Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

261 - 280 Mest leste problemstillinger

230V Beredere: Hvor sitter overoppetingsikringen på ISEA bereder?

Svar fra Hyttetorget

Sikringen sitter bak dekselet som er i fronten nede på varmeren.
Skru av skruene i bunnen av varmeren inn mot bakveggen.
Trekk av bryterknotten til termostaten.
Trekk ned dekselet i bakkant og ta det av.
Overopphetingssikringen kommer fram på høyre side der hvor dekselet var montert.
Trykk inn knappen, den skal da bli stående inne.

Spesialpakker: For lite vann ut av dusjhodet.

Når vannet kommer er det ikke spredt vann, det er bare en fast stråle.
Svar fra Hyttetorget

Ytterst på dusjhodet er det et blankt felt. Dette har to stillinger. Trekk hele det blanke ut eller inn, da veksler dusjhodet mellom bred og fast stråle.

Hyttedusjer: Senkepumpe i dusjtank gir ikke vann.

Vi opplever ved andre gangs bruk av dusjkabinett med 29 liter vannbeholder med 12v senkepumpe (whale) koblet til omformer og 230v strøm at pumpa plutselig slutter å pumpe vann men fortsetter å gå på høyt turtall. Nærmest i "frigear". Når vi tar av strømmenog setter den på igjen virker pumpa som den skal.
Svar fra Hyttetorget

Løft pumpa litt opp fra bunnen og ut fra siden. Det er viktig at det er mye vann rundt pumpa der hvor vannet kommer inn.

Jets Vacumtoalett: Frost i rør

Har Jets vacumtoalett. Kun 12 volt. Bruker frostveske. Allikevel fryser røret om natten når vi er der. (Går greit når det er snø) Røret ligger åpent på fjell med 6 m.til septikktank. Tanken ligger 2 meter høyere enn hytta. Frosten skjer i skjøten. Er det noen mulighet til å isolere røret? Vil det hjelpe om jeg legger pukk, treverk rundt. Eller har dere andre forslag.
Svar fra Hyttetorget

Vi anbefaler at du kontakter en rørlegger og kjøper isolasjon som du legger rundt rørene. I tillegg vil jeg anbefale at du legger en varmekabel utvendig på røret før du legger isolasjonen. Hvis røret skulle fryse kan du sette på varmekabelen en stund til røret er tinet opp. Ikke la varmekabelen stå på hele tiden. Da vil du få problemer at det tetter seg med avfall i røret.

Solcelleanlegg: Lades solcelleanlegget i overskyet vær?

Svar fra Hyttetorget

Et solcelleanlegg lader noe når det er gråvær, men det er svært lite. Så lenge det er lyst ute vil panelet lade noe.

Drikkevannsfilter: Kommer nesten ikke vann igjennom Vera Ecofriendly

Kjøpte i fjor et Vera Ecofriendly drikkevannsfilter sammen med Vera vannsystempakke 230V som fungerte utmerket. Dessverre frøs filteret i stykker i fjor høst, og siden jeg var så fornøyd med filteret kjøpte jeg et nytt i våres. Det ble montert nå i sommer, men nå har problemet oppstått. Det kommer nesten ikke vann igjennom filteret. Det står i beskrivelsen at det skal gi mellom 2 og 4 liter pr minutt avhengig av vanntrykk, men her er det bare såvidt det sildrer vann igjennom. Det kommer ikke så mye som en halv liter pr. minutt engang. Jeg har montert filteret på vanninntaket hvor trykket er betydelig, så lavt trykk kan ikke være årsaken. Skjønner ikke hva som kan være feil, siden det i fjor fungerte utmerket.
Svar fra Hyttetorget

Filteret vil gradvis gi mindre vanngjennomstrømmning pga gjentetting av porene.
Levetid er avengig av vannkvalitet.
Hvis du har mye hummus i vannet anbefaler vi at du monterer et forfilter som tar det meste av smuss.
Filterinnsatser kan du bestille på linken under.

Biologiske toaletter: Reinhald av innvendig toalett.

Eg har ein snurredass med 3 kammer +1 .Ønsker opplysning om kva vaskemiddel eg kan
beuka til reinjering innvendig i toalettskåla utan å skada kompostprosessen.
Toalettet er av plast.
Svar fra Hyttetorget

Du kan benytte Jif til rengjøring. Ved bruk av moderate mengder vil du ikke skade kompostprosessen.

Hyttestyring Heat Link: Hvordan bytter jeg huskanal?

Svar fra Hyttetorget

Huskanal skifter du på nettet.
Logg deg inn på Hyttstyring og gå under mine sider. Der kan du endre huskanal under
Utstyrsliste/oppsett.

Incinolet: Kan toalettet stå i uthus om vinteren?

Vi er veldig godt fornøyd med toalettet vi kjøpte, det funger helt utmerket, men jeg lurer på om det kan stå i et uthus om vinteren? Det blir jo kaldt og kanskje også litt rått, bør jeg pakke det inn i en isolasjonsmatte? Består toalettet av rustfri plater ?
Svar fra Hyttetorget

Toalettet består av rustfrie plater. Det er viktig at det ikke blir for fuktig for det er elektronikk innvendig i toalettet.
Hvis det står innendørs og ikke det kommer vann inn i rommet vil dette gå bra.

Lamper og spots: 12v spotter

Er det krav til lufting / koblingsboks bak disse ved montering?
Svar fra Hyttetorget

Alle innfelte lamper skal ha en kasse rundt seg slik at det blir et luftrom over lampa. Kabelen kobles rett i lampa. Hvis du skal videre til neste lampe kan du koble begge kablene sammen i koblingspunktet i lampa.

