Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Aggregater

7 Problemstillinger for Aggregater

Aggregater: Er det integrert bensintank i aggregatet?

Svar fra Hyttetorget

I aggregatene er det ikke intergrert bensintank.
I tillegg til aggregatet trenger du å kjøpe startbatteri, kabler og slange mellom batteriet/tank. Vi har laget en pakke med alle produktene inkludert. Varenummer 6327195.Aggregater: Hvilke service verksteder benytter Hyttetorget for aggregater

Svar fra Hyttetorget

For Dometic Tec 29 og Tec 30 skal Dometic kontaktes på tlf 33428450.
For Telair skal Vision engros kontaktes på tlf 91776900
Øvrige aggrgater ordner kundene selv.
Vi kan skaffe deler til Loncin aggregater. Der kontakter vi KCL tlf 66753000

Aggregater: Gen alert kommer frem i displayet og aggregatet starter ikke.

Svar fra Hyttetorget

Gen alert er en fellesbetegnelse på flere feilmeldinger.

Sjekk følgende:
1.Denne meldingen kan komme hvis det er lenge siden aggregatet er benyttet. Det kommer lite drivstoff frem til forgasseren slik at det blir feil blandingsforhold. Da vil aggregatet få feil turtall og det stopper etter kort tid. Hvis det er kommet for lite bensin frem til aggregatet skal det starte hvis det forsøkes med nytt startforsøk. Hvis det fortsatt ikke starter bør forhandleren kontaktes.

2.Brenseltank monteres 30- 40 cm under aggregatet og maks 2 m bortenfor.

3. Sjekk om det er riktig oljenivå. Det må ikke være for mye olje på aggregatet.

4.Startbatteriet må være oppladet og batteriet må være plassert rett i nærheten av aggregatet. Benytt 10mm babel. Maks 2meter.

Aggregater: Hvordan kobles aggregatet mot batteriene

Fra batteriladeren kobles ledninger, 1 til pluss og 1 til minus. Skal disse være på samme batteri, eller i hver sin ende av seriekoblingen?
Svar fra Hyttetorget

Hvis du har en batteribank med to batterier anbefaler vi at + kabelen tilkobles det ene batteriet og - kabelen det andre batteriet.

Aggregater: Oljekvalitet til Tec 29

Hei. Hva slags olje bruker jeg til strømagregat?
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler at du benytter vanil motorolje 10-40 eller 5-40. Oljen må tilfredstille samme eller bedre enn Api normen sg eller sf.

Aggregater: Dometic Tec 29 - Hvordan

Etter 20 timers driftstid gav panelet til Tec 29 som ventet melding om at det var tid for oljeskift.
Jeg har nå byttet olje, men meldingen kommer opp på nytt hver gang aggregatet starter.
Har forsøkt å slå av hovedbryter/nødbryter inne i selve aggregatet, samt koble fra både kontakten til motorkablene og fjernstyringskablene, uten at dette hjelper. Fortsatt kommer meldingen opp.

- Hvordan slår man av denne meldingen etter oljeskiftet er utført??
Svar fra Hyttetorget


Hei takk for henvendelsen.

Måten du Fjerner meldingen på er som følger, starter aggregatet venter til meldingen dukker opp, trykker inn den grønne startknappen på styringspanelet og holder denne inne til meldingen forsvinner.Det vil da komme ny melding om oljeskift etter hundre driftstimer.

Mvh

Hyttetorget

Aggregater: navn på tennplugg

hva heter tennpluggen jeg skal bruke på tec 29
Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

Tennplugg til Tec-29 BPR6ES.