Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

181 - 200 Mest leste problemstillinger

Saga baderom: Trenger topplaten rundt servanten ytterligere behandling mot vannsøl?

Svar fra Hyttetorget

Plata er behandlet ferdig fra fabrikken. Den er først oljet og behandlet med hardvoks etterpå. Den tåler vannsøl, men vannet må tørkes bort. Vi anbefaler at plata etterbehandles med hardvoks en gang pr år.

Omformere: Inverteren piper etter en et par timer drift

Har koblet inverteren til GSM styring og Zibro laserkamin. Etter drøye to timers drift ga inverteren fra seg en lang pipetone. Skyldes dette lite strøm på batteriene? Statusmeldingen til Heat-Link enheten sier at batteriene gir 12,26 volt.
Svar fra Hyttetorget

Det er for lite strøm på batteriene. Når denne ovnen skal starte bruker den 90amp. Spenningen på batteriene vil da synke langt nedover og inverter piper fordi den får for lite strøm. Batteriene må lades med batterilader. Nå på vinteren er det dårlig med lading fra solcelleanlegget.

Compact F1 / S1 / S2: Vinterstenging av S1 anlegg

Jeg har startet "prosessen" med å stenge av sommerhytta for vinteren. I år har vi installert Vera Compact S1 renseanlegg.

Jeg har fått opplæring av rørleggeren, slik at tanken der pumpa står er tomt. Men, det står jo fortsatt vann i de 2 andre kamrene. Toppen av tanken står over bakkenivå, slik at kuldegrader må påregnes i løpet av vinteren.

Spm. 1: Skal strømbryteren til pumpe være avlåst?
Spm. 2: Må jeg ha frostvæske i de 2 kamrene der det står vann?
Svar fra Hyttetorget

1. Strømbryteren til pumpa skal være avslått når ikke anlegget er i bruk.
2. Du trenger ikke frostveske i kamrene hvis anlegget er gravd ned til frostfritt. Det er ekspansjonsmulighet i slamavskilleren hvis vannet skulle fryse.
Husk at du fyller vann i pumpekummen før du setter strøm på pumpa når anlegget skal settes i gang igjen.

Hyttestyring Heat Link: Hvor mange watt kan Heatlink belastes med?

Svar fra Hyttetorget

Hver mottaker kan belastes med 3600w. Du kan benytte så mange mottakere du vil.

Gassovner: Infrarød gasspvn: Gnisttenner virker ikke

Piezoelektrisk tenner virker ikke, ovnen kan tennes manuelt.
Svar fra Hyttetorget

Det kan være to feil.
1. Ledningen har hoppet av.
2. Avstanden mellom gnistpluggen og brenneren er for stor.

GSM kamera: Temperatur og billedkvalitet

To spørsmål vedr. Vision 900:
1. Tar kameraet skade av å bli påført temperatur under -10?
2. Hvordan bli billedkvaliteten hvis avstanden er over 6 m?
Svar fra Hyttetorget

Kamera har en anbefalt arbeidstemperatur på -10 til +45 grader.
Bildekvaliteten reduseres når avstanden er lenger enn 6 meter. Bildet blir mer kornete.

Solcellepaneler: styringstavle

Er det innganger for flere solcellepaneler på styringstavla? Kan hvilket som helst panel kobles mot denne styringstavla
Svar fra Hyttetorget

Det er kun en inngang, men det kan tilkobles flere paneler på denne inngangen.
Hvis ikke panelene har sol samtidig må det monteres diodesett for sammenkobling av paneler. Alle typer paneler kan benyttes på styringstavla.

Hyttestyring 12V: Kan omformeren som følger med brukes til TV

Kan omformeren brukes mot tv og pc?
Svar fra Hyttetorget

Det går fint, men du bør ikke benytte mer enn et produkt av gangen.
Strømkvaliteten på denne inverteren er ikke like god som det du har hjemme.

Hyttestyring Heat Link: Temp Alarm

Fikk SMS fra Heat Link som lyder A22 Temp Alarm. Hva betyr det?
Svar fra Hyttetorget

Temperaturen i hytta er under den grensen som du har satt. Du må sannsynligvis installere flere varmeovner for å oppnå ønsket temperatur.