Incinolet: Bytte av timer

Hei. Er det mulig å skifte timer selv?
Svar fra Hyttetorget

Det er en enkel jobb. Skru av topplokket på toalettet. Da ser du en blank boks som det det er et hull i med et rundt klart lokk. Ta av det blanke lokket og trekk timeren rett opp og skift den.

Ute cisterner: cisterne 500L stående

Kan vanncisterner stå ute hele året med vann og hvordan evt. frostsikrer man disse? Har disse tappekran og overløpsrør?
Svar fra Hyttetorget

Vanncisterner kan ikke stå med vann i hvis de står ute hele året og ikke frostsikres.
Hvis du skal frostsikre en cisterne må den isoleres godt utvendig og legge en varmekabel innvendig i tanken.

Hyttestyring Heat Link: Varmepumpe

Kan man koble opp en varmepumpe på Heatlink trådløs kontakt?
Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.
Så fremt produktet ikke har større forbruk en 3500 W er dette fult mulig.
Det er da først og fremst som en av/på funksjon, men hvis du plasserer hovedenheten som har innebygd termostat i nærheten kan du også benytte deg av frostsikringen som temperatur styring. Ved å stille inn denne på f.eks 8-14 grader vil den slå seg på når det er under 8 og av når det er over 14 grader.

Mvh

Hyttetorget

Hyttestyring 12V: Hvor langt ned i temperaturen kan laserkaminen starte?

Svar fra Hyttetorget

Den er konstruert for minus 20 grader. Hvis det er kaldere enn 15 minusgrader kan det hende at det må til 2-3 startforsøk.

Hyttestyring Heat Link: Service Hyttestyring

Svar fra Hyttetorget

Dersom du har spørsmål vedr tekniske problemstillinger knyttet til Hyttestyring, og ikke finner svaret i problemløseren, kan du ta kontakt med Hyttestyring AS på telefon 71514640

Mandag - fredag 9:00 - 16:00
Lørdag 10:00 - 13:00

Aggregater: Gen alert kommer frem i displayet og aggregatet starter ikke.

Svar fra Hyttetorget

Gen alert er en fellesbetegnelse på flere feilmeldinger.

Sjekk følgende:
1.Denne meldingen kan komme hvis det er lenge siden aggregatet er benyttet. Det kommer lite drivstoff frem til forgasseren slik at det blir feil blandingsforhold. Da vil aggregatet få feil turtall og det stopper etter kort tid. Hvis det er kommet for lite bensin frem til aggregatet skal det starte hvis det forsøkes med nytt startforsøk. Hvis det fortsatt ikke starter bør forhandleren kontaktes.

2.Brenseltank monteres 30- 40 cm under aggregatet og maks 2 m bortenfor.

3. Sjekk om det er riktig oljenivå. Det må ikke være for mye olje på aggregatet.

4.Startbatteriet må være oppladet og batteriet må være plassert rett i nærheten av aggregatet. Benytt 10mm babel. Maks 2meter.

Gassvannvarmere: Gassvannvarmerengir plutselig kaldt vann

Har godt varmt vann når jeg er i dusjen. Hvis jeg syns det blir for varmt og tar litt mere kaldt vann fra batteriet, blir det bare kaldt vann som kommer.
Varmeren slukker.
Svar fra Hyttetorget

Anbefalt innstilling på gassvannvarmeren når vann inn har romtemperatur (ca 20 grader)
- Gass vris til minimum
- Vann vris til minimum
- Dersom vann inn har lavere temperatur vris gassmengden høyere enn minimum
- I dusjen skal varmtvannskranen være helt åpen
- Kaldtvannskranen brukes til temperaturregulering av dusjvannet


Hvis du har automatbatteri er dette en problematisk installasjon for gassvannvarmeren. Det bør være 2-greps batteri; ett for varmtvann og 1 for kaldtvann.

Biologiske toaletter: Reparasjon av Snurredassen

Det har kommet en rift på toppen av lokket til ytterkammeret. Hvilket middel kan benyttes for å reparere lokket?
Svar fra Hyttetorget

Du må benytte en liten bit med glassfiber og polyester (herder). Polyester og herder skal blandes sammen.
1. Puss med et grovt sandpapir der hvor skaden er og litt ut på sidene.
2. Bland sammen polyester og herder etter anvisning på emballasjen.
3. Før på et lag med en pensel der hvor skaden er.
4. Klipp til en bil med glassfiber som legges på skaden og litt ut på sidene.
5. Legg flere strøk med polyester oppå glassfiberen slik at den blir fuktig.
6. Press ut luft hvis det er det i glassfiberen.

Hyttekomfyrer: Dovrekomfyr som er feilkoblet til 230V.

Hva må jeg gjøre når jeg har koblet en Dovre til 230V strøm.
Svar fra Hyttetorget

Hvis du har tilkoblet 230V på komfyren og trykket på tenningsknappen vil gnistgeneratoren gå i stykker. Vi kan da sende en ny gnistgenerator som går på 230v.
Varenummer 20356002 Gnistgenerator 230 V

Montering.
Kunden skrur av ryggen på komfyren. Oppe i venstre hjørne vil de se generatoren.
Skift den med den nye. Ledningene skal tilkobles på samme måte som de var montert på den gamle.

Aggregater: Hvordan kobles aggregatet mot batteriene

Fra batteriladeren kobles ledninger, 1 til pluss og 1 til minus. Skal disse være på samme batteri, eller i hver sin ende av seriekoblingen?
Svar fra Hyttetorget

Hvis du har en batteribank med to batterier anbefaler vi at + kabelen tilkobles det ene batteriet og - kabelen det andre batteriet.