Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

101 - 120 Mest leste problemstillinger

Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren gir for lite varme på vannet

Jeg har maks 2 m kobberør og flaska står ute. Temperaturen på vannet blir bare 30 grader. Hvis jeg setter flaska inne kommer temperaturen opp i 50 grader.
Svar fra Hyttetorget

Grunnen er at røret fra gassflaska og inn til brenneren har for liten dimensjon. Røret må skiftes med større dimensjon.

Gassvannvarmere: Kan gassvannvarmer installeres i samme rom som forbrenningstoalettet

Svar fra Hyttetorget

Gassvannvarmeren kan installeres i samme rom som forbrenningstoalettet. Vi anbefaler 2 lufteventiler i et slikt tilfelle. I tillegg anbefaler vi at gassvanvarmeren har en egen gassflaske.

Hyttekomfyrer: Kan Dovre gasskomfyr tilkobles 230v

Kan Dovre gasskomfyr koples til 230v anlegg? Må isåfall pære og støpsel byttes?
Svar fra Hyttetorget

Det må monteres en omformer mellom komfyren og strømnettet.
den har varenummer 999542


230V Beredere: Det kommer vann ut gjennom det lille hullet på sikkerhetsventilen.

Når vi har tappet varmtvann, kommer det litt vann ut av sikkerhetsventilen. Er dette normalt?
Svar fra Hyttetorget

Når det går varmt vann ut, kommer det kaldt vann inn i berederen. Det nye vannet blir varmet opp og utvider seg på grunn av oppvarmingen. Da dannes det trykk, og trykket får avlastning ved at noe vann slippes ut gjennom sikkerhetsventilen. Slik er det på alle varmvannsberede.

Solcellebatterier: Hvilken dimensjon er det på batterienes poler?

Svar fra Hyttetorget

Det er 8mm skruer på batteriene. Kabelen som skal tilkobles må ha kabelsko i enden. Det er ikke runde poler som på gamle batterier.

Gassvannvarmere: Hvor varmt blir det før varmesikringen slår ut?

Svar fra Hyttetorget

Varmesikringen slår ut ved 85 grader

Hyttestyring Heat Link: Kanal 1 slår seg ikke på under test

Satt temp på 28 tli 30 grader da jeg bruker en lampe som testutsryr, lagt inn tiden 1 time og legge til,men den slår seg ikke på.
Svar fra Hyttetorget

Du kan ikke teste enheten på denne måten. Hvis du skal teste enheten på sone 1 må du legge enheten i et kjøleskap eller et sted hvor det er kaldt. Husk at du må aktivere termostaten i enheten. Send frost på.

Pumper: Filterhuset slipper ut vannet 10-15 sekunder etter pumpen har stoppet

Har sjekket at alle rør på sugesiden er tette.
Svar fra Hyttetorget

Det er luftlekkasje i filterhuset

1. Forsøk å skru filterhuset bedre til
2. Dersom dette ikke hjelper, må filterhuset skiftes.


Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren tenner ikke

Svar fra Hyttetorget

Anbefalt innstilling på gassvannvarmeren når vann inn har romtemperatur (ca 20 grader)
- Gass vris til minimum
- Vann vris til minimum
- Dersom vann inn har lavere temperatur vris gassmengden høyere enn minimum
- I dusjen skal varmtvannskranen være helt åpen
- Kaldtvannskranen brukes til temperaturregulering av dusjvannet

Andre sjekkpunkter:
- Kontroller at det er gass på gassflasken
- Sjekk om det er gnist. Gnisttenneren kan rengjøres slik at gnisten blir kraftigere
- Gassflasken skal ikke dele gass med andre apparater enn varmeren.
- Gassventilen må ikke være en sikkerhetsventil. Denne stopper nemlig gassen automatisk når et gassapparat krever så stor mengde gass som gassvannvarmeren. Den tror nemlig at det er brudd på slangen.

- Hvis gassventilen har vært koblet fra gassflasken, er det luft i slangen. Denne luften må evakueres gjennom en liten dyse i varmeren (gjelder eldre modeller med pilotflamme). Varmeren evakuerer luft ved at du trykker/vrir knappen og holder denne i posisjonen før tenning i ca. 1 minutt. Deretter tennes varmeren. Gnisttenneren kan også rengjøres slik at gnisten blir kraftigere.

