Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Gass komfyr/kjøleskap

21 - 35 Problemstillinger for Gass komfyr/kjøleskap

Hyttekomfyrer: Bytte støpsel til bordkomfyr

Er det i orden å bytte ut støpselet med en 230v støpsel for så å bruke den på strøm?
Svar fra Hyttetorget

Du kan ikke skifte støpsel. Hvis du skal benytte den for 230v må du tilkoble en strømforsyning. Varenummer på strømforsyningen som passer er 999542


Koketopper / Innbygning komfyrer: Må viften i ovnen være i drift

Svar fra Hyttetorget

Ja, viften må alltid gå når ovnen brukes. Den er forøvrig selvregulerende.

Koketopper / Innbygning komfyrer: Regler for gass installasjon

Jeg vurderer og sette inn en gasskomfyr i nytt kjøkkenpåbygg på hytta. Lurer på regler i forhold til hvor jeg skal sette gassen. Det er en ny utebod rett bak kjøkkenveggen hvor jeg tenker å ha det. Den er på samme nivå som kjøkkenet. Må beholdere stå i metallskap? Hvem kan tilkoble gassen til komfyren? Hvor stor avstand må jeg ha til en eventuell Pipe/ Peisinnsats?
Svar fra Hyttetorget

Hvis gassbeholderen står utendørs må den være i et låsbart stålskap. Innendørs kan den stå fritt.
Hvis slangen skal gjennom en vegg må det benyttes kobberrør og stengeventil der hvor komfyren er plassert. Hvis dere setter flaska i samme rom eller i skapet ved siden av komfyren kan dere koble dette selv. Det er maks 1,5m med bevegig slange som kan benyttes. Det skal være 2 cm klaring på sidene av komfyren.

Gassystem: Hvor langt kan gassrørledningen være?

Ønsker å sette flaskene i et skjul 20 m unna og legge kobberør i trekkrør nedgravd i bakken. Går det greit?
Svar fra Hyttetorget

Du kan fint gå 20 meter med rør. Det som er viktig er at dimensjonen på røret må regnes ut fra lengden på røret. Det er gassmontører som kan gjøre dette for deg.

Dometic kjøleskap: Kan Vera eller Dometic kjøleskap benyttes i Campingvogn eller båt?

Dette bør ligge som info i problemløseren
Svar fra Hyttetorget

De kjøleskap som vi har i vårt sortiment bør ikke anbefales i båt eller campingvogn.
I båt skal det være lukket brenner og skapene må stå i vater for at de skal gi den effekten de skal ha.

Hyttekomfyrer: Dovrekomfyr som er feilkoblet til 230V.

Hva må jeg gjøre når jeg har koblet en Dovre til 230V strøm.
Svar fra Hyttetorget

Hvis du har tilkoblet 230V på komfyren og trykket på tenningsknappen vil gnistgeneratoren gå i stykker. Vi kan da sende en ny gnistgenerator som går på 230v.
Varenummer 20356002 Gnistgenerator 230 V

Montering.
Kunden skrur av ryggen på komfyren. Oppe i venstre hjørne vil de se generatoren.
Skift den med den nye. Ledningene skal tilkobles på samme måte som de var montert på den gamle.

Gassystem: Hvordan virker lekkasjetesteren?

Svar fra Hyttetorget

Når det er gjennomstrømming av gass vil det boble i glasset på regulatoren.
Hvis det bobler når du ikke har et forbruk er det en lekkasje etter der regulatoren er plassert i hytta. Derfor er det viktig at den plasseres så nær gassflaska som mulig.

Koketopper / Innbygning komfyrer: 3 bluss koeapparat slukker på liten flamme

Når vi vrir ned flammen til minste gass, slukkes den men da siver det ut gass likevel, dette er litt skummelt. Hva skal vi gjøre?
Svar fra Hyttetorget

Det vil sive ut gass helt til termosikringen blir kald. Hvis du trekker av bryterknotten vil du se akselen. På siden av akselen sitter det en liten skrue, med den kan du justere nedre grense for flammen.

Koketopper / Innbygning komfyrer: Gassbluss på koketoppen slår seg av

Wokblusset tenner lett, men er ustabilt - den slår seg av. Det minste blusset tenner ikke.
Svar fra Hyttetorget

Det kan virke som om gass blokkeres underveis fra flaske til brenner. Vi anbefaler en grundig rengjøring ved hjelp av børste eventuelt også lett såpevann
etter at du har fjernet de løse delene som befinner seg over gassutslippet. hullet i hver gassdyse må også rengjøres.

