Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

20 Mest leste problemstillinger

Solcelleanlegg: Solcelleanlegget lader ikke

Solcelleanlegget er koblet opp men batteriene lades ikke, hva kan være galt?
Svar fra Hyttetorget

Når solcelleanlegget ikke lader kan du følge punktene som er beskrevet nedenfor:

1. Verdier skal vises i Volt
Hvis styringstavlen viser verdier i prosent må den settes over på volt (gjelder regulatorer frem til våren 2009).

A. Hold den venstre knappen med pil taster inne helt til displayet skifter til SOC
B. Trykk på den høyre knappen med lyspærer på, SOC begynner å blinke.
C. Trykk på pil ned på den venstre knappen, displayet skifter til UOL.
D. Trykk på den høyre knappen med lyspærer igjen, UOL slutter å blinke.

La regulatoren stå i et minutt slik at den skifter til normalmodus. Nå står det spenning i vinduet

2. Kontroller hvilespenningen på batteriene
Det er hvilespenningen på batteriene som viser hvilken kapasitet de har. Hvilespenningen måles når solen har gått ned. Et full-ladet batteri har en hvilespenning på 12,72V. Batteriet er helt utladet på 10,5V, men styringstavla vil bryte strømtilgangen når spenningen er rundt 11,1V (30%). Ladespenningen (måles på dagtid) kan være opp mot 14,4V og vil ikke gi noen indikasjon på om batteriene er fulladet.

Benyttes syrefylte batterier bør syrevekta måles med en syremåler. Dersom en av cellene i et batteri har stort avvik fra de andre bør dette batteriet fjernes fra batteribanken. Er batteriene tette bør de kobles fra hverandre og spenningen måles på hvert enkelt batteri. Batteri(er) med stort avvik fjernes fra batteribanken.

3. Kontroller at batteriene er like
Batterier av ulik Ah størrelse og type skal ikke kobles sammen. Det samme gjelder batterier med større aldersforskjell enn 12 måneder

4. Kontroller om det kommer spenning fra panelet
Koble ut kablene som går fra solcellepanelet til regulatoren, husk at det er strøm på kabel endene. Bruk et multimeter for å måle spenningen fra panelet. Spenningen skal være mellom 17 og 21V når det er sol på panelet.

5. Kontroller polariteten på ledningene fra panelet
Hvis det vises en måne på regulatoren på dagtid er det byttet om på polariteten (+og -) fra panelet. Dette gjelder kun nye anlegg.

6. Kontroller ledningene fra panelet
Følge ledningene tilbake til panelet. Se etter mulige skader på ledning og brudd. Sjekk eventuelle koblinger. På paneler som er utstyrt med koblingsboks på panelets bakside må man åpne denne. Sjekk også koblinger her. Merk at kabeltykkelsen fra panel til regulator er dimensjonert etter tabellen i monteringsanvisningen. Dette er svært viktig for å unngå spenningstap.

7. Kontroller panelets overflate
Se etter synlige skader på panelets overflate. Har panelet vært utsatt for røff behandling eller hærverk kan dette være årsaken. Panelet må da skiftes. Påse også at ingen gjenstander skygger for panelets overflate

8. Kontroller sperredioden
På enkelte solcelleanlegg er det montert sperredioder for å koble sammen flere paneler. Det kan oppstå brudd i en slik diode. Benytt et multimeter for å måle om det er spenning på kontaktpunktene på diodene.

9. Lading i mørketid
I mørketiden av året lader et solcelleanlegg dårlig. På styringstavla kan du se hvor mye som er ladet inn på batteriene og hvor mye som er brukt. Du finner dette når du trykker på piltastene. Trykk til du kommer til et vindu som har bilde av en sol og pil til batteriet. Det skal stå ah etter tallene i vinduet. Slik vil du se om du forbruker mer strøm enn det som lades inn. Tabellen nedenfor viser lading pr.uke gjennom året, fra ulike panelstørrelserSolcellebatterier: Hvordan kobles batterier sammen

Finnes det noen forholdsregler for korrekt sammenkobling av batterier?
Svar fra Hyttetorget

1. Det skal alltid kobles pluss på pluss og minus på minus.
2. Sikringen på batterikabelen skal være på polen.
3. Batterier av ulik Ah størrelse og type skal ikke kobles sammen.
4. Batterier med større aldersforskjell enn 12 mnd bør ikke kobles sammen.

