Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

141 - 160 Mest leste problemstillinger

Hyttestyring Heat Link: Mottar melding om at ovnen starter, men den starter ikke?

Svar fra Hyttetorget

1. Den trådløse kontakten må være stilt inn på kanal 2 for at den skal respondere på meldingen varme 2.
2. Test at det er kommunikasjon mellom den sentralen og den trådløse kontakten. Still inn kontakten på kanal 1. Trykk deretter på sentralens ON/AUTO/OFF knapp for å skru kontakten av/på. Gult lys av= kontakt av. Gult lys på=kontakt på. Gult blink= Frostsikringstjeneste på.

3. Dersom det ikke er kontakt mellom sentral og trådløs kontakt. Forsøk å resette sentralen. Fjern SIM kort, strømforsyning og napp ut batteri. Vent 10 sekunder og monnter deretter sammen igjen. Forsøk å få kontakt med den trådløse kontakten nå.

4. Dersom ingen av tiltakene over fungerer kan dette tyde på at den trådløse kontakten er defekt. Kjøp ny på hyttetorget.no eller kontakt oss dersom det er snakk om reklamasjon.

Hyttestyring Heat Link: Hva hender hvis batteriene blir utladet.

Vil hyttestyringen fungere etter strømbrudd?
Svar fra Hyttetorget

Enheten fungerer på frostsikringssonen (sone 1) og sender dessuten ut alarmer når den går på batteridrift. Når batteriene er utladet (etter ca. 12 timer) vil den ikke lenger fungere før strømmen igjen kommer tilbake.

Hyttestyring Heat Link: Sender heat link melding ved strømbrudd?

Har problemer med at srømmen til tider går og kommer tilbake på hytta, tror det kan være jordingsfeil. Vurderer å installere HeatLink for å få bedre kontroll og lurer på følgende; Man får melding når strømmen skrur seg av, får man tilsvarende mld når strømmen kommer tilbake igjen? Når det står nettstatus ok, betyr dette at heatlinkstatus er ok eller bare nettstatus ok? Til slutt, hvor lang levetid har batteriene når strømmen har gått helt?
Svar fra Hyttetorget

Enheten sender ut en melding en time etter at strømmen har blitt borte. Den sender også melding når strømmen har kommet tilbake. Batteriene virker i minimum 12 timer etter strømbrudd, lenger hvis liten aktivitet.

Solventilator: Kan panelet monteres med lufteventil i overkant?

Kan det monteres med lufteventil i overkant, eller må denne være lengst nede?
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler ikke en lufteventil over der hvor lufta kommer inn. Varmen stiger.

Hyttestyring Heat Link: Hvordan slår man av Sone 1

HeatLinken slår seg av på alle sonene bortsett fra sone 1. Frostalarm. Denne står på og vil ikke slå seg av. Hva er problemet?
Svar fra Hyttetorget

Sone 1 er en temperaturstyrt sone.
Følgende kommandoer benyttes hvis duhar abonnement hos Hyttestyring.
Frostsikringen slås på med meldingen FROST PÅ
Frostsikringen slås av med meldingen FROST AV
Det gule lyset på enheten blinker når frostsikringen er på.

Du kan sette på sone 1 uten temperaturstyring, da sendes meldingen VARME 1
Du kan slå av sone 1 uten temperaturstyring med meldingen AV1

Vifter: Takvifte sluttet å virke kort tid etter at vifteregulator ble montert.

Svar fra Hyttetorget

Det er viktig at det benyttes maskin regulator og ikke lys regulator. Når regulatoren monteres er det viktig at den justeres slik at vifta går rundt på det laveste turtallet, og ikke brummer.


Biologiske toaletter: Tanken til snurredassen er ikke i vater

Har en snurredass som ble montert under hytta. Her har tydligvis snekkeren gjort en dårlig jobb. Hele tanken har fallt ned på den ene siden.
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler at tanken flyttes slik at det kan lages en fundament som vil holde.
Nesten all tyngde hviler på senterakselen på denne beholderen. Det er der det er viktig at det er et godt fundament.

Solcelleanlegg: Lading av batteribank fra aggregat

"Banken" består av to batterier a 190 At. Trenger råd om hvordan lader skal kobles til slik at ikke regulator eller solcellepanel skades.
Svar fra Hyttetorget

1. Innstilling på styringstavlen
Batteriladeren skal tilkobles på det ene batteriet. Styringstavlene er vanligvis beregnet for dette. Det er viktig at du sjekker brukermanualen til styringstavla om det står at det noe må forandres på med instillingene når det benyttes en batterilader. Det er noen av styringstavlene som kan vise feil kapasitet på batteriene når det ikke er tatt hensyn til en ekstern lader.

2. Batterilader
Det er få aggregater som har en ladeutgang. Selv om det er en 12v utgang vil ikke denne lade opp batteriene. Batteriene skal ha en ladespennig på 14,1v .
Vi anbefaler at det benyttes en batterilader i tillegg til aggregatet for opplading av batteriene. Hvis det er innebygget batterilader i aggragetet er det sjeldent denne lader med høy effekt. Det vil gå mye raskere med en lader som lader med 30 eller 50 amp.

