Søk

Lik oss på Facebook

Hytteskolen

Toalett, Vann og Avløp

Arrangør
Hyttetorget avd Sandnes

Dette skjer
• Gratis temakveld for hyttefolk
• Fagfolk svarer på spørsmål
• Tema:
- Toalettløsninger
- Vann og avløp

Tidspunkt
Onsdag 14. mars kl 18:00 - 20:00

Adresse
Gamleveien 81
4315 Sandnes


Her kan vi legge inn alternativ tekst
Hyttetoaletter, vann og avløp for hytter med og uten innlagt vann

Toalettløsninger
-Vanntoaletter, forbrenningstoaletter, biologiske toaletter
Det finnes mange toalettløsninger på markedet for hytter som ikke har kommunalt avløpsnett. Vi vil gå igjennom de viktigste produktene innenfor dette segmentet. Biologiske toaletter, forbrenningstoaletter og nyutviklede vanntoalettløsninger med tilhørende private renseløsninger er blant de løsningene som det vil rettes fokus mot på dette kurset.

Vann og Avløp
-for hytter med og uten innlagt vann
Hytteskolen vil ta for seg temaet vann og avløp fra enkelt hytter. Her vil vi presentere forslag til løsninger, både for hytter som har/vurderer innlagt vann og for hytter som baserer seg på å bære vannet inn i hytta.

Flere hytteskoler i Sandnes finner du i oversikten her.

Påmelding