Søk

Lik oss på Facebook

Problemløseren

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til et produkt fra Hyttetorget, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål nederst på denne siden. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.

Søk etter problem

20 Mest leste problemstillinger

Solcelleregulator: Fulladet batteribank (13,06V) gir strøm kun i 15 min

Belaster kun med 3-4 amp. Forbruket kutter etter 15 min.
Hva kan være feil?
Spenningen på batteriet faller til 11V, ingenting fungerer.
Har 3x140 battterier, lader hele banken med batterilader, Tester et og et batteri, virker kun i ca. 5-15 min,
Svar fra Hyttetorget

Et batteri med en spenning på 13,06 er ikke nødvendigvis fullladet. Hvis du har en spennig på batteriene på 12,2v på morgenen og sola kommer frem vil regulatoren lade med en spennig på 14,1v. Spenningen på batteriene vil da bli kunstig høy. Etter at sola har blitt borte fra panelet og det settes på et forbruk på batteriene vil spenningen synke til hvilespenning. Hvilespenningen er den som sier noe om hvor mye kapasitet det er igjen på batteriene.
Hvis du har et strømaggregat og en batterilader anbefaler jeg at du lader opp batteriene med denne. Husk at det tar lang tid for at denne batteribanken skal bli full ladet.

Solcelleanlegg: Solcelleanlegget lader ikke

Solcelleanlegget er koblet opp men batteriene lades ikke, hva kan være galt?
Svar fra Hyttetorget

Når solcelleanlegget ikke lader kan du følge punktene som er beskrevet nedenfor:

1. Verdier skal vises i Volt
Hvis styringstavlen viser verdier i prosent må den settes over på volt (gjelder regulatorer frem til våren 2009).

A. Hold den venstre knappen med pil taster inne helt til displayet skifter til SOC
B. Trykk på den høyre knappen med lyspærer på, SOC begynner å blinke.
C. Trykk på pil ned på den venstre knappen, displayet skifter til UOL.
D. Trykk på den høyre knappen med lyspærer igjen, UOL slutter å blinke.

La regulatoren stå i et minutt slik at den skifter til normalmodus. Nå står det spenning i vinduet

2. Kontroller hvilespenningen på batteriene
Det er hvilespenningen på batteriene som viser hvilken kapasitet de har. Hvilespenningen måles når solen har gått ned. Et full-ladet batteri har en hvilespenning på 12,72V. Batteriet er helt utladet på 10,5V, men styringstavla vil bryte strømtilgangen når spenningen er rundt 11,1V (30%). Ladespenningen (måles på dagtid) kan være opp mot 14,4V og vil ikke gi noen indikasjon på om batteriene er fulladet.

Benyttes syrefylte batterier bør syrevekta måles med en syremåler. Dersom en av cellene i et batteri har stort avvik fra de andre bør dette batteriet fjernes fra batteribanken. Er batteriene tette bør de kobles fra hverandre og spenningen måles på hvert enkelt batteri. Batteri(er) med stort avvik fjernes fra batteribanken.

3. Kontroller at batteriene er like
Batterier av ulik Ah størrelse og type skal ikke kobles sammen. Det samme gjelder batterier med større aldersforskjell enn 12 måneder

4. Kontroller om det kommer spenning fra panelet
Koble ut kablene som går fra solcellepanelet til regulatoren, husk at det er strøm på kabel endene. Bruk et multimeter for å måle spenningen fra panelet. Spenningen skal være mellom 17 og 21V når det er sol på panelet.

5. Kontroller polariteten på ledningene fra panelet
Hvis det vises en måne på regulatoren på dagtid er det byttet om på polariteten (+og -) fra panelet. Dette gjelder kun nye anlegg.

6. Kontroller ledningene fra panelet
Følge ledningene tilbake til panelet. Se etter mulige skader på ledning og brudd. Sjekk eventuelle koblinger. På paneler som er utstyrt med koblingsboks på panelets bakside må man åpne denne. Sjekk også koblinger her. Merk at kabeltykkelsen fra panel til regulator er dimensjonert etter tabellen i monteringsanvisningen. Dette er svært viktig for å unngå spenningstap.

