Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Solcelle

20 Problemstillinger for Solcelle

Solcelleanlegg: Solcelleanlegget lader ikke

Solcelleanlegget er koblet opp men batteriene lades ikke, hva kan være galt?
Svar fra Hyttetorget

Når solcelleanlegget ikke lader kan du følge punktene som er beskrevet nedenfor:

1. Verdier skal vises i Volt
Hvis styringstavlen viser verdier i prosent må den settes over på volt (gjelder regulatorer frem til våren 2009).

A. Hold den venstre knappen med pil taster inne helt til displayet skifter til SOC
B. Trykk på den høyre knappen med lyspærer på, SOC begynner å blinke.
C. Trykk på pil ned på den venstre knappen, displayet skifter til UOL.
D. Trykk på den høyre knappen med lyspærer igjen, UOL slutter å blinke.

La regulatoren stå i et minutt slik at den skifter til normalmodus. Nå står det spenning i vinduet

2. Kontroller hvilespenningen på batteriene
Det er hvilespenningen på batteriene som viser hvilken kapasitet de har. Hvilespenningen måles når solen har gått ned. Et full-ladet batteri har en hvilespenning på 12,72V. Batteriet er helt utladet på 10,5V, men styringstavla vil bryte strømtilgangen når spenningen er rundt 11,1V (30%). Ladespenningen (måles på dagtid) kan være opp mot 14,4V og vil ikke gi noen indikasjon på om batteriene er fulladet.

Benyttes syrefylte batterier bør syrevekta måles med en syremåler. Dersom en av cellene i et batteri har stort avvik fra de andre bør dette batteriet fjernes fra batteribanken. Er batteriene tette bør de kobles fra hverandre og spenningen måles på hvert enkelt batteri. Batteri(er) med stort avvik fjernes fra batteribanken.

3. Kontroller at batteriene er like
Batterier av ulik Ah størrelse og type skal ikke kobles sammen. Det samme gjelder batterier med større aldersforskjell enn 12 måneder

4. Kontroller om det kommer spenning fra panelet
Koble ut kablene som går fra solcellepanelet til regulatoren, husk at det er strøm på kabel endene. Bruk et multimeter for å måle spenningen fra panelet. Spenningen skal være mellom 17 og 21V når det er sol på panelet.

5. Kontroller polariteten på ledningene fra panelet
Hvis det vises en måne på regulatoren på dagtid er det byttet om på polariteten (+og -) fra panelet. Dette gjelder kun nye anlegg.

6. Kontroller ledningene fra panelet
Følge ledningene tilbake til panelet. Se etter mulige skader på ledning og brudd. Sjekk eventuelle koblinger. På paneler som er utstyrt med koblingsboks på panelets bakside må man åpne denne. Sjekk også koblinger her. Merk at kabeltykkelsen fra panel til regulator er dimensjonert etter tabellen i monteringsanvisningen. Dette er svært viktig for å unngå spenningstap.

7. Kontroller panelets overflate
Se etter synlige skader på panelets overflate. Har panelet vært utsatt for røff behandling eller hærverk kan dette være årsaken. Panelet må da skiftes. Påse også at ingen gjenstander skygger for panelets overflate

8. Kontroller sperredioden
På enkelte solcelleanlegg er det montert sperredioder for å koble sammen flere paneler. Det kan oppstå brudd i en slik diode. Benytt et multimeter for å måle om det er spenning på kontaktpunktene på diodene.

9. Lading i mørketid
I mørketiden av året lader et solcelleanlegg dårlig. På styringstavla kan du se hvor mye som er ladet inn på batteriene og hvor mye som er brukt. Du finner dette når du trykker på piltastene. Trykk til du kommer til et vindu som har bilde av en sol og pil til batteriet. Det skal stå ah etter tallene i vinduet. Slik vil du se om du forbruker mer strøm enn det som lades inn. Tabellen nedenfor viser lading pr.uke gjennom året, fra ulike panelstørrelserSolcellebatterier: Hvordan kobles batterier sammen

Finnes det noen forholdsregler for korrekt sammenkobling av batterier?
Svar fra Hyttetorget

1. Det skal alltid kobles pluss på pluss og minus på minus.
2. Sikringen på batterikabelen skal være på polen.
3. Batterier av ulik Ah størrelse og type skal ikke kobles sammen.
4. Batterier med større aldersforskjell enn 12 mnd bør ikke kobles sammen.

