Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

41 - 60 Mest leste problemstillinger

Hyttestyring Heat Link: Ukjent kommando

Jeg får "Ukjent kommando" når jeg sender SMS til server selv om kommando er riktig
Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk at meldingen er riktig stavet.

2. Sjekk at du har skrevet med store bokstaver.

3. Meldingen skal sendes til tlf 48200505

4. Pass på å bruke mellomrom når dette er en del av kommandoen. For å sette på kanal 2 sendes det varme 2.

Dersom du er sikker på at sendte kommando er i henhold til kommandolisten skyldes dette sannsynligvis oppsettet på din telefon. I menyoppsettet for SMS innstillinger skal det velges norsk eller kodesett GSM alfabet. Meny og valg varierer fra telefon til telefon så her må en bare prøve seg frem.

Hyttestyring Heat Link: Kontakten virker ikke når jeg aktiverer kanalen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk hvilken kanal som er valgt på trådløs kontakt. Se link under for ny kontakt. Eldre kontakter (Nexa) benytter grønt hjul for definering av kanal.
2. Er det overenstemmelse mellom valgt huskanal på kontakten og det som er valgt under 'mine sider'?

3. Rekkevidde nye anlegg er 100m, gamle anlegg 25m. Betongvegger kan stanse signaler.

4. Sjekk om kontakten(e) er defekt: Sett kontakten(e) på kanal 1. Trykk deretter på ON/AUTO/OFF knappen på Heat-Link sentralen. Når det gule lyset er av skal kontakten(e) også være av. Når det gule lyset lyser fast, skal kontakten(e) skru seg på. Når det gule lyset blinker er frostsikringen aktivert og sentralen følger SMS kommandoer etc.

5. Viktig! Det må være minimum 1 meter avstand mellom de trådløse kontaktene. Hvis ikke kan de forstyrre hverandre og man kan oppleve at de slår seg av/på uten at det er gitt kommandom om dette.

6. Av og til må sentralen resettes for å klare å kommunisere med de trådløse kontaktene. Modell med 3 stk AAA batterier: Fjern SIM kort, koble fra strømmen og fjern batteriene. Sett tilbake batterier, strøm og SIM kort igjen og forsøk pkt 4 en gang til. Nyere modeller med innebygget batteri må åpne dekselet og nappe ut det innebygede batteriet for å få gjort sentralen strømløs i noen sekunder. Dette vil resette sentralen.

Hyttestyring Heat Link: GSM active blinker rødt hele tiden

Svar fra Hyttetorget

Enheten har ikke kontakt med gsm nettet.
Feilkilder:

1. Det er ikke sendt inn registreringsskjema for kortet.

2. Sjekk om sim kortet sitter som det skal i mottakeren.

3. Skru antennen godt til.

4. Flytt Heatlink sentralen til et annet sted i hytta for å se om det er bedre dekning der.

5. Hvis det ikke benyttes abbonement fra Hyttestyring må pin kode kontrollen deaktiveres i en mobiltelefon før kortet settes i heatlinken. Skru telefonen av og på igjen og påse at det ikke kommer opp melding om at du må taste pin kode.


Hyttestyring Heat Link: Jeg har problem med førstegangs innlogging

Svar fra Hyttetorget

Ved førstegangs innlogging er det sentralens GSM (telefon) nummer som skal brukes både som bruker-ID og passord. Nummeret skal være likt med det som er påført innsendte abonnement-skjema. Vilkårene for at dette skal fungere er at abonnement-skjema er sendt inn og at kvittering på at abonnementet er åpnet er mottatt pr SMS.

Så snart SMS kvittering er mottatt skal det være klart for å logge inn. Dersom det fortsatt er problemer, ta kontakt med Hyttestyring AS på 71514640, man. - fre. 8:30 - 16:00 (lørdag 10-13)

Hyttestyring Heat Link: Jeg får ikke kontakt med min sentral

Svar fra Hyttetorget

Dersom du har prøvd å få kontakt med din sentral uten å få respons kan dette ha flere årsaker:

1. Er abonnementet ditt åpnet og klar til bruk? Har du sendt inn registreringsskjema for bruk av SIM kortet?

2. Sett GSM sentralens SIM kort inn i din egen mobil og test at det fungerer.

3. Treghet i systemet - av og til, når det er høy trafikk på GSM nettet kan det ta flere minutter før du får respons på din melding.

4. Ta ut SIM kortet og sett det inn igjen. Vent en time og forsøk igjen.


Andre feilårsaker
Sjekk at sim kortet ikke står riktig plassert i enheten eller at antenna på Heatlinken er skrudd til. Du kan også forsøke å flytte enheten til et sted det er bedre dekning. Hvis det er dårlige mottaksforhold inne i hytta, kan du montere en utvendig antenne. Du finner den ved å følge linken nedenfor.