7. Kontroller panelets overflate
Se etter synlige skader på panelets overflate. Har panelet vært utsatt for røff behandling eller hærverk kan dette være årsaken. Panelet må da skiftes. Påse også at ingen gjenstander skygger for panelets overflate

8. Kontroller sperredioden
På enkelte solcelleanlegg er det montert sperredioder for å koble sammen flere paneler. Det kan oppstå brudd i en slik diode. Benytt et multimeter for å måle om det er spenning på kontaktpunktene på diodene.

9. Lading i mørketid
I mørketiden av året lader et solcelleanlegg dårlig. På styringstavla kan du se hvor mye som er ladet inn på batteriene og hvor mye som er brukt. Du finner dette når du trykker på piltastene. Trykk til du kommer til et vindu som har bilde av en sol og pil til batteriet. Det skal stå ah etter tallene i vinduet. Slik vil du se om du forbruker mer strøm enn det som lades inn. Tabellen nedenfor viser lading pr.uke gjennom året, fra ulike panelstørrelserSolcelleanlegg: Lading av batteribank fra aggregat

"Banken" består av to batterier a 190 At. Trenger råd om hvordan lader skal kobles til slik at ikke regulator eller solcellepanel skades.
Svar fra Hyttetorget

1. Innstilling på styringstavlen
Batteriladeren skal tilkobles på det ene batteriet. Styringstavlene er vanligvis beregnet for dette. Det er viktig at du sjekker brukermanualen til styringstavla om det står at det noe må forandres på med instillingene når det benyttes en batterilader. Det er noen av styringstavlene som kan vise feil kapasitet på batteriene når det ikke er tatt hensyn til en ekstern lader.

2. Batterilader
Det er få aggregater som har en ladeutgang. Selv om det er en 12v utgang vil ikke denne lade opp batteriene. Batteriene skal ha en ladespennig på 14,1v .
Vi anbefaler at det benyttes en batterilader i tillegg til aggregatet for opplading av batteriene. Hvis det er innebygget batterilader i aggragetet er det sjeldent denne lader med høy effekt. Det vil gå mye raskere med en lader som lader med 30 eller 50 amp.

Biologiske toaletter: Hvordan forhindre lukt i toalettrommet

Svar fra Hyttetorget

1. Lufterøret fra biokammeret bør ledes mest mulig rett opp og over tak.

2. Hele lufterørets lengde (også over tak) bør isoleres for å hindre kondens i røret og øke luftgjennomstrømningen. Dette er spesielt viktig for vinterhytter.

3. Dersom man har strøm eller 12V anbefaler vi en elektrisk vifte plassert i eller på toppen av lufterøret for å øke trekken i røret. Dette eliminerer lukt i toalettrommet, øker fordamping av væske og er til fordel for komposteringsprosessen.

4. Får man på tross av dette lukt i toalettrommet tyder det på luftlekkasje og utetthet i røret. Sjekk spesielt overgangen mellom det fleksible hvite Ø110 mm lufterøret og der dette går inn i toppen av vifta. Det skal sitte en tetningsring (O-ring) på røret som sørger for tetting.

5. En vind-vifte på toppen av lufterøret kan benyttes, enten i tillegg til en elektrisk vifte plassert i røret eller som frittstående vifteløsning. Vind-vifte er effektivt når det blåser, men uten effekt når det er vindstille.

6. Man kan skape et overtrykk i rommet og erstatte vond lukt med frisk varmere luft ved hjelp av en solventilator

Solcelleregulator: Feilmelding E07

Hva er galt når feilmelding E07 vises i displayet på regulatoren?
Svar fra Hyttetorget

Feilmelding E07 kommer hvis spenningen har vært borte fra batteriet over lengre tid. Regulatoren må resettes, dette gjøres på følgende måte: Kablene inn på regulatoren frakobles i følgende rekkefølge:
1. Forbruket
2. Solcellepanelet (husk at det er strøm på kabel endene)
3. Batteriet (her kan sikringen fjernes).

