Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

21 - 40 Mest leste problemstillinger

Solcellepaneler: Pluss og minus ledning

Panel 80/120W - hva er pluss, brun eller blå ledning
Svar fra Hyttetorget

Brun er pluss og blå er minus.

230V Beredere: Berederen gir ikke varmt vann

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om det er strøm i stikk-kontakten.

2. Overopphetingssikringen kan ha løst ut, reset denne (se anvisning)

3. Varme elementet er defekt og bør skiftes


230V Beredere: Det kommer ikke vann ut av berederen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk at kaldt vann kommer inn på høyre side.

2. Sikkerhetsventilen kan stenge for vannet, denne må isåfall byttes ut.

230V Beredere: Sikringen går eller jordfeilbryteren slår ut

Svar fra Hyttetorget

Varmeelementet må skiftes


Pumper: Pumpa går hele tiden

Svar fra Hyttetorget

1. Det kan komme inn falsk luft på sugesiden. Sjekk alle koblinger. Stopp pumpa og se om vannet forsvinner fra filteret på inntaket. Hvis vannet blir borte er det en lekkasje på sugesiden.

2. Trykkbryter kan være defekt.

3. Pumpa kan være montert opp ned. Pumpehuset skal stå nederst og elektromotoren på toppen

Pumper: Det er lekkasje under på pumpa

Svar fra Hyttetorget

Det er en sprekk på feste til trykkbryter (frostskade). Bryteren må skiftes


Pumper: Pumpa går, men gir ikke vann

Svar fra Hyttetorget

Pumpehus må skiftes.


Pumper: Pumpa går stadig i 1 sekund og slår seg av igjen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om det er en lekkasje på trykksiden.

2. Sjekk om det er lakkasje på sugesiden. Dette gjøres med at strømmen tas fra pumpa. La den stå en stund og se om vannet er borte fra filterglasset. Hvis vannet er borte er det en lakkasje i filteret eller i slangen fra cisterna til pumpa.
3. Ventilkammersettet må skiftes.
4. Øvre pumpehus må skiftes (NB! Den nederste delen på pumpa kalles øvre pumpehus)


Pumper: Elektromotoren går ikke

Svar fra Hyttetorget

Trykkbryteren kan være defekt. Bryteren må skiftes

Incinolet: Hvordan skifte varmeelement på Incinolet

Svar fra Hyttetorget

Det er enkelt å skifte dette elementet.
1. Ta ut askeskuffen
2. Fjern dekselet på høyre side på toalettet, da kommer du inn til tilkoblingen til varmeelementet.
3. Ta ut termostatføleren.
4. Skru av ledningene som går inn til varmeelementet.
5. Skru av vingemutteren som holder platen rundt varmeelementet.
6. Trekk platen av.
7. Ta hendene inn der hvor askeskuffen har stått og skyv elementet fra deg slik at det løsner fra festene og trekk det helt ut.
8. Nytt element monteres i motsatt rekkefølge.

Klikk på bildet nedenfor for å se video av utskiftingen:


https://www.youtube.comIncinolet: Rengjøring eller utskifting av vifte til Incinolet

Svar fra Hyttetorget

Rengjøring eller utskifting av vifte til Incinolet gjøres slik:

https://www.youtube.com


Biologiske toaletter: Hvordan forhindre lukt i toalettrommet

Svar fra Hyttetorget

1. Lufterøret fra biokammeret bør ledes mest mulig rett opp og over tak.

2. Hele lufterørets lengde (også over tak) bør isoleres for å hindre kondens i røret og øke luftgjennomstrømningen. Dette er spesielt viktig for vinterhytter.

3. Dersom man har strøm eller 12V anbefaler vi en elektrisk vifte plassert i eller på toppen av lufterøret for å øke trekken i røret. Dette eliminerer lukt i toalettrommet, øker fordamping av væske og er til fordel for komposteringsprosessen.

4. Får man på tross av dette lukt i toalettrommet tyder det på luftlekkasje og utetthet i røret. Sjekk spesielt overgangen mellom det fleksible hvite Ø110 mm lufterøret og der dette går inn i toppen av vifta. Det skal sitte en tetningsring (O-ring) på røret som sørger for tetting.

5. En vind-vifte på toppen av lufterøret kan benyttes, enten i tillegg til en elektrisk vifte plassert i røret eller som frittstående vifteløsning. Vind-vifte er effektivt når det blåser, men uten effekt når det er vindstille.

6. Man kan skape et overtrykk i rommet og erstatte vond lukt med frisk varmere luft ved hjelp av en solventilator

Biologiske toaletter: Hvordan hindre vond lukt ute

Svar fra Hyttetorget

1. Toppen av lufterøret bør være over mønetoppen for å hindre nedslag av vond lukt ute

2. I sommervarmen fordamper det mye urin. Denne lukten kan reduseres ved å helle en bøtte med vann der hvor urinen ligger. På denne måten fortynnes luktstoffene og lukten reduseres umiddelbart. Den kan komme tilbake igjen etter noen dager, og da gjør man det samme igjen. Varmekabelen kan med fordel slås av under slike forhold