Styringstavla vil ikke ta skade hvis du har koblet feil

Solcelleregulator: Styringstavlen kobler ut belastningen for tidlig

Styringstavlen kobler ut belastningen for tidlig, hva er galt?
Svar fra Hyttetorget

1. Hvis regulatoren viser prosentverdi i visningsvinduet skal dette programmeres fra soc til vol visning. Se 6.2 i brukermanualen.

2. Nattlysfunksjonen skal stå på off. Se 6.4 i brukermanualen.

3.Forbuket på utgangskursen kan være høyere enn 20amp.

4. det kan være en kortslutning i anlegget.


Solcelleregulator: Feilmelding E06

Hva er galt når displayet i regulator viser feilmelding E06?
Svar fra Hyttetorget

Denne feilmeldingen er dessverre vanlig på en del eldre regulatorer. Den kommer når sola går ned og blir borte når sola kommer opp igjen. Meldingen har ingen betydning for anlegget, alt virker som det skal.

Solcelleregulator: Feilmelding E12

Hva er galt når feilmelding E12 vises i displayet på regulatoren?
Svar fra Hyttetorget

Feilmelding E12 betyr at det er kortslutning på regulatorens modulinngang.

Solcelleregulator: Feilmelding E07

Hva er galt når feilmelding E07 vises i displayet på regulatoren?
Svar fra Hyttetorget

Feilmelding E07 kommer hvis spenningen har vært borte fra batteriet over lengre tid. Regulatoren må resettes, dette gjøres på følgende måte: Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes).

Vent i 30sek og koble inn kablene i motsatt rekkefølge av slik de ble frakoblet. Det er viktig at regulatoren får strøm fra batteriet først.

Solcelleregulator: Feilmelding E13

Hva er galt når displayet på regulatoren viser feilmelding E13?
Svar fra Hyttetorget

Denne feilmeldingen står ikke i gamle manualer. Feilen er at sikringen fra batteriet er defekt.

Solcellepaneler: Pluss og minus ledning

Panel 80/120W - hva er pluss, brun eller blå ledning
Svar fra Hyttetorget

Brun er pluss og blå er minus.

Solcelleanlegg: Hvordan frakoblers anlegget på korrekt måte?

Svar fra Hyttetorget

Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes)

Solcelleregulator: Styringstavlen kutter TV, men ikke lamper

TV kutter når styringstavlen viser 12,3V.
Svar fra Hyttetorget

Hvis tv kutter på 12,3v må det være spenningsfall fra styringstavla og bort til tv. Du bør ha en egen kabel fra styringstavla til tv. Denne kabelen må dimensjoneres etter effekten på tv/dekoder.

Solcelleregulator: feilmelding 101 m/surt fjes - etterpå 001 med surt fjes?

Svar fra Hyttetorget

101 er ikke en feilmelding. Alle feilmeldinger kommer opp med en E foran feilkoden. Hvis du tar en selvtest på regulatoren kommer det opp 101 til slutt. Dette er riktig.
Hvis regulatoren har et surt fjes kan det være at det er liten kapasitet på batteriene.
Hvis ikke regulatoren viser prosent i visningsvinduet må den settes over på volt visning. Se 6.2 i brukermanualen.Aggregater: Er det integrert bensintank i aggregatet?

Svar fra Hyttetorget

I aggregatene er det ikke intergrert bensintank.
I tillegg til aggregatet trenger du å kjøpe startbatteri, kabler og slange mellom batteriet/tank. Vi har laget en pakke med alle produktene inkludert. Varenummer 6327195.Solcelleregulator: Fulladet batteribank (13,06V) gir strøm kun i 15 min

Belaster kun med 3-4 amp. Forbruket kutter etter 15 min.
Hva kan være feil?
Spenningen på batteriet faller til 11V, ingenting fungerer.
Har 3x140 battterier, lader hele banken med batterilader, Tester et og et batteri, virker kun i ca. 5-15 min,
Svar fra Hyttetorget