Dersom det er dårlig GSM-dekning i området, må en ta hensyn til at denne kan variere etter f.eks. snødybde, atmosfæriske forhold etc. Det kan også være store forskjeller inne i hytten, prøv med en mobiltelefon med Telenor abonnement

Rødt & grønt lys kan også bety at de tre batteriene under venstre sidedeksel er utladet og må skiftes (gjelder kun eldre modell). Benytt Duracel batterier.

Dersom ingenting annet fungerer, gjør enheten strømløs i 10 sekunder og forsøk igjen etter ca. 10 minutter. NB! Husk å fjerne batteriet (modell m/oppladbart batteri må fjerne ytterdekselet for å komme til batteriet).

Skulle ikke dette løse problemet er det mulig at enheten må inn til oss for en testing/reparasjon. Ta kontakt med Hyttestyring AS på tlf 71514640.

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00
Lørdager 10:00 - 13:00

Hyttestyring Heat Link: Jeg får ikke kvittering/meldinger på min telefon

Svar fra Hyttetorget

Logg deg inn på siden din og gå til "Mine sider" og "SMS Tilgang". Sjekk at dine nummer er skrevet riktig, selv om de tilsynelatende er riktig så trykk på "Endre" og så "Endre" på neste skjermbilde. Nummer som endres her vil nå oppdateres mot din sentral og dette vil som regel løse problemet.

Nb! Se også problemstillingen "Jeg får ikke kontakt med min sentral"


Hyttestyring Heat Link: Kommandoer og svarmeldinger tar tid

Noen ganger tar det litt tid før kommandoer blir utført og jeg får svarmeldinger
Svar fra Hyttetorget

Systemet bruker SMS meldinger for kommunikasjon frem og tilbake. I perioder tar disse meldingene noe tid for å komme frem, det lønner seg derfor å gi systemet 10 minutter før en prøver igjen. Dersom du har sendt en statusforespørsel kan det f. eks. lønne seg å gå tilbake til hovedsiden, vente en stund og så trykke F5 på tastaturet for å oppdatere siden. Dersom det er mottatt svar vil siden nå oppdateres med gjeldende status.
NB! Se også under "Jeg får ikke kontakt med min sentral"


Hyttestyring Heat Link: Strømstyring slår seg av/på uten at jeg ber om det

Svar fra Hyttetorget

Dersom du opplever at strømpluggene slår seg av/på uten at du har sendt beskjed om det kan dette skyldes to ting:

1. Et lignende eller likt system i nærheten forstyrrer ditt anlegg med sine signaler. Løsningen er å bytte huskanal på de trådløse kontaktene. Dette må også gjøres under 'Mine sider' på internett.

2. De trådløse kontaktene må ha minimum 1 meter avstand mellom seg. Står de for tett kan de sende ut signaler som kan forstyrre hverandre.


Hyttestyring Heat Link: Jeg har glemt passordet mitt

Svar fra Hyttetorget

For innlogging bruker du din sentrals GSM-nummer (telefonnr.) som bruker ID, ved første innlogging bruker du også dette som passord. Du blir nå bedt om å endre dette til et selvvalgt passord. Ved senere innlogginger er det dette selvvalgte passordet som skal brukes, mens bruker ID hele tiden vil være sentralens GSM-nummer (telefonnr.)

Dersom en i ettertid glemmer det selvvalgte passordet, må en bruke linken "Glemt passord" for å få dette tilsendt på e-post, du blir da bedt om å skrive inn din e-post adresse, denne kontrolleres mot adressen som ligger registrert på ditt abonnement og dersom disse stemmer overens vil passord sendes som e-post.

Får du melding om ukjent e-postadresse må du sende en e-post til hyttestyring@hyttetorget.no fra korrekt adresse og be om å få korrigert adressen på ditt abonnement.

Hvis du benytter kontantkort så har ikke vi oversikt over passordet. Dette er noe du har lagt inn selv. Vi anbefaler ikke kontantkort. Det viser seg at de ikke fungerer etter at nettoperatøren har tatt oppdateringer på nettet. Etter en slik oppdatering må strømmen tas fra Heatlinken og settes på igjen etter et minutt.
Hvis du ikke har passordet kan vi slette alt på din enhet. Da må du sette opp alt på nytt slik du gjorde den gangen du kjøpte den

Hyttestyring Heat Link: Jeg mottar meldingen Access denied

Svar fra Hyttetorget

Access Denied kan ha følgende årsaker
1. Du sender meldingen direkte til enheten. Hvis du har abonnement på Hyttstyring skal du sende meldingene til 48200505

2. Tlf nr du sender ifra er ikke registrert som bruker av enheten. Logg deg inn på nettsiden og legg inn det nye tlf nummeret. Hvis tlf er registrert fra før tar du det bort og legger det inn igjen (se side 14 i brukermanualen).