Biologiske toaletter: Hvordan unngå at urinen fryser

Hvordan unngår man at urinen fryser på vinteren?
Svar fra Hyttetorget

1. Ved tilgang til strøm benyttes varmekabel i ytterkammeret, hvor urinen samler seg.

2. Benytt nedbrytbar frostvæske i ytterkammeret

Cinderella: Service telefon for Cinderella

Svar fra Hyttetorget

Har du tekniske problemer eller andre spørsmål knyttet til Cinderella forbrenningstoalett ber vi om at du tar kontakt med fabrikken direkte:

Ecotech Servicetelefon: 77 71 15 00

Compact F1 / S1 / S2: Compact F1 - Alarmen går ofte

Svar fra Hyttetorget

En fettutskiller holder tilbake fett fra dusj/oppvask og lar vann/partikler passere ned i en filterpose. Filterposen skiftes gjerne av hytteeieren selv. Hyppigheten avhenger selvsagt av belastning og vannforbruk, men en typisk hytte med 2-4 personer kan regne med ca 30 bruksdøgn mellom hver gang posen må skiftes/rengjøres. For gjennomsnittshytta betyr dette 1-2 pose pr. år, for andre kanskje 3 - 5 poser i året. Anlegget varsler når det er behov for poseskift.

NB! Bruk av vaskemaskin-/oppvaskmaskin vil føre til hyppigere poseskift og er normalt ikke å anbefale i tilknytning til filterposeanlegg.

NBB! For å unngå rask tetting av posen, bør alle tallerkener tørkes godt med tørkepapir før de legges i oppvaskkummen

Dersom posen i anlegget tetter seg til raskere enn det som er beskrevet over kan dette skyldes fettutskilleren.

1. Sjekk at vanninntaket står plassert på motsatt side av inntaket til den midtre delen av fettutskilleren. Vannet skal ledes rundt den midtre delen av fettutskilleren og ledes inn i det midtre kammeret via et hull nede.

2. Se til at det er høydeforskjell mellom vannintak og svanehalsen i midten av fettutskilleren. Hvis ikke kan vannstanden i fettutskilleren stå så høyt at fettet på toppen av vannspeilet vil kunne renne ut i nedsparringen for vanninntaksrøret. Fettet vil isåfall ledes ned i filterposen som tettes raskt til.

3. For å unngå dette må vannstanden senkes. Dette gjøres ved å skyve svanehalsen i det midtre kammeret noen centimeter ned. Filterpose

Kapp røret under fettutskilleren slik at det kun stikker ut et par centimeter.Gassovner: Gassovnen slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

Dersom ovnen slukker når knappen slippes kan dette skyldes to ting;

1. Ledningen som er festet til ventilen som sitter under bryterknotten kan være løs. Den trekkes til med en skiftenøkkel (se bilde til venstre)2. Veltesikringen som er montert i bunnen av ovnen kan være festet skeivt. Den blanke plata mellom gassflaska og brennerdelen må demonteres. Den er festet med 3stk stjerneskruer. Sikringen sitter i bunnen av ovnen, se bilde under. Hvis den står montert på skrå må den trykkes over til siden slik at den står i rett posisjon. Hvis ovnen fortsatt ikke virker kan ledningen som går inn på sikringen kobles sammen.
Hyttestyring Heat Link: Frostalarm (temp +... ALARM)

Frostsikringen er satt til 18-22 grader. Jeg får frostalarm(temp + 20 ALARM) selv om det ikke er under nedre temperatur 18 grader.
Svar fra Hyttetorget

1. Setter man for stort gap mellom frostsikringstemperaturene, for eksempel 18-22 grader og man har for liten kapasitet på ovnene (kun 1 panelovn) vil man kunne få alarm. Klarer ikke panelovnen å øke temperaturen i hytta fra 18 til 22 grader i løpet av 4-5 timer får man alarmvarsel (her varierer det litt på versjoner). NB! Husk å skru panelovnene på minimum 25 grader i tilfellet over. Hvis ikke vil de ikke klare å øke temperaturen og man vil få temp.alarm.
Tiltak: Flere ovner og/eller lavere sprik mellom temperaturinnstillingene, f.eks 19-21 grader

2. Ønsker du ikke frostvarsel på SMS? Huk vekk valget under ‘Mine sider’ – ‘alarm meldinger’.

Hyttestyring Heat Link: Mottar melding; Batt Alarm

Svar fra Hyttetorget

Eldre modeller:
Batteriene er utladet og må skiftes. På eldre modeller med 3stk AAA batterier anbefaler vi at det benyttes Duracel batterier, da disse holder lengst.
Sjekk om batteriene har kontakt. I hver ende av der batteriene settes inn i enheten er det mottakere. Sjekk om det er kontakt mellom batteriet og disse. hvis ikke kan du bøye de tilbake slik at det blir kontakt mellom de og batteriene.

Nye modeller:
På nye modeller med oppladbart innebygget batteri vil Batt Alarm normalt kun forekomme når hytta har vært strømløs i over 12 timer.
tilbake slik at det blir kontakt mellom de og batteriene.

Hyttestyring Heat Link: Jeg har glemt brukernavnet for å logge meg inn på nettsiden

Svar fra Hyttetorget

Benytt tlf.nr til Heatlinken. Det står bak på enheten og i registreringsskjemaet du sendte inn når du kjøpte enheten