12V system: Bruk av koblingsboks

Kommer inn til koblingsboksen med en kurs fra sikringsboksen som skal fordeles videre til 3 kurser. Koblingsboksen har tre koblingspunkter på hver side, men disse har ingen forbindelse med hverandre.
Svar fra Hyttetorget

Alle ledningene som skal skjøtes må under samme skrue (koblingspunkt).
Hvis det ikke er plass kan du legge en kabel mellom to skruer slik at du fordeler ledningene.

Solcellepaneler: Hvordan kobler man kabel fra panel inn på en tykkere kabel

Trenger å øke dimensjonen på ledningen fra panelet. Hvordan kobles kablene som sitter fast i panelet til tykkere kabel?
Svar fra Hyttetorget

Det må monteres en koblingsboks på veggen bak panelet. Varenummer 1243510 koblingsboks for kabel opp til 16mm. Kabelen fra solcellepanelet skjøtes så nært solcellepanelet som mulig.

Vera kjøleskap: Brenner slukker etter en stund

Svar fra Hyttetorget

Termoføleren (messingføleren) er ikke plassert riktig. Når skapet kommer ned i den temperaturen du ønsker blir flammen mindre. Det er derfor viktig at termoføleren står riktig plassert slik at den også får flammen på seg når det er lav flamme.
Føleren kan enkelt justeres lenger ned. Braketten kan bøyes litt.

Hyttestyring Heat Link: Kan kontakten testes uten sentralen

Kan kontakten testes uten sentralen, bare med å koble den til strømnettet og koble på en lampe?
Svar fra Hyttetorget

Du kan ikke testes kontaktene uten sentralen.

Vera kjøleskap: luft rundt skapet

Hvor langt ut må man sette gasskjøleskap ut fra veggen og må man ha evt. klaring til sidene av skapet og toppen av skapet?
Svar fra Hyttetorget

Dette spørsmålet er individuelt for hver kjøleskap type. Det står beskrevet i installasjonsanvisningen for produktet hvilke avstander som kreves. Ofte er det ca 5cm på sidene og bak. På toppen er det viktig at det er mer, ca 30cm anbefales.

Problemløser: Hvor mye luft har gassovn 4200 kw behov for

Har gassovn i isolert garasje. Ovnen slukker etter en tid og gassflasken blir isete og kald. Etter en stund kan jeg starte på nytt. Har dette noe med at rommet går tomt for luft. Dersom så vil jeg vite hvor mye 35m2 garasje trenger av frisk luft for at ovne skal brenne kontinuerlig. Ellers er jeg kjempefornøyd med gass som oppvarming til mitt hobbyrom. Har montert elektrisk detektor.
Svar fra Hyttetorget

Det anbefales at det er to lufteventiler i rommet hvor ovnen er plassert. En som det kommer luft inn i rommet fra og en som den fuktige luften går ut fra.
En slik ovn produserer mye fuktighet.

Hvis du benytter en stålflaske vil du ikke ha dette problemet med ising.
Kompositflasker er mindre egnet til lavere temperaturer enn stålflasker, særlig hvis det er lite gass igjen på flasken.

Compact Mini: Compact Mini: Posen tetter seg raskt

Svar fra Hyttetorget

Når det benyttes et renseanlegg med filterposer er det viktig at alt fett og smuss tørkes av tallerkener før oppvasken.

Gassvannvarmere: Opplever ujevn temperatur på vannet

Svar fra Hyttetorget

Dette kan komme av:
1. Du bør benytte 2 greps blandebatteri, termostatstyrt blandebatteri kan ikke brukes

2. Ujevnt vanntrykk vil påvirke temperaturen. Gassvannvarmeren justerer effekten etter vanngjennomstrømningen.

3. Gassvannvarmeren må ikke dele gass med andre apparater

Gassvannvarmere: Displayet viser kun 0 grader hele tiden

Hva kan være galt med displayet?
Svar fra Hyttetorget

Hvis varmeren produserer varmt vann er det noe det noe feil med displayet eller føleren som registrerer varmen. Det enkleste er å skifte displayet først.
Display kan du bestille på linken under.

Solcellebatterier: Sammenkobling av 3 batterier

Hvilken tykkelse/dimensjon må kabelen ha når jeg skal koble sammen tre batterier av den minste typen dere fører?
Svar fra Hyttetorget

Hvis det ikke skal benyttes strømkrevende apparater bruker du 6mm kabel.

Omformere: Inverter med modifisert sinus

Kan samme inverter med modifisert sinus brukes på tv og dekoder samtidig eller må jeg ha inverter med ren sinus når den skal brukes på flere apparater?
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler ikke modifisert sinus når det skal benyttes flere produkter samtidig.

Compact F1 / S1 / S2: Skal F1 anlegget isoleres?

Svar fra Hyttetorget

Dersom du har et F1 anlegg med varmekabel og anlegget er gravet ned, er det ikke nødvendig å tenke på isolasjon. Lokket er isolert fra vår side og massene rundt F1 anlegget gir tilstrekkelig isolasjon for å holde på varmen fra varmekabel.