Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Gass komfyr/kjøleskap

20 Problemstillinger for Gass komfyr/kjøleskap

Hyttekomfyrer: Årsmodell for Dovre komfyr

Hvilken årsmodell er min Dovre gasskomfyr
Svar fra Hyttetorget

Vår mest solgte komfyr heter Dovre og har hatt følgende betegnelser

Årstall Modellbetegnelse
2000 - 2003 51.40
2004 - 2006 5640TFG
2007 - mai 08 TF504G
f.o.m. juni 2009 5402XG

Hyttekomfyrer: Flammen på gassblusset slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

Problemet er ofte at termoføleren (messingføleren som står i flammehavet på blusset) ikke blir tilstrekkelig varm.

1. Sjekk om flammen fra underkrona treffer tuppen av termoføleren.
2. Sjekk om underkrona og toppkrona er montert som de skal.
3. På alle modeller før 2007 kan det benyttes distanseringer. Disse monteres på akselen fra ventilen bak bryterknotten. Bryterknotten trekkes ut og ringen tres inn på akselen.

En enkel problemløser for modellene levert ut i 2007-2008: -Trekk ut bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn der hvor akselen fra ventilen går inn i bryteren. Bryteren kommer lengre ut på akselen slik at blusset får mer gass og termosikringen blir varmere.

Hyttekomfyrer: Stekeovnen slukker når bryterknappen slippes

Svar fra Hyttetorget

2007 modell.
Bunnplaten innvendig i stekeovnen fjernes med at den skyves bakover og tas opp i forkant. Skru av den grå flammesprederen som er festet med 2 stjerneskruer. Under på venstre side av flammesprederen kommer det frem to følere, den hvite er til gnisten og skal ikke røres. Den andre føleren som er messingfarget skal justeres litt inn mot der hvor flammen kommer ut av brenneren. Det er viktig at flammen berører tuppen av denne føleren når brenneren brenner. Husk at flammen forandrer seg når flammesprederen og dekselet i bunnen av komfyren settes på plass igjen. Hvis ikke dette hjelper må føleren flyttes litt til.

2008- til i dag.
Ryggen fjernes og termoføleren er montert nede på venstre side der hvor gassrøret går inn til brenneren.
1. Føleren kan trykkes litt lenger inn slik at den kommer nærmere flammen.
2. Trekk av bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som en ball. Dette legges dette inn i hullet der hvor akselen har gått inn i plastknotten.

Dersom du må bytte ut selve brenneren, gjøres dette slik:

Hyttekomfyrer: Den elektriske tenningen virker ikke

Den elektriske tenningen virker ikke på noen av blussene, men lyset lyser
Svar fra Hyttetorget

Bytt om på polariteten (+ og minus) i støpselet.

Dometic kjøleskap: Skapet tenner ikke

Svar fra Hyttetorget

1. Sørg for å evakuere luft ut av gasslangen. Dette gjøres ved å holde gassknappen inne ca 1 min, slipp den i 15 sek før det forsøkes på nytt. Tenn flere raske ganger etter hverandre.

2. Hvis ikke dette hjelper kan du justere gnistpluggen nærmere brenneren. Ta av dekselet som tildekker brenneren. Innvendig i brenneren sitter det 2 stk følere, en messingfarget og en som er kapslet inn i hvit plast. Den hvite flyttes litt lengre inn mot senter av brenneren slik at det blir mindre avstand mellem den og gods. Når dette er gjort slår gnisten lettere over og gnisten blir kraftigere slik at gassen antenner lettere og flammen tenner.


Vera kjøleskap: Flammen slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

1. Bryterknotten kan gå imot frontpanelet slik at brenneren ikke får tilstrekkelig med gass.
Trekk av bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn i knotten der hvor akselen har gått inn. Da vil knotten kommer lenger ut på akselen slik at brenneren vil få mere gass når knappen trykkes inn

2. Dersom dette ikke hjelper, sjekk om termoføleren sitter i flammehavet slik at den er rød. Hvis den gjør det er den defekt og bør skiftes

Vera kjøleskap: Skapet kjøler ikke tilstrekkelig

Svar fra Hyttetorget

1. Rengjør brenneren/dysen og røret over (pipa). Kost følger med skapet.

2. Det kan være luft i kjølesystemet. Snu skapet på hodet, legg det på siden i 15 min med tanken som er på baksiden av skapet opp mot taket. Sett det deretter på bena og start det på nytt etter 15min

3. Regulatoren på gassflaska gir ikke nok gass (skift regulator)

4. Det kan være lite gass på flaska.

5. Det kan være for lite luft rundt skapet (det skal stå litt ut fra veggen).

Vera kjøleskap: Skapet tenner ikke med en gang

Svar fra Hyttetorget

1. Det er sannsynligvis luft i slangen. Hold gassknappen inne ca 1min, slipp den i 15 sek før det forsøkes på nytt.
Tenn flere raske ganger etter hverandre.