3. Det kan være sendt feil melding. Det skal være store bokstaver i meldingen

4. Det kan være satt opp passord på enheten.

Gassvannvarmere: Gassvannvarmeren brenner ujevnt

Gassvannvarmeren brenner ujevnt og det fører til variabel vanntemperatur. Hva er galt?
Svar fra Hyttetorget

1. Det kan være lite gass på flasken

2. Sjekk sila på innløpet, den kan være full av smuss slik at ikke varmeren får tilstrekkelig vanntrykk.

3. Regulatoren gir ikke nok gass. Skift regulator.

4. Sjekk at det benyttes to-greps blandebatteri. Det må ikke benyttes termostatstyrt blandebatteri.

230V Beredere: Hvordan skifte varmeelement på berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Strømledningen trekkes ut fra stikkontakten i veggen.

2. Dekselet i bunnen av berederen fjernes.

3. Strømkablene som er tilkoblet termostaten (den brune og blå) kobles ifra.

4. Jordledningen (den gule og grønne) fjernes fra flensen på elementet.

4. De fire skruene (13mm pipenøkkel benyttes) skrus ut. Flensen kan nå trekkes ut slik at elementet blir synlig.
5. Elementet demonteres med skruen som sitter i senter av den grønne flensen. Benytt 10mm nøkkel eller umbroconøkkel for dette.
6. Rengjør rundt flensen og påse at pakningen er montert før du monterer det på plass igjen.

Husk at du flytter pakningen over fra det gamle til det nye elementet før du monterer det på plass igjen.

230V Beredere: Hvordan skifte anode på berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Strømledningen trekkes ut fra stikkontakten i veggen.

2. Dekselet i bunnen av berederen fjernes.

3. Strømkablene som er tilkoblet termostaten(den brune) kobles ifra.

4. De fire skruene (13mm pipenøkkel benyttes) skrus ut og elementet løsner slik at det kan trekkes ut. Da ser du sink anoden sitter på en stang mellom varmeelementet.
Denne skrus av og skiftes med den nye.

Pumper: Hvilken farge er det på + ledningen på 230V pumpe

Svar fra Hyttetorget

Det er ikke + og - i et 230V anlegg. Det er det samme hvilken farge som benyttes.

Pumper: Er 230V hyttepumper jordet?

Svar fra Hyttetorget

230V pumpene er ikke jordet

230V Beredere: Det lekker fra det lille grå hullet i det grå dekselet

Svar fra Hyttetorget

Det er enten lekkasje i pakningen til elementet eller lekkasje i selve stål tanken.
1. Skru av dekselet under berederen.
2. Sjekk om vannet kommer fra flensen som er festet med fire skruer.
3. Hvis vannet kommer fra den kan skruene trekkes til.
hvis ikke dette hjelper kan pakningen skiftes.
4. hvis vannet kommer fra selve stål tanken må berederen skiftes.

Solcelleanlegg: Hvordan frakoblers anlegget på korrekt måte?

Svar fra Hyttetorget

Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes)

Incinolet: Vi er plaget av vond lukt ute når toalettet brenner.

Vi har en Incinolet forbrenningsdo, den er kjøpt brukt så den er nok en del år gammel. Det lukter vondt når den brenner. Litt søtlig kvalmende lukt. Det lukter selv om den er nylig tømt.
Svar fra Hyttetorget

Lukt fra forbrenningstoalett kan oppstå dersom tilførsel-/avluftingen ikke er montert korrekt.

1. Sørg for at lufteventiler i rommet er montert og at disse er åpne
2. Lufterøret ut fra toalettet skal ikke ha flere enn ett 90 grader bend.
3. Askeskuffen bør tømmes ca hver 3 dag.

Hyttekomfyrer: Stekeovnen slutter å brenne etter en stund

Svar fra Hyttetorget

For Dovre nyere enn 2007:
Bunnplaten innvendig i stekeovnen fjernes med at den skyves bakover og tas opp i forkant. Skru av den grå flammesprederen som er festet med 2 stjerneskruer. Under på venstre side av flammesprederen kommer det frem to følere, den hvite er til gnisten og skal ikke røres. Den andre føleren som er messingfarget skal justeres litt inn mot der hvor flammen kommer ut av brenneren. Det er viktig at flammen berører tuppen av denne føleren når brenneren brenner. Husk at flammen forandrer seg når flammesprederen og dekselet i bunnen av komfyren settes på plass igjen. Hvis ikke dette hjelper må føleren flyttes litt til.

Pumper: Pumpa gir ikke jevnt trykk

Svar fra Hyttetorget

Pumpa gir mer vann enn det som blandebatteriene slipper igjennom. Hvis pumpa gir 12,5l pr min og blandebatteriet slipper igjennom 8 liter vil pumpa starte og stoppe hele tiden. Dette fordi den produserer mer vann enn blandebatteriet slipper ut.