Vent i 30sek og koble inn kablene i motsatt rekkefølge av slik de ble frakoblet. Det er viktig at regulatoren får strøm fra batteriet først.

Omformere: Inverteren piper etter en et par timer drift

Har koblet inverteren til GSM styring og Zibro laserkamin. Etter drøye to timers drift ga inverteren fra seg en lang pipetone. Skyldes dette lite strøm på batteriene? Statusmeldingen til Heat-Link enheten sier at batteriene gir 12,26 volt.
Svar fra Hyttetorget

Det er for lite strøm på batteriene. Når denne ovnen skal starte bruker den 90amp. Spenningen på batteriene vil da synke langt nedover og inverter piper fordi den får for lite strøm. Batteriene må lades med batterilader. Nå på vinteren er det dårlig med lading fra solcelleanlegget.

Solcellebatterier: Lading av kalde batterier med aggregat.

Er det noe i veien for at kalde batterier kan lades med strømaggregat. Kan det skade batteriene.
Svar fra Hyttetorget

Du kan lade batteriene selv om det er kaldt, det tar bare litt lenger tid å lade de opp.
Batterier har en høyere motspenning når det er kaldt. Det vil si at de ikke tar imot like mye strøm som om det skulle være varmt.

Solcellebatterier: Må batteriene skiftes?

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk om batteriene er full ladet når du kommer på hytta.
2. Sett på en stor belastning i 5 min og slå den av igjen. Hvis spenningen er 12,7v er batteriene full ladet.
3. Sett da på en normal belastning. Hvis spenningen faller fort ned mot 12v kan det tyde på at et av batteriene er defekt.

Biologiske toaletter: Hvordan hindre vond lukt ute

Svar fra Hyttetorget

1. Toppen av lufterøret bør være over mønetoppen for å hindre nedslag av vond lukt ute

2. I sommervarmen fordamper det mye urin. Denne lukten kan reduseres ved å helle en bøtte med vann der hvor urinen ligger. På denne måten fortynnes luktstoffene og lukten reduseres umiddelbart. Den kan komme tilbake igjen etter noen dager, og da gjør man det samme igjen. Varmekabelen kan med fordel slås av under slike forhold


Biologiske toaletter: Hvordan unngå at urinen fryser

Hvordan unngår man at urinen fryser på vinteren?
Svar fra Hyttetorget

1. Ved tilgang til strøm benyttes varmekabel i ytterkammeret, hvor urinen samler seg.

2. Benytt nedbrytbar frostvæske i ytterkammeret

Cinderella: Service telefon for Cinderella

Svar fra Hyttetorget

Har du tekniske problemer eller andre spørsmål knyttet til Cinderella forbrenningstoalett ber vi om at du tar kontakt med fabrikken direkte:

Ecotech Servicetelefon: 77 71 15 00

Incinolet: Vi er plaget av vond lukt ute når toalettet brenner.

Vi har en Incinolet forbrenningsdo, den er kjøpt brukt så den er nok en del år gammel. Det lukter vondt når den brenner. Litt søtlig kvalmende lukt. Det lukter selv om den er nylig tømt.
Svar fra Hyttetorget

Lukt fra forbrenningstoalett kan oppstå dersom tilførsel-/avluftingen ikke er montert korrekt.

