Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Slamavskillere / slamfilter

2 Problemstillinger for Slamavskillere / slamfilter

Slamavskillere / slamfilter: Slamfilter

Trenger man mer utstyr til slamfilter u/pumpe m/varmekabel eller er alt av rør etc inkludert?
Svar fra Hyttetorget

Slamfilteret leveres komplett med pose og nivåvarsler. Du trenger kun rør inn og ut fra filteret, kabel til nivåvarsleren og en strømtilførsel til varmekabelen.

Slamavskillere / slamfilter: Kan jeg lede urin til slamfilter/overjordsfilter

Svar fra Hyttetorget

Urin kan ikke ledes til slamfilter. Vi anbefaler at urin ledes i en egen infiltrasjon.