Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Hyttestyring Heat Link

20 Problemstillinger for Hyttestyring Heat Link

Hyttestyring Heat Link: Frostalarm (temp +... ALARM)

Frostsikringen er satt til 18-22 grader. Jeg får frostalarm(temp + 20 ALARM) selv om det ikke er under nedre temperatur 18 grader.
Svar fra Hyttetorget

1. Setter man for stort gap mellom frostsikringstemperaturene, for eksempel 18-22 grader og man har for liten kapasitet på ovnene (kun 1 panelovn) vil man kunne få alarm. Klarer ikke panelovnen å øke temperaturen i hytta fra 18 til 22 grader i løpet av 4-5 timer får man alarmvarsel (her varierer det litt på versjoner). NB! Husk å skru panelovnene på minimum 25 grader i tilfellet over. Hvis ikke vil de ikke klare å øke temperaturen og man vil få temp.alarm.
Tiltak: Flere ovner og/eller lavere sprik mellom temperaturinnstillingene, f.eks 19-21 grader

2. Ønsker du ikke frostvarsel på SMS? Huk vekk valget under ‘Mine sider’ – ‘alarm meldinger’.


Hyttestyring Heat Link: Mottar melding; Batt Alarm

Svar fra Hyttetorget

Eldre modeller:
Batteriene er utladet og må skiftes. På eldre modeller med 3stk AAA batterier anbefaler vi at det benyttes Duracel batterier, da disse holder lengst.
Sjekk om batteriene har kontakt. I hver ende av der batteriene settes inn i enheten er det mottakere. Sjekk om det er kontakt mellom batteriet og disse. hvis ikke kan du bøye de tilbake slik at det blir kontakt mellom de og batteriene.

Nye modeller:
På nye modeller med oppladbart innebygget batteri vil Batt Alarm normalt kun forekomme når hytta har vært strømløs i over 12 timer.
tilbake slik at det blir kontakt mellom de og batteriene.

Hyttestyring Heat Link: Jeg har glemt brukernavnet for å logge meg inn på nettsiden

Svar fra Hyttetorget

Benytt tlf.nr til Heatlinken. Det står bak på enheten og i registreringsskjemaet du sendte inn når du kjøpte enheten

Hyttestyring Heat Link: Ukjent kommando

Jeg får "Ukjent kommando" når jeg sender SMS til server selv om kommando er riktig
Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk at meldingen er riktig stavet.

2. Sjekk at du har skrevet med store bokstaver.

3. Meldingen skal sendes til tlf 48200505

4. Pass på å bruke mellomrom når dette er en del av kommandoen. For å sette på kanal 2 sendes det varme 2.

Dersom du er sikker på at sendte kommando er i henhold til kommandolisten skyldes dette sannsynligvis oppsettet på din telefon. I menyoppsettet for SMS innstillinger skal det velges norsk eller kodesett GSM alfabet. Meny og valg varierer fra telefon til telefon så her må en bare prøve seg frem.

Hyttestyring Heat Link: Kontakten virker ikke når jeg aktiverer kanalen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk hvilken kanal som er valgt på trådløs kontakt. Se link under for ny kontakt. Eldre kontakter (Nexa) benytter grønt hjul for definering av kanal.
2. Er det overenstemmelse mellom valgt huskanal på kontakten og det som er valgt under 'mine sider'?

3. Rekkevidde nye anlegg er 100m, gamle anlegg 25m. Betongvegger kan stanse signaler.

4. Sjekk om kontakten(e) er defekt: Sett kontakten(e) på kanal 1. Trykk deretter på ON/AUTO/OFF knappen på Heat-Link sentralen. Når det gule lyset er av skal kontakten(e) også være av. Når det gule lyset lyser fast, skal kontakten(e) skru seg på. Når det gule lyset blinker er frostsikringen aktivert og sentralen følger SMS kommandoer etc.

5. Viktig! Det må være minimum 1 meter avstand mellom de trådløse kontaktene. Hvis ikke kan de forstyrre hverandre og man kan oppleve at de slår seg av/på uten at det er gitt kommandom om dette.

6. Av og til må sentralen resettes for å klare å kommunisere med de trådløse kontaktene. Modell med 3 stk AAA batterier: Fjern SIM kort, koble fra strømmen og fjern batteriene. Sett tilbake batterier, strøm og SIM kort igjen og forsøk pkt 4 en gang til. Nyere modeller med innebygget batteri må åpne dekselet og nappe ut det innebygede batteriet for å få gjort sentralen strømløs i noen sekunder. Dette vil resette sentralen.