- Dersom varmeren har automatisk tenning, altså ikke pilotflamme; kontroller at batteriene er montert riktig

- Det er en overopphetingssikring i toppen av varmeren på venstre side. Dersom denne er utløst, må den trykkes inn. Årsaken til overopphetingen må kartlegges. En vanlig årsak er at lufterøret er montert ut gjennom vegg med 90 grader vinkel. Se brukerveiledning for korrekt montering av lufterør


Hyttestyring Heat Link: Ønsker å endre abonnement fra 12V Zibro til 230V Heat Link

Svar fra Hyttetorget

Du ringer eller sender en mail til Hyttestyring.
Tlf 71514640 eller hyttestyring@hyttetorget.no

GSM kamera: Kamera sender ingen meldinger, kunde får ingen beskjeder

Svar fra Hyttetorget

Kamera må resettes og settes opp på nytt igjen med samme meldinger som ved 1.gangs oppsett.

Problemer med GSM kamera? Send epost til support@clsf.no og du vil få hjelp innen 24 timer.

Hyttestyring Heat Link: Mains Alarm

Jeg får meldingen A22maineAlarm. Jeg får heller ikke kontakt med terminalen. Hva er galt
Svar fra Hyttetorget

Hvis meldingen mains alarm kommer har sentralen vært uten strøm i en time. Sentralen vil nå gå på batteridrift helt til stømmen kommer tilbake igjen eller batteriene er tomme. Sentralen vil sende ut en melding når batteriene er nesten tomme. Det er kun sone 1 som er i drift når sentralen går på batteridrift.

Hyttestyring Heat Link: Hvor lang rekkevidde har Heat Link

Svar fra Hyttetorget

Nye Heat-Link sentraler (med oppladbart batteri) har en rekkevidde på inntil 100 meter. Eldre Heat-Link anlegg (med 3 stk AAA batterier) har en rekkevidde på ca. 25 meter.
NB! Betongvegger vil kunne sperre for signalene.

Solcelleanlegg: Hvordan lager jeg flere kurser på hytta

Svar fra Hyttetorget

Det er viktig at forbruket i hytta fordeles på flere kurser. Vi anbefaler at tv og f.eks vannpumpe fordeles på separate ledninger. Det går inntil 5 ledninger (kurser) inn i styringstavlen. Dersom du har behov for flere enn dette, lar du en ledning gå inn til en koblingsboks for derfra å gå videre med nye kurser. Pass på å dimensjonere opp ledningen inn til koblingsboksen.

Omformere: Pluss og Minus

Har kjøpt vera omformer,80w-7a. Lurer på hva som er pluss eller minus på suker biten det ene utaket er merket med rødt. håper på svar.
Svar fra Hyttetorget

Pluss er det røde merket.

LED TV: Får ikke signaler med ekstern dekoder

Jeg har canal digital dekoder, HDMI kabel til TV, får ikke inn signaler
Svar fra Hyttetorget

Hvis du benytter en ekstern dekoder må du gjøre følgende

1. Det må tas et signalsøk på den

2. TV settes på den inngangen som du setter kabelen inn i på baksiden av tv. Hvis du benytter HDMI må du trykke mode på fjernkontrollen og velge HDMI. Hvis dekoderen er satt inn på scart inngang skal det velges scart med fjernkontrollen slik at det står scart oppe i venstre hjørne på tv.

LED Lyspærer: Kan 12V lyspærer benyttes i 230V lamper dersom man bytter ut støpsel?

Svar fra Hyttetorget

Det går bra.

Jets Vacumtoalett: Toalettet trekker ikke ordentlig ned

Svar fra Hyttetorget

Det kan være tilbakeslagsventilen på vacumventilen som har gått tett.
1. Toalettstolen må tas frem slik at du kommer til på baksiden.
2. Fra utløpet på ventilen går det en 12mm sort plastslange opp til en ventil. Ventilen er montert på toppen av vacumventilen.
3. Ta av det hvite plaststykket som sitter midt på slangen. Dette er en enveis ventil og må monteres samme vei igjen.
4. Ventilen må rengjøres slik at det ikke er smuss på den.
5. Rengjør slangen som går ned til utløpet på vacumventilen.
6. Monter ventilen og slangen på plass igjen.

Hyttekomfyrer: Dovre - 2 bluss lar seg ikke tenne

høyreblussene lar seg ikke tenne en og en
Hvis de blir tent på likt - så tenner de
Svar fra Hyttetorget

Det er termoføleren som er byttet om på de to blussene.

1. Ryggen på komfyren må fjernes slik at du kommer til ventilene i fronten.

2. Ledningen som går fra termoføleren til ventilene må byttes.

Jets Vacumtoalett: Bytte fra vanlig vanntoalett til jets vacumtoalett

Det er pr.i dag et vanlig vanntoalett med mye større rørdimensjon enn det jets systemet trenger, kan man koble seg inn på de eksisterende rørene? Eller må det legges nye i en mindre dimensjon?
Svar fra Hyttetorget

Det må legges rør med 32mm utvendig diameter.
Dette kan legges innvendig i det røret som ligger der i dag.