Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

241 - 260 Mest leste problemstillinger

Vannsystem: Kan oppvaskmaskin kombineres med Vera Vannsystem

har vannsystem fra oss 12v (kjører aggregat i tillegg)
kan det legges inn oppvaskmaskin på dette vannsystemet?
Svar fra Hyttetorget

Oppvaskmaskin kan benyttes på et Vera vannsystem. Maskinen vil bruke noe lengre tid på fylling av vann fordi vanntrykket er noe lavere enn det som er vanlig i hus. Vær klar over at det blir liggende igjen vann i oppvaskmaskinen som kan være ødeleggende i frostsituasjoner

GSM kamera: Mottar ikke bilder

Får ikke motatt bilder, melding sendes, men får nettverk opptatt kort tid etter. Prøvd å resette kameraet med den vanlige resett kanppen, noen andre måter å gjøre dette på?
Svar fra Hyttetorget

Du må ta en generalresett av kamera.

1. Skru av strømmen i min 20 sek.
2. Skru på kamera samtidig som knappen på baksiden holdes inne.Lysdioden vil lyse konstant i 2-4 sekunder før den blinker. Da er kameraet resatt.

Nå må kameraet settes opp på nytt med de meldingene som ble sendt første gangen det ble satt i gang.

(Problemer med GSM kamera? Send epost til support@clsf.no og du vil få hjelp innen 24 timer)

Hyttestyring 12V: Kan heat link styres på web fra nettbrett (iPad)

Svar fra Hyttetorget

Nettbrett kan benyttes. Det eneste som du ikke kommer inn på er funksjonene som ligger på den grønne linjen i toppen av siden. Du kan slå av og på alle sonene.
Vi utvikler imidlertid løsningen kontinuerlig og vil i løpet av året lansere en ny forbedret web-versjon, som også vil fungere optimalt på nettbrett.

Vannvarmere: Termostat på 10 og 20 liter vannvarmere

Er hyttevannvarmere regulerbare? Har de termostat?
Svar fra Hyttetorget

Du kan ikke regulere temperaturen selv. Den har en ikke-regulerbar taermostat rett under kokepunktet.

Jets Vacumtoalett: rensing

Kunden benytter i dag blårens til rens av toalettet. Går dette bra eller er det spesielle midler man må benytte?
Svar fra Hyttetorget

Du bør benytte deg av jets toilet clean. Det er et rengjøringsmiddel som renser både toalettskålen og rørene. Dette kan du kjøpe hos oss.

Hyttestyring Heat Link: hvordan fungerer kanal 1 (frostvakt)

Jeg sliter med å finne rett løsning for meg

Jeg var i den oppfatning at jeg skulle kunne bruke kanal 1 (frostvakt) mot en ovn, som kunne fungere som frostvakt 3-6 grader automatisk, og med en sms kommando endre til arbeidsoområde 18-20 feks.

forvirringen min starter med kommandolissten.
HEATON
HEATOFF
FROST av
FROST på

hvilken kommando skal jeg bruke for å endre fra aktiv frostvakt til arbeidsområde?
hvilken kommando skal jeg bruke for å tilbakegå til frostvakt modus?

Mvh Frode Bjelland
Svar fra Hyttetorget

Du skal sende følgende meldinger hvis du ikke har abonnement fra Hyttestyring:
THERMON aktiviserer frostsikringen.
HEATON tvangskjører sone 1. Denne benyttes vanligvis ikke.
TEMP!*3,+20,+18* Setter temperaturen mellom 18-20 grader.

Følgende meldinger skal sendes når du har abonnement på Hyttestyring:
FROST PÅ aktiviserer frostsikringen.
TEMP 18 20 Setter temperaturen mellom 18-20 grader.

Hyttestyring Heat Link: Kan gammel Heatlink sentral bygges om til ny med oppladbare batterier.

Svar fra Hyttetorget

Nei det går ikke.
Den nye er en annerledes i elektronikken.

Solcelleanlegg: Hvordan kobles ledningene til og fra sikringsskapet

Usikker på hvor + og - skal være, hvor skal det settes ledninger
Svar fra Hyttetorget

Plussledningen skal tilkobles i toppen av hver sikring.
Minusledningen skal tilkobles kobberskinna som den sorte tykke kabelen går inn på.

Pumper: Får ikke jevn vannstrøm

Kranen 'hoster' og det kommer vann og luft om hverandre. Får ikke jevnt trykk selv om jeg lar pumpa gå lenge. Pumpa stopper ikke selv om kranene stenges...
Svar fra Hyttetorget

Det er helt tydelig at det er luft i systemet. Lufta må komme inn på sugesiden av pumpa. Jeg anbefaler at du sjekker alle koblinger fra filteret og ned i cisterna som vannet pumpes opp fra. Det kan også være filteret som er utett.

Vifter: Finnes det sikring på regulatoren?

Regulatoren har sluttet å virke etter 4 år, finnes det en sikring som kan byttes?
Svar fra Hyttetorget

Det er en glassikring som sitter bak dekselet til regulatoren.
1. Trekk av bryterhjulet.
2. Skru ut mutteren som sitter rundt akselen.
3. Ta av dekselet.
4. Sjekk om sikringen har gått i stykker, isåfall må den byttes.