Hvis du ikke vil ha varsel om lav temperatur kan du ta bort dette. Hvis du logger deg inn på Hyttetsyring og går under mine sider og alarm meldinger kan du ta bort temperaturalarmen. Da vil du aldri få Temp alarm

Dersom du har kontankort kan du sende meldingen TEXT!!03

Solcellebatterier: Må batteriene skiftes?

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om batteriene er full ladet når du kommer på hytta.
2. Sett på en stor belastning i 5 min og slå den av igjen. Hvis spenningen er 12,7v er batteriene full ladet.
3. Sett da på en normal belastning. Hvis spenningen faller fort ned mot 12v kan det tyde på at et av batteriene er defekt.

Gassvannvarmere: Tilkoble til lufteventil

Kan man koble avgassrøret til en lufteventil over tak?
Svar fra Hyttetorget

Det må være ubrennbart materiale i lufteventilen. Temperaturen kan komme opp i nærmere 90 grader.

Drikkevannsfilter: EcoGravity - tåler denne å tørke ut?

Må filteret ha vann rennende gjennom seg daglig eller tåler det å tørke ut uten at det blir bakterieoppblomstring i filteret ?
Svar fra Hyttetorget

Når det står ubenyttet må det demonteres og filterstavene må skrus av og legges tørt.

Incinolet: Avstand til stikkontakt

Hvor langt fra toalettet kan stikkontakten plasseres?
Svar fra Hyttetorget

Maks 1 meter.

Solcellebatterier: Spenningen faller raskt

Prøver og lade AGM batteriet med c-tec lader og får over 14v inn på batteriet.
Men batteriet detter til rund 11v etter kort stund. har dere løsning på problemet.
Svar fra Hyttetorget

Det høres ut som at det er noe feil med batteriet. Det er viktig at du lader opp batteriet helt til den slutter å lade. Sett på en stor belastning i 2-3 minutter og sjekk spenningen når den er slått av. Spenningen skal nå være på 12,7v. Når du nå setter på en belastning skal batteriene ikke falle raskt nedover på spenningen. Hvis den faller raskt er batteriet defekt.

En C tech lader har for høy ladespenning for disse batteriene, batteriene vil tørke ut over tid når den benyttes. Agm batterier skal ha en ladespenning på 14,1v.

Solcelle: Kabeltykkelse mellom regulator og 12V utstyr

Svar fra Hyttetorget

Når det gjelder kabel mellom styringstavlen og videre til apparater, må man velge riktig kabeltverrsnitt. Tabellen nedenfor viser hvilket kabeltverrsnitt du skal velge mellom styringstable og 12V utstyr og belysning.Jets Vacumtoalett: Må vacumgeneratoren stå frostfritt?

Svar fra Hyttetorget

Dersom vacumgeneratoren er plassert i et rom som utsettes for frost, må det benyttes en frostvæske for å hindre at avfallet i generatoren fryser. Det kan benyttes isopropanol eller lignende som tilsetning til vannet inn på toalettet.

Hyttestyring Heat Link: Kan heatlink styre varmekabel i gulv

Svar fra Hyttetorget

Hvis du skal regulere varmekabelen på badet med heatlink må du benytte varenummer 790 trådløs mottaker. Denne tilkobles foran termostaten som er der fra før. Mottakeren har en begrensing på 1000w. Det kan ikke tilkobles flere temperaturfølere for regulering av varmen, det er kun den som er innebygget i heatlinken som føler på temperaturen. Denne føleren regulerer sone 1.


Hyttekomfyrer: Bytte støpsel til bordkomfyr

Er det i orden å bytte ut støpselet med en 230v støpsel for så å bruke den på strøm?
Svar fra Hyttetorget

Du kan ikke skifte støpsel. Hvis du skal benytte den for 230v må du tilkoble en strømforsyning. Varenummer på strømforsyningen som passer er 999542


LED TV: Strøm fra aggregat til TV

Bruker mot et aggregat som gir 2000W som strømkilde til TV. Opplever støy på skjermen, hva skyldes dette?
Svar fra Hyttetorget

Det er strømkvaliteten fra aggregatet som er for dårlig.

Nivåvarsler: Kan Kabelen til nivåvarsler skjøtes

Svar fra Hyttetorget

Kabelen kan skiftes til ønsket lengde. Skjøte foretas innvendig i anlegget. Bruk krympestrømpe eller koblingsboks i skjøten. Hvis kabelen skal ligge i bakken anbefaler vi at den skjøtes med en kabel som er beregnet for å ligge i bakken.