Et batteri med en spenning på 13,06 er ikke nødvendigvis fullladet. Hvis du har en spennig på batteriene på 12,2v på morgenen og sola kommer frem vil regulatoren lade med en spennig på 14,1v. Spenningen på batteriene vil da bli kunstig høy. Etter at sola har blitt borte fra panelet og det settes på et forbruk på batteriene vil spenningen synke til hvilespenning. Hvilespenningen er den som sier noe om hvor mye kapasitet det er igjen på batteriene.
Hvis du har et strømaggregat og en batterilader anbefaler jeg at du lader opp batteriene med denne. Husk at det tar lang tid for at denne batteribanken skal bli full ladet.

Solcelleregulator: Solcelleanlegget gir ikke strøm

Alt ser ut til å være koblet riktig, men batteriene gir ikke strøm. Jeg får ikke strøm inn i ledningsnettet i hytta og ingen strøm til noen produkter. Ingen feilmelding vises i silcellepanelet. Hva er galt?
Svar fra Hyttetorget

Styringstavlene er laget slik at de holder tilbake ca 30% av kapasiteten på batteriene. Når du har benyttet 70% vil styringstavla slå av utgangen for strøm. Du mister strømmen i hytta.
1. Sjekk om styringstavla står innstilt på volt. Den må ikke stå på prosentvisning.
2. Sjekk om batteriene er full ladet når du kommer på hytta. Sett på en stor belastning i 5 min og slå den av igjen. Hvis spenningen er 12,7v er batteriene full ladet.

Når du nå setter på et forbruk og spenningen faller fort ned mot 12v er batteriene defekt.

Solcelleregulator: Gammelt og nytt panel mot en ny styringstavle

Kan det monteres et gammelt og et nytt panel mot en ny
regulator
Svar fra Hyttetorget

Hvis det er likt antall celler (firkanter) og panelene har sol samtidig kan disse kobles sammen mot samme regulator.
Nye paneler har ofte 36 celler. Hvis ikke panelene har sol samtidig må det monteres et diodesett for sammenkobling av paneler.

Solcellebatterier: Sammenkobling av ulike batterier

Ønsker å koble sammen et 100Ah og et 140Ah batteri, men har forstått at batterier som står sammen skal ha samme størrelse. Hva blir konsekvensen om man kobler disse sammen?
Svar fra Hyttetorget

Hvis du kobler disse batteriene sammen vil aldri det største batteriet bli full ladet.

Solcellebatterier: Hvilken dimensjon er det på batterienes poler?

Svar fra Hyttetorget

Det er 8mm skruer på batteriene. Kabelen som skal tilkobles må ha kabelsko i enden. Det er ikke runde poler som på gamle batterier.

Solcelleanlegg: Hvordan lager jeg flere kurser på hytta

Svar fra Hyttetorget

Det er viktig at forbruket i hytta fordeles på flere kurser. Vi anbefaler at tv og f.eks vannpumpe fordeles på separate ledninger. Det går inntil 5 ledninger (kurser) inn i styringstavlen. Dersom du har behov for flere enn dette, lar du en ledning gå inn til en koblingsboks for derfra å gå videre med nye kurser. Pass på å dimensjonere opp ledningen inn til koblingsboksen.

Solcellepaneler: Solcellepanelet gir ikke full effekt.

Svar fra Hyttetorget

Det er viktig at solen dekker over hele panelet.
Hvis det er skygge på det ene hjørnet vil dette redusere effekten til panelet.
Det er også viktig at brakettene justeres ut fra veggen på sommeren og inn mot veggen på vinteren. Dette for at panelet skal ha riktig vinkel i forhold til sola.

Solcelleregulator: Feil på regulator etter batteribytte

Monterte to nye batterier 140 At. Koplet de riktig sammen pluss til pluss og minus til minus. Nå er det ikke liv i styringstavlen
Svar fra Hyttetorget

Du kan ha kortsluttet kablene fra solcelleregulatoren. Vi anbefaler at du frakobler styringstavlen. Dette må gjøres i følgende rekkefølge:

1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes).

Vent i 30sek og koble inn kablene i motsatt rekkefølge av slik de ble frakoblet. Det er viktig at regulatoren får strøm fra batteriet først.