Hyttestyring Heat Link: GSM active blinker rødt hele tiden

Svar fra Hyttetorget

Enheten har ikke kontakt med gsm nettet.
Feilkilder:

1. Det er ikke sendt inn registreringsskjema for kortet.

2. Sjekk om sim kortet sitter som det skal i mottakeren.

3. Skru antennen godt til.

4. Flytt Heatlink sentralen til et annet sted i hytta for å se om det er bedre dekning der.

5. Hvis det ikke benyttes abbonement fra Hyttestyring må pin kode kontrollen deaktiveres i en mobiltelefon før kortet settes i heatlinken. Skru telefonen av og på igjen og påse at det ikke kommer opp melding om at du må taste pin kode.Hyttestyring Heat Link: Jeg har problem med førstegangs innlogging

Svar fra Hyttetorget

Ved førstegangs innlogging er det sentralens GSM (telefon) nummer som skal brukes både som bruker-ID og passord. Nummeret skal være likt med det som er påført innsendte abonnement-skjema. Vilkårene for at dette skal fungere er at abonnement-skjema er sendt inn og at kvittering på at abonnementet er åpnet er mottatt pr SMS.

Så snart SMS kvittering er mottatt skal det være klart for å logge inn. Dersom det fortsatt er problemer, ta kontakt med Hyttestyring AS på 71514640, man. - fre. 8:30 - 16:00 (lørdag 10-13)


Hyttestyring Heat Link: Jeg får ikke kontakt med min sentral

Svar fra Hyttetorget

Dersom du har prøvd å få kontakt med din sentral uten å få respons kan dette ha flere årsaker:

1. Er abonnementet ditt åpnet og klar til bruk? Har du sendt inn registreringsskjema for bruk av SIM kortet?

2. Sett GSM sentralens SIM kort inn i din egen mobil og test at det fungerer.

3. Treghet i systemet - av og til, når det er høy trafikk på GSM nettet kan det ta flere minutter før du får respons på din melding.

4. Ta ut SIM kortet og sett det inn igjen. Vent en time og forsøk igjen.


Andre feilårsaker
Sjekk at sim kortet ikke står riktig plassert i enheten eller at antenna på Heatlinken er skrudd til. Du kan også forsøke å flytte enheten til et sted det er bedre dekning. Hvis det er dårlige mottaksforhold inne i hytta, kan du montere en utvendig antenne. Du finner den ved å følge linken nedenfor.

Dersom det er dårlig GSM-dekning i området, må en ta hensyn til at denne kan variere etter f.eks. snødybde, atmosfæriske forhold etc. Det kan også være store forskjeller inne i hytten, prøv med en mobiltelefon med Telenor abonnement

Rødt & grønt lys kan også bety at de tre batteriene under venstre sidedeksel er utladet og må skiftes (gjelder kun eldre modell). Benytt Duracel batterier.

Dersom ingenting annet fungerer, gjør enheten strømløs i 10 sekunder og forsøk igjen etter ca. 10 minutter. NB! Husk å fjerne batteriet (modell m/oppladbart batteri må fjerne ytterdekselet for å komme til batteriet).

Skulle ikke dette løse problemet er det mulig at enheten må inn til oss for en testing/reparasjon. Ta kontakt med Hyttestyring AS på tlf 71514640.

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00
Lørdager 10:00 - 13:00

Hyttestyring Heat Link: Jeg får ikke kvittering/meldinger på min telefon

Svar fra Hyttetorget

Logg deg inn på siden din og gå til "Mine sider" og "SMS Tilgang". Sjekk at dine nummer er skrevet riktig, selv om de tilsynelatende er riktig så trykk på "Endre" og så "Endre" på neste skjermbilde. Nummer som endres her vil nå oppdateres mot din sentral og dette vil som regel løse problemet.

Nb! Se også problemstillingen "Jeg får ikke kontakt med min sentral"


Hyttestyring Heat Link: Kommandoer og svarmeldinger tar tid

Noen ganger tar det litt tid før kommandoer blir utført og jeg får svarmeldinger
Svar fra Hyttetorget

Systemet bruker SMS meldinger for kommunikasjon frem og tilbake. I perioder tar disse meldingene noe tid for å komme frem, det lønner seg derfor å gi systemet 10 minutter før en prøver igjen. Dersom du har sendt en statusforespørsel kan det f. eks. lønne seg å gå tilbake til hovedsiden, vente en stund og så trykke F5 på tastaturet for å oppdatere siden. Dersom det er mottatt svar vil siden nå oppdateres med gjeldende status.
NB! Se også under "Jeg får ikke kontakt med min sentral"


Hyttestyring Heat Link: Strømstyring slår seg av/på uten at jeg ber om det

Svar fra Hyttetorget

Dersom du opplever at strømpluggene slår seg av/på uten at du har sendt beskjed om det kan dette skyldes to ting:

1. Et lignende eller likt system i nærheten forstyrrer ditt anlegg med sine signaler. Løsningen er å bytte huskanal på de trådløse kontaktene. Dette må også gjøres under 'Mine sider' på internett.

2. De trådløse kontaktene må ha minimum 1 meter avstand mellom seg. Står de for tett kan de sende ut signaler som kan forstyrre hverandre.Hyttestyring Heat Link: Jeg har glemt passordet mitt

Svar fra Hyttetorget

For innlogging bruker du din sentrals GSM-nummer (telefonnr.) som bruker ID, ved første innlogging bruker du også dette som passord. Du blir nå bedt om å endre dette til et selvvalgt passord. Ved senere innlogginger er det dette selvvalgte passordet som skal brukes, mens bruker ID hele tiden vil være sentralens GSM-nummer (telefonnr.)

