Søk

Lik oss på Facebook

Godkjennelser og sertifikater

Incinolet er verdens mest solgte forberenningstoalett og har blitt solgt i mange land. Det har derfor vært nødvendig å teste produktet gjennom internasjonalt anerkjente testinsitutter. Produktet er testet og godkjent av følgende institusjoner:

Internasjonalt testinstitutt med fokus på sikkerhet relatert til elektriske apparater i husholdninger. Incinolet ble testet og godkjent i 1995.

Sertifikatnr: LR22785-25 & LR22785-30

NEMKO

Norges elektriske materiellkontroll. Testet og godkjent i 1990. Sertifikatet er utgått - CE merking har overtatt.

Godkjennelse nr: A85101 

                     

NSF er et internasjonalt testinstitutt med hovedtyngde i USA. Instituttet legger hovedvekt på sanitære forhold samt materialkvaliteter. 

Incinolet ble testet i henhold til NSF protokoll P157 - elektriske forbrenningstoaletter, helse og santiær. Godkjennelsen ble gitt i år 2000.

 

                     

TÜV er et tysk institutt med avdelinger i store deler av verden. Incinolet ble testet i henhold til krav for bruk i husholdninger ifølge standard EN60335. Testen ble bestått i 1993. 

Godkjennelsesnr: E9372942.01

UL har sin styrke i å teste helse og sikkerhet i husholdningsapparater. De har en egen standard, UL791 for forbrenningsapparater brukt i private hjem. Test og godkjennelse ble foretatt i 1999.

Godkjennelsesnr. MH7781

                     

US Coast guard tester og godkjenner produkter for marine sanitære produkter (MSD). Godkjennelsen gjelder for USCG type 3 sertifikat i henhold til krav for CFR.159.12. Sertifikatet ble utstedt i 2004.

Godkjennelsesnr. PO10182/E1-0401021

        

Testinstituttet har hovedfokus på elektrisk akseptanse for bruk i husholdninger. Testen ble utført i henhold til AS3001-1990 inkludert tillegg nr. 5. Godkjennelsen ble utstedt i 1994.

Autorisasjonsnr.: CS93300V

                            Som medlem av EØS avtalen kreves samsvarserklæring i henhold til forskrift av 10/8-1995 nr. 713 om elektrisk utstyr. Samsvarserklæringen organiseres av DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Samsvarserklæringen er godkjent av DSB i 2007.