Styringstavla vil ikke ta skade hvis du har koblet feil

Solcelleregulator: Styringstavlen kobler ut belastningen for tidlig

Styringstavlen kobler ut belastningen for tidlig, hva er galt?
Svar fra Hyttetorget

1. Hvis regulatoren viser prosentverdi i visningsvinduet skal dette programmeres fra soc til vol visning. Se 6.2 i brukermanualen.

2. Nattlysfunksjonen skal stå på off. Se 6.4 i brukermanualen.

3.Forbuket på utgangskursen kan være høyere enn 20amp.

4. det kan være en kortslutning i anlegget.


Solcelleregulator: Feilmelding E06

Hva er galt når displayet i regulator viser feilmelding E06?
Svar fra Hyttetorget

Denne feilmeldingen er dessverre vanlig på en del eldre regulatorer. Den kommer når sola går ned og blir borte når sola kommer opp igjen. Meldingen har ingen betydning for anlegget, alt virker som det skal.

Solcelleregulator: Feilmelding E12

Hva er galt når feilmelding E12 vises i displayet på regulatoren?
Svar fra Hyttetorget

Feilmelding E12 betyr at det er kortslutning på regulatorens modulinngang.

Solcelleregulator: Feilmelding E07

Hva er galt når feilmelding E07 vises i displayet på regulatoren?
Svar fra Hyttetorget

Feilmelding E07 kommer hvis spenningen har vært borte fra batteriet over lengre tid. Regulatoren må resettes, dette gjøres på følgende måte: Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes).

Vent i 30sek og koble inn kablene i motsatt rekkefølge av slik de ble frakoblet. Det er viktig at regulatoren får strøm fra batteriet først.

TV: TV virker ikke som det skal

Sjekk hvor langt det er fra styringstavla til tv, legg sammen forbruket som er på kabelen som benyttes for tv, se i tabellen om tverrsnittet på kabelen er tilstrekkelig. Vi anbefaler at det legges opp en egen kabel fra styringstavla frem til tv og dekoder.

Omformere: Inverteren piper når belastning settes på

Svar fra Hyttetorget

1. Kapasiteten på batteribanken er for lav. Batteriene må lades opp.
2. Tverrsnittet på kabelen frem til inverteren er for lite. Sett inverteren ved batteriet og legg en skjøteledning fra den til produktet du benytter den til.

Solcelleregulator: Feilmelding E13

Hva er galt når displayet på regulatoren viser feilmelding E13?
Svar fra Hyttetorget

Denne feilmeldingen står ikke i gamle manualer. Feilen er at sikringen fra batteriet er defekt.

Hyttekomfyrer: Årsmodell for Dovre komfyr

Hvilken årsmodell er min Dovre gasskomfyr
Svar fra Hyttetorget

Vår mest solgte komfyr heter Dovre og har hatt følgende betegnelser

Årstall Modellbetegnelse
2000 - 2003 51.40
2004 - 2006 5640TFG
2007 - mai 08 TF504G
f.o.m. juni 2009 5402XG

Hyttekomfyrer: Flammen på gassblusset slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

Problemet er ofte at termoføleren (messingføleren som står i flammehavet på blusset) ikke blir tilstrekkelig varm.

1. Sjekk om flammen fra underkrona treffer tuppen av termoføleren.
2. Sjekk om underkrona og toppkrona er montert som de skal.
3. På alle modeller før 2007 kan det benyttes distanseringer. Disse monteres på akselen fra ventilen bak bryterknotten. Bryterknotten trekkes ut og ringen tres inn på akselen.

En enkel problemløser for modellene levert ut i 2007-2008: -Trekk ut bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn der hvor akselen fra ventilen går inn i bryteren. Bryteren kommer lengre ut på akselen slik at blusset får mer gass og termosikringen blir varmere.

Hyttekomfyrer: Stekeovnen slukker når bryterknappen slippes

Svar fra Hyttetorget

2007 modell.
Bunnplaten innvendig i stekeovnen fjernes med at den skyves bakover og tas opp i forkant. Skru av den grå flammesprederen som er festet med 2 stjerneskruer. Under på venstre side av flammesprederen kommer det frem to følere, den hvite er til gnisten og skal ikke røres. Den andre føleren som er messingfarget skal justeres litt inn mot der hvor flammen kommer ut av brenneren. Det er viktig at flammen berører tuppen av denne føleren når brenneren brenner. Husk at flammen forandrer seg når flammesprederen og dekselet i bunnen av komfyren settes på plass igjen. Hvis ikke dette hjelper må føleren flyttes litt til.