Dersom en i ettertid glemmer det selvvalgte passordet, må en bruke linken "Glemt passord" for å få dette tilsendt på e-post, du blir da bedt om å skrive inn din e-post adresse, denne kontrolleres mot adressen som ligger registrert på ditt abonnement og dersom disse stemmer overens vil passord sendes som e-post.

Får du melding om ukjent e-postadresse må du sende en e-post til hyttestyring@hyttetorget.no fra korrekt adresse og be om å få korrigert adressen på ditt abonnement.

Hvis du benytter kontantkort så har ikke vi oversikt over passordet. Dette er noe du har lagt inn selv. Vi anbefaler ikke kontantkort. Det viser seg at de ikke fungerer etter at nettoperatøren har tatt oppdateringer på nettet. Etter en slik oppdatering må strømmen tas fra Heatlinken og settes på igjen etter et minutt.
Hvis du ikke har passordet kan vi slette alt på din enhet. Da må du sette opp alt på nytt slik du gjorde den gangen du kjøpte den

Hyttestyring Heat Link: Jeg mottar meldingen Access denied

Svar fra Hyttetorget

Access Denied kan ha følgende årsaker
1. Du sender meldingen direkte til enheten. Hvis du har abonnement på Hyttstyring skal du sende meldingene til 48200505

2. Tlf nr du sender ifra er ikke registrert som bruker av enheten. Logg deg inn på nettsiden og legg inn det nye tlf nummeret. Hvis tlf er registrert fra før tar du det bort og legger det inn igjen (se side 14 i brukermanualen).

3. Det kan være sendt feil melding. Det skal være store bokstaver i meldingen

4. Det kan være satt opp passord på enheten.

Hyttestyring Heat Link: HeatLink blinker vekselvis rødt og grønt

Svar fra Hyttetorget

1. Det kan være for lite strøm på batteriene, de må skiftes.

2. Det kan være dårlig kontakt mellom endene på batteriene og kontaktpunktene på heatlinken. Kontaktpunktene må bøyes nærmere batteriene slik at avstanden blir mindre.

Hyttestyring Heat Link: Kanal 1 slår seg ikke på under test

Satt temp på 28 tli 30 grader da jeg bruker en lampe som testutsryr, lagt inn tiden 1 time og legge til,men den slår seg ikke på.
Svar fra Hyttetorget

Du kan ikke teste enheten på denne måten. Hvis du skal teste enheten på sone 1 må du legge enheten i et kjøleskap eller et sted hvor det er kaldt. Husk at du må aktivere termostaten i enheten. Send frost på.

Hyttestyring Heat Link: Ønsker å endre abonnement fra 12V Zibro til 230V Heat Link

Svar fra Hyttetorget

Du ringer eller sender en mail til Hyttestyring.
Tlf 71514640 eller hyttestyring@hyttetorget.no

Hyttestyring Heat Link: Mains Alarm

Jeg får meldingen A22maineAlarm. Jeg får heller ikke kontakt med terminalen. Hva er galt
Svar fra Hyttetorget

Hvis meldingen mains alarm kommer har sentralen vært uten strøm i en time. Sentralen vil nå gå på batteridrift helt til stømmen kommer tilbake igjen eller batteriene er tomme. Sentralen vil sende ut en melding når batteriene er nesten tomme. Det er kun sone 1 som er i drift når sentralen går på batteridrift.

Hyttestyring Heat Link: Hvor lang rekkevidde har Heat Link

Svar fra Hyttetorget

Nye Heat-Link sentraler (med oppladbart batteri) har en rekkevidde på inntil 100 meter. Eldre Heat-Link anlegg (med 3 stk AAA batterier) har en rekkevidde på ca. 25 meter.
NB! Betongvegger vil kunne sperre for signalene.

Hyttestyring Heat Link: Kan man legge inn tidstinnstillinger med sms?

Ønsker å legge inn start og slutt tidspunkt med SMS, er dette mulig?
Svar fra Hyttetorget

Du kan ikke starte og stoppe heatlinken på klokkeslett med sms.
Du kan sende en melding og få sonen til å ligge inne i så mange timer du ønsker.
Følgende melding sendes VARME 2 12 da vil sone 2 gå på i 12 timer.

Hyttestyring Heat Link: Smoke Alarm

Har satt på kanal 2 og får umiddelbart 2 meldinger etter hverandre hvor det står "A22 Smoke Alarm". Har ikke installert røykvarsler
Svar fra Hyttetorget

Dette kan skje hvis det er sol direkte på utetemperaturføleren.

Hvis du ikke har alarm kan du slå av alarmen, den står på i din enhet. Gå inn på mine sider og fjern brannalarm under oppsett av alarmmeldinger.