Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Solcelle

21 - 40 Problemstillinger for Solcelle

Solcelleregulator: Hvordan settes regulator tilbake til grunninnstilling?

Hvordan settes regulator tilbake til grunninnstilling og hvordan gjennomføres en selvtest?
Svar fra Hyttetorget

Når en regulator skal settes tilbake til grunninnstillinger står dette beskrevet i punkt 6.5 i brukermanualen.


Solventilator: Kan panelet monteres stående

I bruksanvisningen står det at det skal monteres liggende
Svar fra Hyttetorget

Panelet kan monteres i begge retninger.

Solcelleanlegg: Bytte fra 230V til 12V kabler

Har strøm på hytta, men skal koble ifra denne og sette opp 12V solcelleanlegg. Kan alle kabler benyttes videre?
Svar fra Hyttetorget

I et 230v anlegg benyttes det 1,5mm kabel når det er 10 amp kurser. Denne kabelen er ofte for tynn når det benyttes 12v. I et solcelleanlegg skal det ikke benyttes kabel med mindre tverrsnitt enn 2,5mm.
Hvis det gamle ledningsopplegget er 1,5mm kan du benytte dette til led belysning.
Alt annet som har høyere belastning bør du legge opp nye kabler til.

Solventilator: Kan panelet monteres med lufteventil i overkant?

Kan det monteres med lufteventil i overkant, eller må denne være lengst nede?
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler ikke en lufteventil over der hvor lufta kommer inn. Varmen stiger.

Solcelleanlegg: Lading av batteribank fra aggregat

"Banken" består av to batterier a 190 At. Trenger råd om hvordan lader skal kobles til slik at ikke regulator eller solcellepanel skades.
Svar fra Hyttetorget

1. Innstilling på styringstavlen
Batteriladeren skal tilkobles på det ene batteriet. Styringstavlene er vanligvis beregnet for dette. Det er viktig at du sjekker brukermanualen til styringstavla om det står at det noe må forandres på med instillingene når det benyttes en batterilader. Det er noen av styringstavlene som kan vise feil kapasitet på batteriene når det ikke er tatt hensyn til en ekstern lader.

2. Batterilader
Det er få aggregater som har en ladeutgang. Selv om det er en 12v utgang vil ikke denne lade opp batteriene. Batteriene skal ha en ladespennig på 14,1v .
Vi anbefaler at det benyttes en batterilader i tillegg til aggregatet for opplading av batteriene. Hvis det er innebygget batterilader i aggragetet er det sjeldent denne lader med høy effekt. Det vil gå mye raskere med en lader som lader med 30 eller 50 amp.

Solcellepaneler: Hvordan kobler man kabel fra panel inn på en tykkere kabel

Trenger å øke dimensjonen på ledningen fra panelet. Hvordan kobles kablene som sitter fast i panelet til tykkere kabel?
Svar fra Hyttetorget

Det må monteres en koblingsboks på veggen bak panelet. Varenummer 1243510 koblingsboks for kabel opp til 16mm. Kabelen fra solcellepanelet skjøtes så nært solcellepanelet som mulig.

Solcellebatterier: Sammenkobling av 3 batterier

Hvilken tykkelse/dimensjon må kabelen ha når jeg skal koble sammen tre batterier av den minste typen dere fører?
Svar fra Hyttetorget

Hvis det ikke skal benyttes strømkrevende apparater bruker du 6mm kabel.

Solcellebatterier: Lading av kalde batterier med aggregat.

Er det noe i veien for at kalde batterier kan lades med strømaggregat. Kan det skade batteriene.
Svar fra Hyttetorget

Du kan lade batteriene selv om det er kaldt, det tar bare litt lenger tid å lade de opp.
Batterier har en høyere motspenning når det er kaldt. Det vil si at de ikke tar imot like mye strøm som om det skulle være varmt.

Solcelleregulator: Styringstavla gir kun 7v på forbrukerutgangen.

Svar fra Hyttetorget

Når styringstavla gir ut 7v må du sette på strømmen ut med den høyre bryteren.
Lyspæra skal lyse i høyre hjørne.

Solventilator: Hvor ofte skal filteret for lufta skiftes.

Svar fra Hyttetorget

Filteret skal ikke skiftes eller rengjøres.

Solcelleanlegg: Kabeltykkelse mellom solcellepanel og styringstavle

Svar fra Hyttetorget

Avstanden mellom panel og styringstavle skal kompenseres med at det legges tykkere kabel. Tabellen nedenfor viser anbefalt kabeltykkelse ved ulike avstander / panelerSolcelleanlegg: Solcelle og Vindgenerator.

