Søk

Lik oss på Facebook

Hytteskolen

Toalett, Vann og Avløp

Arrangør
Hyttetorget avd Bergen

Dette skjer
• Gratis temakveld for hyttefolk
• Fagfolk svarer på spørsmål
• Tema:
- Toalettløsninger
- Vann og avløp

Tidspunkt
Tirsdag 2. april kl 18:00 - 20:00

Adresse
Liavegen 8
5132 Nyborg

Hytteskolen er en gratis temakveld hvor fagfolk presenterer løsninger og svarer på alle spørsmål som du måtte ha om det aktuelle tema. Det vil også være mulig å be om hjelp til å finne de løsninger som er best for din hytte. Av praktiske årsaker er det ønskelig at alle som vil delta melder seg på. Temakvelden varer i ca. 2 timer

Toalettløsninger
-Vanntoaletter, forbrenningstoaletter, biologiske toaletter
Det finnes mange toalettløsninger på markedet for hytter som ikke har kommunalt avløpsnett. Vi vil gå igjennom de viktigste produktene innenfor dette segmentet. Biologiske toaletter, forbrenningstoaletter og nyutviklede vanntoalettløsninger med tilhørende private renseløsninger er blant de løsningene som det vil rettes fokus mot på dette kurset.

Vann og Avløp
-for hytter med og uten innlagt vann
Hytteskolen vil ta for seg temaet vann og avløp fra enkelt hytter. Her vil vi presentere forslag til løsninger, både for hytter som har/vurderer innlagt vann og for hytter som baserer seg på å bære vannet inn i hytta.

Påmelding