1. Sørg for at lufteventiler i rommet er montert og at disse er åpne
2. Lufterøret ut fra toalettet skal ikke ha flere enn ett 90 grader bend.
3. Askeskuffen bør tømmes ca hver 3 dag.Brukermanual for Incinolet

Incinolet: Rengjøring eller utskifting av vifte til Incinolet

Svar fra Hyttetorget

Rengjøring eller utskifting av vifte til Incinolet gjøres slik:

https://www.youtube.com


Incinolet: Hvordan skifte varmeelement på Incinolet

Svar fra Hyttetorget

Det er enkelt å skifte dette elementet.
1. Ta ut askeskuffen
2. Fjern dekselet på høyre side på toalettet, da kommer du inn til tilkoblingen til varmeelementet.
3. Ta ut termostatføleren.
4. Skru av ledningene som går inn til varmeelementet.
5. Skru av vingemutteren som holder platen rundt varmeelementet.
6. Trekk platen av.
7. Ta hendene inn der hvor askeskuffen har stått og skyv elementet fra deg slik at det løsner fra festene og trekk det helt ut.
8. Nytt element monteres i motsatt rekkefølge.

Klikk på bildet nedenfor for å se video av utskiftingen:


https://www.youtube.comVera kjøleskap: Skapet tenner ikke med en gang

Svar fra Hyttetorget

1. Det er sannsynligvis luft i slangen. Hold gassknappen inne ca 1min, slipp den i 15 sek før det forsøkes på nytt.
Tenn flere raske ganger etter hverandre.

2. Sjekk om det er gnist, hvis ikke kan tenneren rengjøres eller flyttes nærmere brenneren.

3. Ledningen til tenneren kan ha løsnet.

Hyttekomfyrer: Flammen på gassblusset slukker når knappen slippes

Svar fra Hyttetorget

Problemet er ofte at termoføleren (messingføleren som står i flammehavet på blusset) ikke blir tilstrekkelig varm.

1. Sjekk om flammen fra underkrona treffer tuppen av termoføleren.
2. Sjekk om underkrona og toppkrona er montert som de skal.
3. På alle modeller før 2007 kan det benyttes distanseringer. Disse monteres på akselen fra ventilen bak bryterknotten. Bryterknotten trekkes ut og ringen tres inn på akselen.

En enkel problemløser for modellene levert ut i 2007-2008: -Trekk ut bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn der hvor akselen fra ventilen går inn i bryteren. Bryteren kommer lengre ut på akselen slik at blusset får mer gass og termosikringen blir varmere.

Hyttestyring Heat Link: Jeg får ikke kontakt med min sentral

Svar fra Hyttetorget

Dersom du har prøvd å få kontakt med din sentral uten å få respons kan dette ha flere årsaker:

1. Er abonnementet ditt åpnet og klar til bruk? Har du sendt inn registreringsskjema for bruk av SIM kortet?

2. Sett GSM sentralens SIM kort inn i din egen mobil og test at det fungerer.

3. Treghet i systemet - av og til, når det er høy trafikk på GSM nettet kan det ta flere minutter før du får respons på din melding.

4. Ta ut SIM kortet og sett det inn igjen. Vent en time og forsøk igjen.


Andre feilårsaker
Sjekk at sim kortet ikke står riktig plassert i enheten eller at antenna på Heatlinken er skrudd til. Du kan også forsøke å flytte enheten til et sted det er bedre dekning. Hvis det er dårlige mottaksforhold inne i hytta, kan du montere en utvendig antenne. Du finner den ved å følge linken nedenfor.

Dersom det er dårlig GSM-dekning i området, må en ta hensyn til at denne kan variere etter f.eks. snødybde, atmosfæriske forhold etc. Det kan også være store forskjeller inne i hytten, prøv med en mobiltelefon med Telenor abonnement

Rødt & grønt lys kan også bety at de tre batteriene under venstre sidedeksel er utladet og må skiftes (gjelder kun eldre modell). Benytt Duracel batterier.

Dersom ingenting annet fungerer, gjør enheten strømløs i 10 sekunder og forsøk igjen etter ca. 10 minutter. NB! Husk å fjerne batteriet (modell m/oppladbart batteri må fjerne ytterdekselet for å komme til batteriet).

Skulle ikke dette løse problemet er det mulig at enheten må inn til oss for en testing/reparasjon. Ta kontakt med Hyttestyring AS på tlf 71514640.

