Søk

  • Kabelkalkulator

Lik oss på Facebook

Kabelkalkulator

Denne kalkulatoren gjør det enkelt for deg å beregne minimum kabeltverrsnitt som skal benyttes mellom solcellepanel og styringstavle samt mellom styringstavle (evt batteri) og utstyr som skal benyttes

Mellom solcellepanel og styringstavle

Under kan du oppgi paneleffekt (W) og lengde i meter og få oppgitt anbefalt tverrsnitt mellom solcellepanel og styringstavle.

Minimum tverrsnitt: mm2

Mellom styringstavle og 12V-utstyr

Under kan du oppgi utstyrseffekt (W) og lengde i meter og få oppgitt anbefalt tverrsnitt mellom styringstavle (evt. batteri) og 12V-utstyr.

Minimum tverrsnitt: mm2

Alt elektromateriell skal monteres av en registrert installasjonsvirksomhet.