Vi har bestilt solcellepakke 160w hos dere og lurer på om vi kan utvide annlegget med en vindgenerator av typen: Rutland 913 eller Ampair Pacific for å få bedre kapasitet på vinterstid. Kan man koble de sammen? evt hva trenger man av tilleggsutstyr?
Svar fra Hyttetorget

Du kan tilkoble en vindgenerator til batteriene på et solcelleanlegg. Det som er viktig er at det er innebygget laderegulator i vindgeneratoren, det er det vanligvis. Det er viktig at ladespenningen som kommer ut fra vindgeneratoren er beregnet for agm eller gele batterier. Hvis ladespenningen er for høy kan du ødelegge batteriene.

Solcellepaneler: styringstavle

Er det innganger for flere solcellepaneler på styringstavla? Kan hvilket som helst panel kobles mot denne styringstavla
Svar fra Hyttetorget

Det er kun en inngang, men det kan tilkobles flere paneler på denne inngangen.
Hvis ikke panelene har sol samtidig må det monteres diodesett for sammenkobling av paneler. Alle typer paneler kan benyttes på styringstavla.

Solcellebatterier: Må batteriene skiftes?

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om batteriene er full ladet når du kommer på hytta.
2. Sett på en stor belastning i 5 min og slå den av igjen. Hvis spenningen er 12,7v er batteriene full ladet.
3. Sett da på en normal belastning. Hvis spenningen faller fort ned mot 12v kan det tyde på at et av batteriene er defekt.

Solcellebatterier: Spenningen faller raskt

Prøver og lade AGM batteriet med c-tec lader og får over 14v inn på batteriet.
Men batteriet detter til rund 11v etter kort stund. har dere løsning på problemet.
Svar fra Hyttetorget

Det høres ut som at det er noe feil med batteriet. Det er viktig at du lader opp batteriet helt til den slutter å lade. Sett på en stor belastning i 2-3 minutter og sjekk spenningen når den er slått av. Spenningen skal nå være på 12,7v. Når du nå setter på en belastning skal batteriene ikke falle raskt nedover på spenningen. Hvis den faller raskt er batteriet defekt.

En C tech lader har for høy ladespenning for disse batteriene, batteriene vil tørke ut over tid når den benyttes. Agm batterier skal ha en ladespenning på 14,1v.

Solcelle: Kabeltykkelse mellom regulator og 12V utstyr

Svar fra Hyttetorget

Når det gjelder kabel mellom styringstavlen og videre til apparater, må man velge riktig kabeltverrsnitt. Tabellen nedenfor viser hvilket kabeltverrsnitt du skal velge mellom styringstable og 12V utstyr og belysning.Solcelleanlegg: Hvordan slår jeg av strømmen i hytta på solcelleregulatoren.

Svar fra Hyttetorget

Med den høyre knappen på regulatoren kan du slå av all strømmen i hytta.
Når strømmen er på lyser det en lyspære i høyre hjørne på displayet.

Solcelleregulator: Feilmelding E08

Panelet fungerer som det skal, 13,9 i spenning på batteriet, lys i alt. Er det i orden da, selv om det akkurat sto E08 i regulatoren. (Dette står ikke lenger der)
Svar fra Hyttetorget

E08 er melding om at det er for høy spenning på batteriene. Når det er et 12v anlegg kan spenningen komme opp i maks 14,5v. Når den kommer opp i 14,7 vil batteriene koke og tørke ut etter en stund.

Regulatoren passer på at ladespenningen ikke overstiger 14,5V. Når feilmeldingen E08 likevel har vært fremme i displayet, skyldes dette mest sannsynlig en ustabilitet i elektronikken. Resett kan må resettes, dette gjøres på følgende måte:

Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes).

Vent i 30sek og koble inn kablene i motsatt rekkefølge av slik de ble frakoblet. Det er viktig at regulatoren får strøm fra batteriet først.

Solcelleregulator: Regulatoren blinker og strømmen kutter ut

Regulatoren blinker og strømmen kutter ut. Så kommer alt tilbake etter en stund
Svar fra Hyttetorget

Styringstavla er laget slik at den kobler ut belastningen når det er ca 30% (11,7v) igjen på batteribanken. Rett før den kobler ut vil det blinke i displayet en stund. Spenningen kommer tilbake når den er kommet opp til 12,5v.

Solcelleanlegg: Koble sammen flere solcellepaneler

Kan man koble flere solcellepaneler sammen, feks 3 paneler på 3 forskjellige vegger?
Svar fra Hyttetorget

Du kan koble sammen flere solcellepaneler selv om de står på forskjellige vegger. Det som er viktig er at du monterer diodesett for sammenkobling av panelene.