2. Sjekk om det er gnist, hvis ikke kan tenneren rengjøres eller flyttes nærmere brenneren.

3. Ledningen til tenneren kan ha løsnet.

Hyttekomfyrer: Stekeovnen slutter å brenne etter en stund

Svar fra Hyttetorget

For Dovre nyere enn 2007:
Bunnplaten innvendig i stekeovnen fjernes med at den skyves bakover og tas opp i forkant. Skru av den grå flammesprederen som er festet med 2 stjerneskruer. Under på venstre side av flammesprederen kommer det frem to følere, den hvite er til gnisten og skal ikke røres. Den andre føleren som er messingfarget skal justeres litt inn mot der hvor flammen kommer ut av brenneren. Det er viktig at flammen berører tuppen av denne føleren når brenneren brenner. Husk at flammen forandrer seg når flammesprederen og dekselet i bunnen av komfyren settes på plass igjen. Hvis ikke dette hjelper må føleren flyttes litt til.

Gassystem: Må en bruke gjengetape på gasskoblingene på faste rør?

Er det også nødvendig å bruke støttehylser
Svar fra Hyttetorget

Hvis det brukes gassrør for fast montasje 3/8" skal det ikke benyttes gjengeteip. Det er pakninger i alle koblingene. Det er viktig at det monteres støttehylser innvendig i røret.

Dometic kjøleskap: Får ikke gass frem til kjøleskapet

Svar fra Hyttetorget

Hvis det ikke kommer gass frem kan det være følgende.
1. Dysa på brenneren er tett. Denne må rengjøres.
2. Ventilen slipper ikke gjennom gass. Denne må byttes.

Skru av brenneren og sjekk om det kommer gass ut av røret.
Hvis det kommer gass ut er ventilen i orden og dysa tett. Hvis det ikke kommer gass ut er det ventilen som må skiftes.

Hyttekomfyrer: Kan Dovre gasskomfyr tilkobles 230v

Kan Dovre gasskomfyr koples til 230v anlegg? Må isåfall pære og støpsel byttes?
Svar fra Hyttetorget

Det må monteres en omformer mellom komfyren og strømnettet.
den har varenummer 999542


Hyttekomfyrer: Dovre - 2 bluss lar seg ikke tenne

høyreblussene lar seg ikke tenne en og en
Hvis de blir tent på likt - så tenner de
Svar fra Hyttetorget

Det er termoføleren som er byttet om på de to blussene.

1. Ryggen på komfyren må fjernes slik at du kommer til ventilene i fronten.

2. Ledningen som går fra termoføleren til ventilene må byttes.

Hyttekomfyrer: Bordkomfyr slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

1. Termoføleren justeres slik at den står midt i flammehavet

2. Dersom dette ikke hjelper, er termoføleren defekt og må skiftes

Hyttekomfyrer: Dovre 2009 modell - får ikke 12v til å fungere

Svar fra Hyttetorget

Hvis ikke gnisten virker bytter du om polariteten + og - i støpselet.

Vera kjøleskap: Brenner slukker etter en stund

Svar fra Hyttetorget

Termoføleren (messingføleren) er ikke plassert riktig. Når skapet kommer ned i den temperaturen du ønsker blir flammen mindre. Det er derfor viktig at termoføleren står riktig plassert slik at den også får flammen på seg når det er lav flamme.
Føleren kan enkelt justeres lenger ned. Braketten kan bøyes litt.

Vera kjøleskap: luft rundt skapet

Hvor langt ut må man sette gasskjøleskap ut fra veggen og må man ha evt. klaring til sidene av skapet og toppen av skapet?
Svar fra Hyttetorget

Dette spørsmålet er individuelt for hver kjøleskap type. Det står beskrevet i installasjonsanvisningen for produktet hvilke avstander som kreves. Ofte er det ca 5cm på sidene og bak. På toppen er det viktig at det er mer, ca 30cm anbefales.

Vera kjøleskap: Gassystem til kjøkken og gassvannvarmer

Er det mulig og legge opp et gassanlegg med 1 flaske, både til kjøkken og gassvannvarmer?
Svar fra Hyttetorget

Alle gassapparatene skal ha samme gass trykk. Gassvannvarmeren benytter all den gassen en standard regulator gir. Effekten på gassvannvarmeren blir redusert eller uteblir hvis det benyttes et annet apparat samtidig som gassvannvarmeren er i drift.
Hvis det legges opp kobber rør fra gassflaskene til gassvannvarmeren må rørene dimensjoneres etter lengden og effekten på varmeren.

Koketopper / Innbygning komfyrer: Har koketoppene tennsikring for gass?

Svar fra Hyttetorget

Alle våre koketopper har tennsikring (termoføler).

Hyttekomfyrer: Hvordan får man av glasset for å skifte pære?

Har Dovre komfyr og skal skifte pære, hvordan fjernes glasset foran pæren?
Svar fra Hyttetorget

Glasset skal skrus ut av holderen. Det kan noen ganger sitte litt hardt. Du kan fukte en klut som du skrur ut glasset med.