabelen må også måles. Vi anbefaler at det legges en tykk kabel som er dimensjonert etter forbruk og lengde fra styringstavla og inn i anekset. Kabelen avsluttes i en koblingsboks i anekset, derifra kan det legges tynnere kabel. Innvendig i anekset kan det benyttes 2,5mm hvis det bare er lys og produkter med lavt strømforbruk som benyttes.

Hvis forbruket i annekset er 50w eller lavere og lengden på kabelen er 10m må kabelen være 6mm2. For andre effekter og kabel lengder se tabeller for dette i vår katalog og vår nettside.

Vi anbefaler at det monteres en sikring mellom styringstavla og anekset slik at du ikke benytter mer strøm enn det kabelen er beregnet for.