2008- til i dag.
Ryggen fjernes og termoføleren er montert nede på venstre side der hvor gassrøret går inn til brenneren.
1. Føleren kan trykkes litt lenger inn slik at den kommer nærmere flammen.
2. Trekk av bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som en ball. Dette legges dette inn i hullet der hvor akselen har gått inn i plastknotten.

Dersom du må bytte ut selve brenneren, gjøres dette slik:

Hyttekomfyrer: Den elektriske tenningen virker ikke

Den elektriske tenningen virker ikke på noen av blussene, men lyset lyser
Svar fra Hyttetorget

Bytt om på polariteten (+ og minus) i støpselet.

Dometic kjøleskap: Skapet tenner ikke

Svar fra Hyttetorget

1. Sørg for å evakuere luft ut av gasslangen. Dette gjøres ved å holde gassknappen inne ca 1 min, slipp den i 15 sek før det forsøkes på nytt. Tenn flere raske ganger etter hverandre.

2. Hvis ikke dette hjelper kan du justere gnistpluggen nærmere brenneren. Ta av dekselet som tildekker brenneren. Innvendig i brenneren sitter det 2 stk følere, en messingfarget og en som er kapslet inn i hvit plast. Den hvite flyttes litt lengre inn mot senter av brenneren slik at det blir mindre avstand mellem den og gods. Når dette er gjort slår gnisten lettere over og gnisten blir kraftigere slik at gassen antenner lettere og flammen tenner.


Vera kjøleskap: Flammen slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

1. Bryterknotten kan gå imot frontpanelet slik at brenneren ikke får tilstrekkelig med gass.
Trekk av bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn i knotten der hvor akselen har gått inn. Da vil knotten kommer lenger ut på akselen slik at brenneren vil få mere gass når knappen trykkes inn

2. Dersom dette ikke hjelper, sjekk om termoføleren sitter i flammehavet slik at den er rød. Hvis den gjør det er den defekt og bør skiftes

Vera kjøleskap: Skapet kjøler ikke tilstrekkelig

Svar fra Hyttetorget

1. Rengjør brenneren/dysen og røret over (pipa). Kost følger med skapet.

2. Det kan være luft i kjølesystemet. Snu skapet på hodet, legg det på siden i 15 min med tanken som er på baksiden av skapet opp mot taket. Sett det deretter på bena og start det på nytt etter 15min

3. Regulatoren på gassflaska gir ikke nok gass (skift regulator)

4. Det kan være lite gass på flaska.

5. Det kan være for lite luft rundt skapet (det skal stå litt ut fra veggen).

Vera kjøleskap: Skapet tenner ikke med en gang

Svar fra Hyttetorget

1. Det er sannsynligvis luft i slangen. Hold gassknappen inne ca 1min, slipp den i 15 sek før det forsøkes på nytt.
Tenn flere raske ganger etter hverandre.

2. Sjekk om det er gnist, hvis ikke kan tenneren rengjøres eller flyttes nærmere brenneren.

3. Ledningen til tenneren kan ha løsnet.

Gassvannvarmere: Varmeren slutter å brenne når den slår over fra pilot til full styrke

Svar fra Hyttetorget

1. Det kan være lite gass på flasken.

2. Regulatoren gir ikke nok gass, skift regulator

3. Gassflasken står for langt unna brenneren (maks 1,5m). Det bør være en egen gassflaske for brenneren.

5. Rengjør dyse og brenner i tilfelle smuss fra uren gass

Gassvannvarmere: Varmeren slutter å brenne kort tid etter at den har slått over til full styrke

Svar fra Hyttetorget

Temperaturen i avgassen blir for høy slik at overopphetingssikringen slår ut.

1. Det kan være for kort avstand fra brenneren til der hvor røret går mellom veggen (min 1m)

2. Røret gjennom veggen må ikke være mer enn 45 grader slik at varmen kan fortsette å stige

3. Det kan være for høy motstand i røret. Sjekk om ventilen i utløpet på veggen er tett.

Gassvannvarmere: Varmeren vil ikke gå over til full styrke fra pilotbluss.

Svar fra Hyttetorget

Vanntrykket er for lavt.

1 Det må benyttes vannpumpe. Hvis pumpe benyttes, sjekk at denne gir tilstrekkelig med vanntrykk. Sjekk trykket og sila på innløpet

2. Hvis det benyttes 12V pumpe, sjekk tverrsnittet på strømkabelen til pumpa. Denne kan være for tynn.