Laserkamin: Laserkamin får ikke drivstoff.

Tanken er full og meldingen fuel kommer frem i displayet.
Svar fra Hyttetorget

Under tanken sitter det en sil. På denne sila sitter det en tapp som går opp i tanken og åpner for drivstoffet. Denne tappen kan være knekt eller skjev.
Ny sil kan bestilles i nettbutikken vår, varenummer 42783.

Biologiske toaletter: Får ikke snurret Vera snurredass standard

Jeg får ikke snurret innerkammeret på Vera Snurredass med faste kammer.
Svar fra Hyttetorget

1. Det kan ligge et fremmed element mellom indre og ytre kammer. Det kan også være at innerbeholderen har blitt noe deformert slik at mutteren til innerluken hindrer snurring fordi den hekter fast i ytterbeholderen. Dette kan skje dersom man har ikke har fylt kammerne på riktig måte, nemlig i stigende nummerrekkefølge 1,2,3,4. Problemet kan løses ved å tømme kammerne

2. De 4 faste kammerne henger fast i senterakslingen. Akslingen må derme bære en vekt på inntil 500 kilo med fulle beholdere. Disse 500 kiloene blir overført fra akslingen til sentrum av bunnen på Snurredassen. Dersom underlaget til bunnen er ustabilt, dvs det er ikke støpt flate under bunnen, kan underlaget gi etter for presset fra akslingen. Dette vil i sin tur føre til at toppen av akslingen glir ut av sporet sitt slik at hele innerbeholderen blir liggende litt skjevt og lar seg ikke dreie.
Problemet kan løses ved å tømme kammerne, støpe fundament og sette akslingen på riktig plass

3. Vinterstid kan urinen fryse dersom man ikke har varmekabel. På eldre modeller kan dette hindre dreiing av kammer.
Problemet vil løses til våren. Neste vinter bør man bruke frostvæske for å hindre ny frost

Samletanker: Nivåvarsler: Àvstilling av alarm lyd

Kan alarmen på nivåvarsleren justeres slik at den kun gir lys og ikke lyd?
Svar fra Hyttetorget

Lyden kan ikke fjernes fra varsleren.
Den skal gi både lyd og lyssignal. Lyden vil bli borte når du trykker på knappen. Lyset blir ikke borte før tanken er tømt.

Vifter: Takvifte stopper ved lav hastighet på regulator

Når viften reguleres til lavere hastighet, stopper den. Hva er galt? Skal vifte eller regulator byttes?
Svar fra Hyttetorget

Det er viktig at regulatoren justeres når den monteres.
Bak dekselet er det en liten justeringsskrue. Når bryteren er justern ned på min effekt må skruen justeres slik at vifta går fritt rundt på et lavt turtall.
Dette er viktig for at vifta ikke skal gå i stykker.

Aggregater: Hvilke service verksteder benytter Hyttetorget for aggregater

Svar fra Hyttetorget

For Dometic Tec 29 og Tec 30 skal Dometic kontaktes på tlf 33428450.
For Telair skal Vision engros kontaktes på tlf 91776900
Øvrige aggrgater ordner kundene selv.
Vi kan skaffe deler til Loncin aggregater. Der kontakter vi KCL tlf 66753000

Dometic kjøleskap: Kan Vera eller Dometic kjøleskap benyttes i Campingvogn eller båt?

Dette bør ligge som info i problemløseren
Svar fra Hyttetorget

De kjøleskap som vi har i vårt sortiment bør ikke anbefales i båt eller campingvogn.
I båt skal det være lukket brenner og skapene må stå i vater for at de skal gi den effekten de skal ha.

Pumper: Kan maxi pumpe tørrkjøres?

Kan hyttepumpe maxi tørrkjøres?
Svar fra Hyttetorget

Nei! Hvis den kjøres tørr vil pumpehjulet løsne fra akselen.

Pumper: Pumpa har stoppet.

Motoren vil ikke gå når vi åpner vannkrana.
Svar fra Hyttetorget

Trykkbryteren kan være i stykker.
Ta ut strømkabelen til pumpa.
Skru av det lille firkantede dekselet i bunnen av pumpa og ta av de to ledningene som er festet inn på bryteren.
Sett disse ledningene sammen.
Sett inn strømkontakten.
Hvis pumpa går nå er elektromotoren i orden og trykkbryteren defekt. Trykkbryter må bestilles.
Hvis pumpa ikke går er elektromotoren defekt. Ny pumpe må bestilles.

Pumper: Hvordan skiftes trykkbryteren?

Svar fra Hyttetorget

1. Skru av dekselet i bunnen av pumpa, det er festet med en stjerneskrue.
2. Trekk ut de sorte ledningene.
3. Skru av en skrue på hver side av trykkryteren.
4. Bryteren er nå løs og kan demonteres.
5. Bryteren monteres i motsatt rekkefølge.

Tanker: Forlengelse av hals

Har en 3000 liter tank Platin, ønsker å forlenge halsen på denne med 2 stk kum/betongringer. Er dette ok?
Svar fra Hyttetorget

Dette anbefaler vi ikke. Du kan kjøpe en halsforlenger.
Se link for halsforlengeren.