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00
Lørdager 10:00 - 13:00

Hyttestyring Heat Link: Kontakten virker ikke når jeg aktiverer kanalen

Svar fra Hyttetorget

1. Sjekk hvilken kanal som er valgt på trådløs kontakt. Se link under for ny kontakt. Eldre kontakter (Nexa) benytter grønt hjul for definering av kanal.
2. Er det overenstemmelse mellom valgt huskanal på kontakten og det som er valgt under 'mine sider'?

3. Rekkevidde nye anlegg er 100m, gamle anlegg 25m. Betongvegger kan stanse signaler.

4. Sjekk om kontakten(e) er defekt: Sett kontakten(e) på kanal 1. Trykk deretter på ON/AUTO/OFF knappen på Heat-Link sentralen. Når det gule lyset er av skal kontakten(e) også være av. Når det gule lyset lyser fast, skal kontakten(e) skru seg på. Når det gule lyset blinker er frostsikringen aktivert og sentralen følger SMS kommandoer etc.

5. Viktig! Det må være minimum 1 meter avstand mellom de trådløse kontaktene. Hvis ikke kan de forstyrre hverandre og man kan oppleve at de slår seg av/på uten at det er gitt kommandom om dette.

6. Av og til må sentralen resettes for å klare å kommunisere med de trådløse kontaktene. Modell med 3 stk AAA batterier: Fjern SIM kort, koble fra strømmen og fjern batteriene. Sett tilbake batterier, strøm og SIM kort igjen og forsøk pkt 4 en gang til. Nyere modeller med innebygget batteri må åpne dekselet og nappe ut det innebygede batteriet for å få gjort sentralen strømløs i noen sekunder. Dette vil resette sentralen.Åpne brukermanualen

Hyttestyring Heat Link: GSM active blinker rødt hele tiden

Svar fra Hyttetorget

Enheten har ikke kontakt med gsm nettet.
Feilkilder:

1. Det er ikke sendt inn registreringsskjema for kortet.

2. Sjekk om sim kortet sitter som det skal i mottakeren.

3. Skru antennen godt til.

4. Flytt Heatlink sentralen til et annet sted i hytta for å se om det er bedre dekning der.

5. Hvis det ikke benyttes abbonement fra Hyttestyring må pin kode kontrollen deaktiveres i en mobiltelefon før kortet settes i heatlinken. Skru telefonen av og på igjen og påse at det ikke kommer opp melding om at du må taste pin kode.


Hyttestyring Heat Link: Jeg har glemt passordet mitt

Svar fra Hyttetorget

For innlogging bruker du din sentrals GSM-nummer (telefonnr.) som bruker ID, ved første innlogging bruker du også dette som passord. Du blir nå bedt om å endre dette til et selvvalgt passord. Ved senere innlogginger er det dette selvvalgte passordet som skal brukes, mens bruker ID hele tiden vil være sentralens GSM-nummer (telefonnr.)

Dersom en i ettertid glemmer det selvvalgte passordet, må en bruke linken "Glemt passord" for å få dette tilsendt på e-post, du blir da bedt om å skrive inn din e-post adresse, denne kontrolleres mot adressen som ligger registrert på ditt abonnement og dersom disse stemmer overens vil passord sendes som e-post.

Får du melding om ukjent e-postadresse må du sende en e-post til hyttestyring@hyttetorget.no fra korrekt adresse og be om å få korrigert adressen på ditt abonnement.

Hvis du benytter kontantkort så har ikke vi oversikt over passordet. Dette er noe du har lagt inn selv. Vi anbefaler ikke kontantkort. Det viser seg at de ikke fungerer etter at nettoperatøren har tatt oppdateringer på nettet. Etter en slik oppdatering må strømmen tas fra Heatlinken og settes på igjen etter et minutt.
Hvis du ikke har passordet kan vi slette alt på din enhet. Da må du sette opp alt på nytt slik du gjorde den gangen du kjøpte den