Søk

Lik oss på Facebook

Hytteskolen

Hyttetoaletter

Arrangør
Hyttetorget avd Sandnes

Dette skjer
• Gratis temakveld for hyttefolk
• Fagfolk svarer på spørsmål
• Tema:
- Toalettløsninger


Tidspunkt
Onsdag 10. april kl 18:00 - 20:00

Adresse
Gamleveien 81
4315 Sandnes

Her kan vi legge inn alternativ tekst
Hyttetoaletter for hytter med og uten innlagt vann

Toalettløsninger
-Vanntoaletter, forbrenningstoaletter, biologiske toaletter
Det finnes mange toalettløsninger på markedet for hytter som ikke har kommunalt avløpsnett. Vi vil gå igjennom de viktigste produktene innenfor dette segmentet. Biologiske toaletter, forbrenningstoaletter og nyutviklede vanntoalettløsninger med tilhørende private renseløsninger er blant de løsningene som det vil rettes fokus mot på dette kurset.

Flere hytteskoler i Sandnes finner du i oversikten her.

Påmelding