Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Vera kjøleskap

8 Problemstillinger for Vera kjøleskap

Vera kjøleskap: Flammen slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

1. Bryterknotten kan gå imot frontpanelet slik at brenneren ikke får tilstrekkelig med gass.
Trekk av bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn i knotten der hvor akselen har gått inn. Da vil knotten kommer lenger ut på akselen slik at brenneren vil få mere gass når knappen trykkes inn

2. Dersom dette ikke hjelper, sjekk om termoføleren sitter i flammehavet slik at den er rød. Hvis den gjør det er den defekt og bør skiftes

Vera kjøleskap: Skapet kjøler ikke tilstrekkelig

Svar fra Hyttetorget

1. Rengjør brenneren/dysen og røret over (pipa). Kost følger med skapet.

2. Det kan være luft i kjølesystemet. Snu skapet på hodet, legg det på siden i 15 min med tanken som er på baksiden av skapet opp mot taket. Sett det deretter på bena og start det på nytt etter 15min

3. Regulatoren på gassflaska gir ikke nok gass (skift regulator)

4. Det kan være lite gass på flaska.

5. Det kan være for lite luft rundt skapet (det skal stå litt ut fra veggen).

Vera kjøleskap: Skapet tenner ikke med en gang

Svar fra Hyttetorget

1. Det er sannsynligvis luft i slangen. Hold gassknappen inne ca 1min, slipp den i 15 sek før det forsøkes på nytt.
Tenn flere raske ganger etter hverandre.

2. Sjekk om det er gnist, hvis ikke kan tenneren rengjøres eller flyttes nærmere brenneren.

3. Ledningen til tenneren kan ha løsnet.

Vera kjøleskap: Brenner slukker etter en stund

Svar fra Hyttetorget

Termoføleren (messingføleren) er ikke plassert riktig. Når skapet kommer ned i den temperaturen du ønsker blir flammen mindre. Det er derfor viktig at termoføleren står riktig plassert slik at den også får flammen på seg når det er lav flamme.
Føleren kan enkelt justeres lenger ned. Braketten kan bøyes litt.

Vera kjøleskap: luft rundt skapet

Hvor langt ut må man sette gasskjøleskap ut fra veggen og må man ha evt. klaring til sidene av skapet og toppen av skapet?
Svar fra Hyttetorget

Dette spørsmålet er individuelt for hver kjøleskap type. Det står beskrevet i installasjonsanvisningen for produktet hvilke avstander som kreves. Ofte er det ca 5cm på sidene og bak. På toppen er det viktig at det er mer, ca 30cm anbefales.

Vera kjøleskap: Gassystem til kjøkken og gassvannvarmer

Er det mulig og legge opp et gassanlegg med 1 flaske, både til kjøkken og gassvannvarmer?
Svar fra Hyttetorget

Alle gassapparatene skal ha samme gass trykk. Gassvannvarmeren benytter all den gassen en standard regulator gir. Effekten på gassvannvarmeren blir redusert eller uteblir hvis det benyttes et annet apparat samtidig som gassvannvarmeren er i drift.
Hvis det legges opp kobber rør fra gassflaskene til gassvannvarmeren må rørene dimensjoneres etter lengden og effekten på varmeren.

Vera kjøleskap: Hvordan renses brenneren?

Skapet soter som bare det og det lukter gass.
Hvordan skal brenneren renses?
Svar fra Hyttetorget

1. Skru av det hvite dekslelet som er montert rundt brenneren og skorsteinen.
2. Demonter brenneren.
3. Rengjør skorsteinen med en flaskekost eller ta en sykkelpumpe og blås ned i toppen av skorsteinen.
4. Rengjør brenneren med en pensel eller blås den rein. Det er viktig at alt smuss fjernes fra det gjennomgående hullet som går gjennom røret der hvor gassen strømmer inn mot brenneren. Det kan være lo som har lagt seg innvendig i røret. Se bildet.

Vera kjøleskap: Hvor monteres de fire vedlagte batteriene?

Hei,

Det følger med fire batterier, som ikke er nevnt i noen monteringsbeskrivelse.
Skal diusse settes i først og hvor? Er det strøm til den piezo-eølektrise tenneren samt lyset i taket?

Dere må lage en bedre monteringsbeskrivelse!
Svar fra Hyttetorget


Hei takk for henvendelsen.

Batteriene skal monteres i den sorte boksen på baksiden av kjøleskapet,
dette er strøm til lyset.

Mvh

Hyttetorget