Vera kjøleskap: Hvordan renses brenneren?

Skapet soter som bare det og det lukter gass.
Hvordan skal brenneren renses?
Svar fra Hyttetorget

1. Skru av det hvite dekslelet som er montert rundt brenneren og skorsteinen.
2. Demonter brenneren.
3. Rengjør skorsteinen med en flaskekost eller ta en sykkelpumpe og blås ned i toppen av skorsteinen.
4. Rengjør brenneren med en pensel eller blås den rein. Det er viktig at alt smuss fjernes fra det gjennomgående hullet som går gjennom røret der hvor gassen strømmer inn mot brenneren. Det kan være lo som har lagt seg innvendig i røret. Se bildet.

Dometic kjøleskap: Ønsker å vite lengden på strømkabelen på Dometic 2100 kjøleskap som jeg har bestilt

Svar fra Hyttetorget


Hei takk for henvendelsen.

Lengden på strømkabelen er 1,9 meter.

Mvh

Hyttetorget

Vera kjøleskap: Hvor monteres de fire vedlagte batteriene?

Hei,

Det følger med fire batterier, som ikke er nevnt i noen monteringsbeskrivelse.
Skal diusse settes i først og hvor? Er det strøm til den piezo-eølektrise tenneren samt lyset i taket?

Dere må lage en bedre monteringsbeskrivelse!
Svar fra Hyttetorget


Hei takk for henvendelsen.

Batteriene skal monteres i den sorte boksen på baksiden av kjøleskapet,
dette er strøm til lyset.

Mvh

Hyttetorget

Hyttekomfyrer: Hva må avstanden til kjøleskapet og skap over kjøleskapet være?

Hei

Vi skal kjøpe ny innredning på hytta. Skal også ha ett gasskjøleskap. Vi tegner inn kjøkken igjennom en leverandør og vil ha skap over kjøleskap (gass), men vi lurer da på avstanden mellom kjøleskapet og skap over. Hvor mye må det være for at det skal være sikkert? Det kommer jo endel varme fra røret bak og opp over kjøleskapet.
Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

Så lenge du har luft rundt skapet er du ikke avhengig av stor avstand, du kan i prinsippet legge skap rett over så lenge det er luft sirkulasjon.
Det er lite varme utvikling.

Sibir kjøleskap: Skapet tenner ikke

Svar fra Hyttetorget

1. Påse at gassregulatoren er riktig montert på gassflasken og at venderen på regulatoren er slått på.

2. Sett bryteren for energivalg på gassdrift.

3. Hold gassventilen inne i 1 minutt – uten å prøve tenne skapet. Noe propangass, i blandet luft, vil da strømme ut i rommet og medføre noe propanlukt. Ventiler ut gassen via et vindu eller en åpen dør.

4. La kjøleskapet stå - uten å forsøke å tenne det - i minimum 5 minutter.

5. Trykk så gassventilen inn, samtidig som piezotenneren raskt betjenes med dobbeltklikk. Hold gassventilen inne inntil viseren på instrumentet har beveget seg inn på det grønne feltet, da kan gassventilen slippes. Skapet skal nå være tent.

6. Om kjøleskapet derimot ikke har tent – la det stå i 5 minutter - før prosedyren i punkt 5 gjentas.

Sibir kjøleskap: Tenner ikke. Sibir 103 l

Har gassbryteren på 5 og holder inn bryteren for gassåpner når tenner trykkes inn. Har prøvd flere ganger uten å lykkes.
Svar fra Hyttetorget

1. Påse at gassregulatoren er riktig montert på gassflasken og at venderen på regulatoren er slått på.

2. Sett bryteren for energivalg på gassdrift.

3. Hold gassventilen inne i 1 minutt – uten å prøve tenne skapet. Noe propangass, i blandet luft, vil da strømme ut i rommet og medføre noe propanlukt. Ventiler ut gassen via et vindu eller en åpen dør.

4. La kjøleskapet stå - uten å forsøke å tenne det - i minimum 5 minutter.

5. Trykk så gassventilen inn, samtidig som piezotenneren raskt betjenes med dobbeltklikk. Hold gassventilen inne inntil viseren på instrumentet har beveget seg inn på det grønne feltet, da kan gassventilen slippes. Skapet skal nå være tent.

6. Om kjøleskapet derimot ikke har tent – la det stå i 5 minutter - før prosedyren i punkt 5 gjentas.